Historia Jednostki OSP

   Na początku XX wieku budynki mieszkalne i zabudowania gospodarcze w Chruszczobrodzie w większości kryte były słomą. Tworzyły też gęstą i nieregularną zabudowę, sprzyjającąszybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia podczas pożaru.

Lorek.jpg

   Zrodziła się więc myśl, aby za przykładem innych większych miejscowości, powołać dożycia Ochotniczą Straż Pożarną. Znaleźli się też ludzie, którzy całym sercem oddali się temu dziełu. Z końcem 1913r. mieszkańcy Chruszczobrodu w osobach: Józef Lorek, Julian Rej, Piotr Las, Jan Warchala, Antoni Kleszcz, Łukasz Chała oraz Julian Białas- przyczynili się do powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Chruszczobrodzie. Jednostka liczyła wówczas 25 członków, a pierwszym jej naczelnikiem został Józef Lorek.

   Intencją działania straży była przede wszystkim walka z ogniem, ale także budzenie uczuć patriotycznych i społecznych celem wyzwolenia Ojczyzny oraz zmiana oblicza wsi.

   Na przełomie lat 1913/1914 w szeregach straży działało kilkunastu legionistów, którzy w późniejszym czasie weszli w skład Armii Polskiej. Początkowo siedzibą jednostki był mały, drewniany budynek na dawnym placu szkolnym od strony zachodniej.

   By działalność straży była właściwa, należało znaleźć miejsce na przechowywanie sprzętu przeciwpożarowego, na odbywanie ćwiczeń i zebrań strażaków. Powstała więc potrzeba wybudowania remizy strażackiej oraz garaży. Budowę rozpoczęto w 1937r. i kontynuowano do 1939r. Niedługo jednak można się było cieszyć nową sytuacją. 1 września 1939r. wybuchła II wojna światowa, która przerwała prace budowlane. Remiza posiadała wówczas fundamenty i mury.

   Warto zaznaczyć, że w czasie wojny w szeregach jednostki OSP Chruszczobród uformował się do walki z hitlerowskim najeźdźcą oddział Armii Ludowej, liczący 20 osób. Byli wśród nich: Eugeniusz Figielus, Aleksy Porębski, Marian Dratwiński, Władysław Banach, Stanisław Porębski, Tadeusz Sośnierz, Stanisław Zaciera, Marian Kalaga, Edward Wierzbicki, Mieczysław Rogowicz, Tadeusz Zawodniak, Czesław Szczygieł, Marian Białas, Zdzisław Walotek, Bogusław Wydmański, Wiesław Gajewski, Bolesław Dratwiński, Antoni Nowak, Czesław Gajewski i Witold Fajt.

   Po zakończeniu wojny mieszkańcy Chruszczobrodu pod kierunkiem strażaków odbudowali ze zniszczeń wojennych swoją miejscowość.

   Już w połowie 1945r. wybrano Zarząd OSP, którego reprezentantami byli:

 • Aleksy Porębski-prezes,
 • Stefan Lorek- wiceprezes-naczelnik,
 • Czesław Katarzyński, Tadeusz Sośnierz-zastępca naczelnika,
 • Władysław Banach- sekretarz,
 • Łukasz Chała- skarbnik,
 • Jan Warchala- gospodarz,
 • Ignacy Cyba- członek Zarządu.

   W tym czasie jednostka liczyła 33 członków.

   W latach 1945-1949 trwała dalsza budowa remizy strażackiej.  Dziś służy ona jako Dom Kultury, którego uroczyste otwarcie dokonano 27 maja 1973; zajmuje powierzchnię 1559 m2. Prócz trzech miejsc stanowiskowych dla wozów bojowych, mieszczą się w niej: biuro OSP, salka Orkiestry Dętej, punkt apteczny oraz duża i mała sala widowiskowa z zapleczem kuchennym, w której urządzane są przyjęcia okolicznościowe.

17.jpg

19.jpg Kolejne lata przyniosły nowe i pomyślnie zrealizowane inicjatywy.W roku 1949 zorganizowano zespół teatralny oraz drużynę żeńską straży. W skład zespołu weszły następujące osoby: ks. Stanisław Dratwiński, Władysław Banach, Czesław Białas, Janina Chała, Wiesław Gajewski, Henryka Hejczyk, Danuta Jochymczyk, Konstancja Ligęza, Danuta Myczka, Maria Porębska, Aleksy Porębski, Tadeusz Sośnierz. Zespół sceniczny wystawił kilkanaście dramatów i komedii a wśród nich m.in.: „Serce Matki”, „Baśka”, „Jasełka”, „Herody”, „Obóz cygański”, „Bohaterska chrześcijanka”. Przedstawienia te prezentowano w Chruszczobrodzie, Siewierzu i Ząbkowicach . Kierownikiem, dekoratorem i reżyserem zespołu teatralnego był prezes OSP Chruszczobród- Aleksy Porębski. Z końcem lipca 1965r. podjęto budowę trzypiętrowej suszarni i wspinalni strażackiej, rozpoczęto grodzenie placu strażackiego od strony południowej i wschodniej a w 1969r. krytego pawilonu tanecznego o powierzchni 100m2, zwanego potocznie „grzybkiem”.18.jpg

   3 lipca 1966 roku w 21 rocznicę wyzwolenia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, w roku jubileuszowym obchodów 1000-lecia państwa Polskiego, dokonano rozwinięcia sztandaru Koła Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Chruszczobrodzie. Oficjalne przekazanie sztandaru jednostce nastąpiło 3 września 1967 roku podczas obchodów uroczystości 50-lecia istnienia OSP.
 
