Poradnik strażaka

 • Środki gaśnicze

  Do spalania potrzebne są trzy czynniki:

  • paliwo,
  • tlen,
  • wysoka temperatura.

  Aby ugasić ogień wystarczy wyeliminować jeden z tych czynników. W miarę możliwości należy z ognia (oraz najbliższego otoczenia) odciągnąć wszelkie materiały palne (w pierwszej kolejności butle z gazem i pojemniki z paliwem). 

  Podręczne środki gaśnicze
  Do samodzielnego gaszenia pożarów w zarodku służą tzw. podręczne środki gaśnicze do których należą:

  • woda,

  • piasek,

  • gaśnice,

  • koce gaśnicze,

  • hydronetki,

  • tłumnice,

  • bosaki,

  • itp.

  Najczęściej wykorzystywane są gaśnice (ze względu na wygodę użycia). Posiadają one wyraźne oznaczenia literowe świadczące o tym, do gaszenia jakiego rodzaju pożaru są przeznaczone:

  A Ciała stałe pochodzenia organicznego, przy spalaniu których występuje zjawisko żarzenia (drewno, papier).
  B Ciecze płynne i stałe topniejące w skutek ciepła (benzyna, rozpuszczalniki, smoła, topiące się tworzywa sztuczne.
  C Gazy palne (gaz ziemny, acetylen, propan-butan).
  E Pożary z grup ABC występujące w obrębie urządzeń pod napięciem.

  Należy pamiętać o tym, żeby do gaszenia pożarów użyć odpowiednich środków. Tak więc do pożarów z grupy A używana jest woda, piana gaśnicza, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla, do grupy B piana gaśnicza, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla, halon, natomiast do grup C i E proszek gaśniczy, dwutlenek węgla oraz halon. Podczas doboru środka gaśniczego należy również pamiętać o tym aby straty wywołane naszą działalnością nie były większe niż straty spowodowane samym pożarem. Tak więc do gaszenia książek nie jest wskazana gaśnica pianowa. Ugasi je bardzo dobrze, ale również je zmoczy co powoduje dodatkowe zniszczenie zbioru, poza tym nie można jej wyłączyć zanim się cała nie opróżni. Gaśnica proszkowa znowu powoduje ogromne zapylenie pomieszczenia.

  Należy również pamiętać o tym, że przy użyciu gaśnic (żadnego typu) nie można gasić płonących na ludziach ubrań (należy to robić przy użyciu koca gaśniczego), obowiązuje również całkowity zakaz gaszenia przy użyciu wody lub gaśnic pianowych urządzeń pod napięciem ponieważ grozi to porażeniem prądem, metali oraz karbitu. Przy użyciu wody nie można gasić również tłuszczy, paliw oraz olejów.

  Podczas gaszenia pożaru należy pamiętać, aby kierować strumień środka gaśniczego na palące się przedmioty lub obiekty od skraju ognia w kierunku środka. Podczas gaszenia przedmiotów ustawionych pionowo należy skierować strumień środka gaśniczego od góry w dół.

  wróć...
Dołącz do nas
Google+