ORKIESTRA DĘTA

W 1979r. na Wzgórzu Lecha w Gnieźnie Jan Paweł II powiedział: „ W dziejach kultury odzwierciedla się dusza narodu. Jest ona nieustającą szkołą rzetelnego i uczciwego patriotyzmu”. Z podobnego założenia wyszedł też Zarząd OS7.jpgP w Chruszczobrodzie, dlatego w 1989r.podjął uchwałę o utworzeniu Orkiestry Dętej. 

 

Kapelmistrzem Orkiestry został Zygmunt Zdrada, który wspólnie z druhem Mieczysławem Gocylą zakupił instrumenty. Tym samym rozpoczął się okres mozolnej, ale i efektywnej pracy dla zespołu.

Lata ćwiczeń okazały się owocne, ponieważ zaczęły przynosić kolejne sukcesy, wyróżnienia i nagrody.

8.jpg

 

 

 

 

 

 

Przeglądy, konkursy oraz spotkania na różnych szczeblach obrazuje poniższe zestawienie:

  • 1992r.: Przegląd Orkiestr Dętych w Olkuszu; na 16 zespołów – 6. miejsce i kwalifikacja do przeglądu na szczeblu wojewódzkim;
  • 1993r.: Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych w Żorach; na 8 zespołów – 2. miejsce i puchar Zarządu Wojwódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Katowicach;
  • 1994r.: Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych w Żorach; na 9 zespołów- 1. miejsce, puchar i kwalifikacja do przeglądu międzywojewódzkiego;
  • 3 lipca 1994r.: Międzywojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych w Wadowicach; na 13 zespołów- 3. miejsce,dyplom, puchar i 1000zł;
  • 30 czerwca – 2 lipca 1995r.: XIII Ogólnopolski Festiwal Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych w Chodzieży; puchar, dyplom i upominki;
  • 13 września 1997r.: Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych w Januszowicach; 1. miejsce;
  • 6 czerwca 1998r.: XX Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych w Wolbromiu; puchar i tablica pamiątkowa;
  • 14 czerwca 1998r.: Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych w Polanicy Zdroju; puchar i dyplom uznania;
  • 26 września 1998r.: nie punktowany Przegląd Orkiestr Dętych pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Łazy, inż. Tadeusza Czopa; puchar.

Orkiestra Dęta OSP Chruszczobród została również zaproszona przez burmistrza węgierskiego miasta Torcal do złożenia wizyty z okazji 500-lecia istnienia tej miejscowości .

W styczniu 1998r. instruktor i kapelmistrz Orkiestry- Zygmunt Zdrada, na zaproszenie Ministra Kultury i Sztuki J. Wnuk-Nazarowej oraz prezesa OSP Waldemara Pawlaka, złożył wizytę w Warszawie. Zaproszeni byli wszyscy kapelmistrzowie Orkiestr Dętych OSP, które wyróżniały się w sposób szczególny.

10.jpg

Dziś, gdy już nieco inaczej spogląda się na kulturę polską, potrzeba nam takich orędowników, którzy pielęgnują stare, dobre tradycje. Są ostoją kultury i patriotyzmu oraz szczególne dla mieszkańców wsi.

Orkiestra prowadzona przez kapelmistrza Ireneusza Dustera po dzień dzisiejszy wspólnie z członkami OSP, czynnie uczestniczy w uroczystościach państwowych, kościelnych i środowiskowych.

201216.09.2012

 

 

Dołącz do nas
Google+