 

   Skład zarządu OSP przedstawiał sie następująco:

 • Aleksy Porębski - Prezes
 • Jan Warchala - Wiceprezes
 • Czesław Katarzyński - Naczelnik
 • Marian Mazurkiewicz - Skarbnik
 • Bolesław Sikora - Sekretarz
 • Stanisław Leśniak - Gospodarz
 • Stanisław Katarzyński, Tadeusz Sołtysik - Członkowie Zarządu11.jpg

      13.jpg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

12.jpg                                                           

   W 1986r. prezes OSP powołał do życia Zakład Gospodarczy. Podjęło w nim pracę 15 osób. Zakład ten wypracował fundusze na zakup umundurowania wyjściowego, bojowego, obuwia. płaszczy oraz 30 instrumentów dla członków Orkiestry Dętej. Zakład Gospodarczy został rozwiązany w 1990r. z powodu poważnej choroby inicjatora i jednocześnie jego prosp.JPGezesa, A. Porębskiego.

   Kolejny ważny rozdział w historii jednostki to 26 września 1993 roku, obchodzono uroczystość jubileuszu 80-lecia istnienia OSP oraz przekazanie nowego wozu bojowego średniego GBA STAR 200. 

   W 1996r. nastąpiła zmiana Zarządu OSP Chruszczobród. W skład nowego Zarządu weszli:

 • Mieczysław Gocyla - Prezes,
 • Włodzimierz Porc - Wiceprezes-Naczelnik,
 • Ryszard Osuchowski - Gospodarz,
 • Kazimierz Chała - Skarbnik,
 • Andrzej Świstak - Sekretarz.
 • Aleksy Porębski i Seweryn Iwanowski - Członkowie Zarządu.

4.jpg

   6 września 1998 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Chruszczobrodzie obchodziła swoje 85-lecie działalności. Tego dnia odbyła się dekoracja nowego sztandaru Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa oraz przekazanie go naczelnikowi Włodzimierzowi Porc,  którego dokonał prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP - Alojzy Gąsiorczyk. Naczelnik z kolei przekazał sztandar pocztowi sztandarowemu w składzie:

 • Ryszard Osuchowski
 • Dariusz Tabas
 • Andrzej Świstak

   Komendant Wojewódzki PSP w Katowicach - brygadier mgr.inż. Piotr Buk wręczył  prezesowi OSP Mieczysława Gocyli kluczyki do nowego pojazdu marki Żuk.

15.jpg

14.jpg

 

 

 

 

 

SEKCJE BOJOWE DRUŻYN OSP CHRUSZCZOBRÓD: męska, żeńska oraz młodzieżowa

21.jpg

16.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ochotnicza Straż Pożarna w Chruszczobrodzie kolejne uroczystości odbyła 17 listopada 2001 r. z okazji włączenia jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego oraz przekazania nowego wozu bojowego średniego GBA STAR 244, którego oddano do karosacji firmie "BOCAR".chr.jpg

   13 lipca 2003 roku w jubileusz 90-lecia OSP, odrestaurowany wóz bojowy GBA STAR 244 oficjalnie został przyjęty do jednostki. Została również poświęcona figurka św. Floriana ufundowana przez proboszcza tutejszej parafii ks. Janusza Włodarczyka.

   Przez kolejne lata, remiza OSP przeszedła całkowity remont, odnowiono m.in. wnętrze Domu Kultury, garaż wozów bojowych oraz ocieplenie całego budynku. Założony został system alarmowy oraz monitoring.

100_1555.JPG

 

 

   Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach przekazała jednostce samochód marki Ford Transit, który z własnych środków oraz funduszy został odnowiony i wyremontowany. Dziewięcio osobowy pojazd wykożystywany jest głównie przy różnego rodzaju imprezach, obchodów bądź też dowozu strażaków i sprztu przy większych akcjach ratowniczo-gaśniczych. 100_0305.JPG

 

   30 sierpnia 2008 roku odbyła się uroczystość 95-lecia działalności OSP połączona z jubileuszem 65-lecia powstania Koła Gospodyń Wiejskich w Chruszczobrodzie.

   Z roku na rok jednostka wzbogaca się w coraz to nowszy sprzęt ułatwiający pracę strażaków podczas działań, przykładem może być zakupiony i przerobiony własnymi siłami  Quad CF MOTO 4x4 z funduszy własnych oraz darowizn członków OSP.

Zdjęcie0257.jpg

   Przeprowadzono wiele szkoleń teoretycznych jaki i praktycznych. Działania naszej straży to nie tylko działania ratowniczo-gaśnicze lecz chęć niesienia pomocy w pracach związanych z programam rozwoju i odnowy wsi, pracach przy parafii, zabezpieczeniach imprez m.in. dwukrotny przejazd wyścigu kolarskiego Tour De Pologne 2010 i 2011 ulicami Chruszczobrodu bądź tez koncerty gminne. Uczestniczymy w różnego rodzaju zawodach sportowo pożarniczych. Jesteśmy otwarci na każde zaproszenia oraz prośby. Uczestniczymy w każdych ważnych świętach narodowych i kościelnych. dożynki2012.jpg

   Rok 2013 będzie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chruszczobrodzie rokiem cięzkiej pracy i przygotowań do zbliżającego się jubileuszu 100 rocznicy powstania jednostki. 

   Obecnie jednostka liczy 30 członków.

   Zarząd OSP:

 • Jerzy Prusik - Prezes
 • Jan Herman - Wiceprezes
 • Roman Chała - Naczelnik
 • Dariusz Tabas - Z-ca Naczelnika
 • Kazimierz Chała - Skarbnik
 • Łukasz Rogowski - Sekretarz
 • Stanisław Kubański - Gospodarz
 • Andrzej Świstak, Piotr Białas - Członkowie Zarządu

 100_3834.JPG

Dołącz do nas
Google+