OSP Grabowa
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Dnia 09 marca 2013 r. w strażnicy OSP w Grabowej odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze podsumowujące rok 2012.

Spotkanie rozpoczął Prezes Zarządu dh. Marek Kozicki. Na wstępie powitał wszystkich obecnych członków OSP, a także zaproszonych gości: Prezesa Zarządu Gminnego OSP w Łazach Burmistrza Miasta i Gminy Łazy Pana Macieja Kaczyńskiego, przedstawiciela PSP w Zawierciu kpt. Artur Łągiewka, Komendant Gminny Zarządu OSP Druh Włodzimierz Koza, Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Związku OSP RP w Katowicach Mieczysław Skręt, pracownika urzędu Regina Zębalska, Sołtys Stanisław Matuszczyk, Radny RM Krzysztof Uzarski.

Podczas zebrania zostało przedstawione sprawozdanie z działalności, plan działania OSP, skarbnik OSP przedstawił sprawozdanie finansowe, a także został odczytany protokół komisji rewizyjnej.
Następnie doskonałą okazją było uhonorowanie członków z długoletnim stażem przynależności do OSP w Grabowej, którzy aktywnie działali na rzecz jednostki. Odznaczenia „Członka Honorowego” otrzymali: Ryszard Żmuda, Włodzimierz Tylec, Ryszard Wojdas oraz Zenon Wacławczyk.
Kolejną częścią spotkania było składanie uroczyście przysięgi przez nowych druhów i druhny.
Męska załoga OSP nie zapomniała również o Dniu Kobiet ;)

Dołącz do nas
Google+