HISTORIA POWSTANIA JEDNOSTKI OSP RYCZÓW KOLONIA

HISTORIA POWSTANIA JEDNOSTKI OSP RYCZÓW KOLONIA

 OSP Ryczów Kolonia, powstanie jednostki (początek lat 80  XX) (zdj. archiwum)Ochotnicza Straż Pożarna w Ryczowie Koloni jest najmłodszą jednostką straży pożarnej w gminie Ogrodzieniec.

Jednostka OSP Ryczów Kolonia prowadzi własną kronikę, która rozpoczyna się słowami: „Ryczów-Kolonia jest sołectwem gospodarczym, posiada zabudowania zwarte i łatwo palne, a rolnicy przechowują duże ilości słomy, płodów rolnych i bydło, ponadto sołectwo sąsiaduje z wielkimi połaciami leśnymi uczęszczanymi przez turystów co w dużym stopniu powoduje zagrożenie pożarowe, w związku z czym zorganizowano zebranie mieszkańców, które odbyło się 14.09.1981 r. w sprawie założenia organizacji pod nazwą: Ochotnicza Straż Pożarna.

W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście tj:                                                                                                                                                               - mgr Janusz Kopeć – Naczelnik Miasta i Gminy Ogrodzieniec,                                                                                                                                - Michał Miśkiewicz – Komendant Miejsko Gminnego Związku OSP,                                                                                                                      - ppłk poż Stanisław Pasiut – Komendant Rejonowej Straży Pożarnej,                                                                                                                  - Helena Lubach – Przedstawicielka Miejsko Gminnego Związku Kółek Rolniczych,                                                                                            - Kazimierz Kuźniak – Sołtys Sołectwa Ryczów Kolonia, u którego na placu odbywało się zebranie mieszkańców.

        Pierwszym Prezesem powstałego Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej Ryczów Kolonia został dh Stanisław Kuźniak, który był inicjatorem powstania jednostki straży.                                                                                                                                                        Członkowie pierwszego Zarządu:                                                                                                                                                                                     - Naczelnik – dh Grzanka Bolesław,                                                                                                                                                                                 - Zastępca – dh Szeląg Stanisław,                                                                                                                                                                                   - Skarbnik – dh Bednarz Marian,                                                                                                                                                                                      - Sekretarz – dh. Pilarczyk Henryka,                                                                                                                                                                                - Gospodarz – dh Kuźniak Kazimierz,                                                                                                                                                                              - Członek Zarządu – dh Żak Stanisław s. Daniela.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:                                                                                                                                                                                  - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – dh Żak Stanisław s. Konstantego,                                                                                                          - Zastępca – dh Półkoszek Edward,                                                                                                                                                                                - Sekretarz – dh Włodzimierz Żak,                                                                                                                                                                                    - Członkowie Komisji Rewizyjnej – dh Mieczysław Gruca oraz dh Jan Kuźniak s. Bolesława.

     Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryczowie Kolonii, KGW oraz Rada Sołecka nie posiadały swojej siedziby, dlatego już 4 października 1981 roku powołano SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY REMIZY STRAŻACKIEJ, którego przewodniczącym został Półkoszek Edward. Od momentu założenia do dnia ogłoszenia stanu wojennego w Polsce tj, 13 grudnia 1981 roku OSP, KGW oraz Rada Sołecka z organizowanych zabaw zysk pieniężny przeznaczyli na:                                                                                                                   - wykupienie działki budowlanej z funduszu ziemi w kwocie 3798,00 zł,                                                                                                                   - zapłacenie planu budynku remizy w kwocie 35000,00 zł,                                                                                                                                           - mundurów,                                                                                                                                                                                                                          - zakup narzędzi budowlanych i materiałów na łączną kwotę 373436 złotych.

Uroczystości przekazania remizo-świetlicy w Ryczowie Kolonii (zdj. archiwum) Prace ruszyły bardzo szybko bo w dniu 18 lipca 1982 roku dokonano uroczystego wmurowania kamienia węgielnego a 22 lipca 1984 roku remizo – świetlica uroczyście została oddana do użytku, przybyła wówczas liczna grupa przedstawicieli gminnych jak i powiatowych. Wybudowana została jako czyn społeczny przez mieszkańców Ryczowa Kolonii. Ufundowana została przez Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Oddanie do użytku remizo – świetlicy było wielkim wydarzeniem w życiu mieszkańców. W uroczystości przekazania remizo-świetlicy brali udział strażacy, gospodynie domowe, mieszkańcy, władze gminne oraz zaproszeni goście.

