Poradnik strażaka

 • Oznakowanie samochodów

  Klasy pożarniczych samochodów ratowniczo – gaśniczych:

  w zależności od rzeczywistej masy całkowitej pojazdu :

  • klasa lekka (L): do 7,5 t
  • klasa średnia : od 7,5 do 14 t
  • klasa ciężka (C): powyżej 14 t

  w zależności od zdolności do poruszania się na określonych nawierzchniach:

  • kategoria 1 – miejskie to pojazdy samochodowe przeznaczone do poruszania się po drogach o twardej nawierzchni,
  • kategoria 2 – uterenowione to pojazdy samochodowe zdolne do poruszania się po wszystkich drogach o twardej nawierzchni i w ograniczonym zakresie poza tymi drogami,
  • kategoria 3 – terenowe to pojazdy samochodowe zdolne do poruszaniasię po wszystkich drogach i bezdrożach.

  Oznakowanie samochodów pożarniczych:

  C - 2 - 3 - 6000 - 8/4000 - 2

  • C – klasa ciężka,
  • 2 – kategoria uterenowienia,
  • 3 – ilość osób w kabinie,
  • 6000 – pojemność zbiornika na wodę w [ l ],
  • 8/4000 – parametry pompy (wydajność 4000 [ l/min] przy ciśnieniu 8 [bar] ),
  • 2 – agregat prądotwórczy.

  Oznaczenia literowe samochodów pożarniczych:

  G- gaśnicze:

  M - motopompa [hl/min]

  A - autopompa [hl/min]

  B - zbiornik wody [m3]

  Pr - proszkowy [kg]

  Sn - śniegowy [kg CO2]

  S - specjalne:

  D - drabina [m]

  H - podnośnik [m]

  W - wężowy [m]

  Z - cysterna [m3]

  Dz - dźwig [t]

  On- oświetleniowy [kW]

  Kn - kontenerowy

  Kw - kwatermistrzowski

  Op - operacyjny

  - dowodzenia i łączności

  San - sanitarny

  Wys - wysokościowy

  Wt - z wyposażeniem warsztatowym

  T - ze sprzętem do katastrof budowlanych i innych

  P-gaz, P-dym - z urządzeniami przeciw gazowo – dymnymi

  Rd, Rt, Rch, Rw - ratownictwo drogowe, techniczne, chemiczne, wodne

  np. GCBA – samochód gaśniczy ciężki ze zbiornikiem wody o pojemności 5 m3 autopompa o wydajności 24 hl/min, środek pianotwórczy 10 % pojemności zbiornika

  .

  Rodzaje pojazdów samochodowych w pożarnictwie w zależności od zastosowania:

  - samochody ratowniczo – gaśnicze:

  ·         samochody ratowniczo – gaśnicze z autopompą,

  ·         samochody ratowniczo – gaśnicze specjalne,

  - samochody z drabiną mechaniczną i/lub podnośnikiem hydraulicznym:

  • drabiny mechaniczne,
  • podnośniki hydrauliczne,

  - inne pojazdy:

  • samochody ratownictwa technicznego,
  • samochody ratownictwa medycznego,
  • samochody sprzętowe ratownictwa chemicznego,
  • samochody dowodzenia,
  • samochody do przewozu osób,
  • samochody zaopatrzeniowe,
  • inne samochody specjalne.
  wróć...
Dołącz do nas
Google+