Remiza strażacka jest siedzibą organizacji i znajduje się przy ul. Wolności 5. Posiada garaże oraz pomieszczenia strażackie, pokój Zarządu, pomieszczenie KGW, klub młodzieżowy oraz dużą salę taneczną, kuchnię z wyposażeniem, własną chłodnię, toalety. Przy remizie znajduje się plac zabaw dla dzieci.

Pierwszą motopompę M-800 oraz węże jednostka OSP otrzymała na początku lat 80 XX wieku, po czym pojechała na zawody strażackie zajmując I miejsce. Radość z wygranej była nie do opisania gdyż nie mając jeszcze własnego samochodu strażacy pojechali na zawody ciągnikiem rolniczym. Nasza jednostka otrzymała pierwszy DYPLOM I PUCHAR od Związku OSP Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach za zajęcie II miejsca we współzawodnictwie pomiędzy Ochotniczymi Strażami Pożarnymi typu M województwa katowickiego w 1983 r.

      Wczesną wiosną 1985 roku OSP otrzymuje pierwszy samochód strażacki marki STAR A29. Pierwszym kierowcą-mechanikiem został wówczas dh Feliks Kuźniak. Następnie 2 czerwca 1985 jednostka uczestniczy w zawodach sportowo-pożarniczych zajmując II miejsce. Pierwszy Bal Sylwestrowy dla członków naszej jednostki zorganizowano 31 grudnia 1985 roku.

      27 września 1987 roku odbyła się uroczystość przekazania Sztandaru. W uroczystości brali udział mieszkańcy sołectwa i gminy, zaproszeni goście i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z całego powiatu.

      Od początku powstania jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej bierze udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych, zawodach sportowo – pożarniczych, klęskach żywiołowych. Strażacy dbają o swoją siedzibę oraz uczestniczą w zebraniach strażackich.

      W roku 1992 jednostka uczestniczy w akcjach gaśniczych w Kuźni Raciborskiej (pożar pochłonął ogromną powierzchnię lasu), w Olkuszu oraz na terenie gminy Ogrodzieniec (zniszczeniu uległa plandeka STARA A29, którą strażacy z własnych środków finansowych wymienili na blachę). Jesienią w 1992 roku jednostka żegna pierwszego prezesa OSP druha Stanisława Kuźniaka. W czerwcu 1993 roku jednostka brała udział w zawodach sportowo – pożarniczych zdobywając I miejsce, natomiast III miejsce zajęła Drużyna Młodzieżowa. W tym samym roku odnowiono i otynkowano budynek remizo – świetlicy. Lata 1994 i 1995 są podobne do poprzednich , prace remontowe, przeglądy sprzętów pożarniczych itd…. Braliśmy udział w zawodach sportowo – pożarniczych. Za zajęcie odpowiednio II i III miejsca jednostka otrzymała dyplomy i puchary do swoich dotychczasowych osiągnięć. W roku 1996 strażacy pomagają w ratowaniu ludzi i gospodarstw podczas powodzi w województwie. Oficjalne przekazanie samochodu bojowego marki JELCZ dla OSP Ryczów Kolonia (zdj. archiwum)

Szczególnie ciężki był kolejny rok 1997, kiedy to zbyt obfite deszcze w miesiącach wakacyjnych spowodowały podtopienia gospodarstw domowych i studni w Ryczowie. Za udział w akcji przeciwpowodziowej jednostka otrzymała Dyplom. W tym samym roku jednostka uczestniczy w zawodach sportowo – pożarniczych zajmując II miejsce. Pod koniec roku ZMG ZOSP obiecał samochód bojowy marki JELCZ, którego uroczystość przekazania odbyła się 26 KWIETNIA 1998.

 

      Wiosną 2002 roku pożegnaliśmy nasz pierwszy samochód bojowy marki STAR A29, który za darmo został przekazany do jednostki w Ryczowie. Z jednostki w Ogrodzieńcu otrzymaliśmy samochód lekki marki FIAT 125p. 3 kwietnia 2004 roku w Ryczowie Kolonii odbyło się szkolenie jednostek, które zostały włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z zakresu BHP, następnie ćwiczenia w terenie na Krępie w Ogrodzieńcu. Nasza jednostka brała udział w zawodach sportowo – pożarniczych po raz kolejny zajmując II miejsce. W 2005 roku strażacy ocieplili drzwi garażowe oraz okuli je blachą, wykonano stoły na salę taneczną oraz wyremontowano stołki, wymieniono 7 okien na sali na nowe plastikowe oraz osadzono parapety, wymalowano kuchnię.I miejsce MDP OSP Ryczów Kolonia w zawodach sportowo-pożarniczych w 2006 r. (zdj. archiwum)

W roku 2006 wystawiliśmy Młodzieżową Drużynę Pożarniczą OSP Ryczów Kolonia, która zajęła I miejsce na zawodach sportowo – pożarniczych, co było powodem do dumy naszej jednostki. Strażacy wykonują i uruchamiają kompletną własną chłodnię, która była bardzo potrzebna w remizo – świetlicy. Zamontowano nową instalację elektryczną do agregatu chłodniczego. Wyremontowano motopompę M-800. Posadzono kilka drzewek ozdobnych. Pomalowano garaże jednostki. Wyremontowano syrenę elektryczną. Wymieniono 3 okna na sali tanecznej. Częściowo wyremontowano ogrzewanie centralne.

 

Samochód bojowy JELCZ GCBA po karosacji – OSP Ryczów Kolonia (zdj. archiwum)W 2007 roku strażacy odnowili klatkę schodową oraz kuchnię poprzez pomalowanie pomieszczeń. Wyłożono płytki oraz odremontowano półki w pomieszczeniu gospodarczym. Pokryto dach remizy papą. Szczególnie pracochłonne było wycyklinowanie, szpachlowanie i malowanie (3 razy) parkietu na sali taneczne oraz przerobiono scenę na sali. 22 lipca 2007 roku oddano do ze złomowania samochód marki FIAT 125p przeznaczony do kasacji. Na jego miejsce z jednostki w Ogrodzieńcu otrzymujemy w dniu 09 listopada 2007 roku samochód marki ŻUK. W roku 2008 szczególnym wydarzeniem jednostki były zawody sportowo – pożarnicze, z których SENIORZY jak i MDP zajęli I miejsca w swoich kategoriach wiekowych. Za I miejsce SENIORZY otrzymali MOTOPOMPĘ PŁYWAJĄCĄ „NIAGARA”. W remizie odbył się remont kuchni – wykonano dodatkową instalację elektryczną, zamontowano boazerię plastikową. Wykonano remont klatki schodowej, pomalowano bramy garażowe oraz łazienki. Wyremontowano drugą motopompę M-800. Wymieniono 2 okna w toaletach. Wykonano remont centralnego ogrzewania. W roku 2009 wykonano generalny remont łazienek – przerobiono kanalizację, elektrykę, wodę, wykonano sufity podwieszane, wyłożono płytki ścienne i podłogowe. Odsłonięto „Czubatkę” – ostaniec jurajski w naszym sołectwie. Dzięki Państwu Monice i Albinowi GARUS posadzono przed remizą krzewy i drzewka ozdobne, które bardzo pięknie wyglądają oraz dzięki Panu Witoldowi Brodzikowi położono kostkę brukową przed wejściem do remizy ( wkład jednostki OSP na ułożenie kostki brukowej to 2500 zł). W kwietniu 2009 roku bierzemy udział w gaszeniu dużego pożaru na kompleksie leśnym Krępa w Ogrodzieńcu. W roku 2010 jednostka uczestniczyła w zawodach sportowo – pożarniczych, gdzie MDP po raz kolejny zajęła I miejsce a SENIORZY zdobyli II miejsce w swojej kategorii wiekowej. Remont parkietu po awarii centralnego ogrzewania. Zamontowano nowe drzwi wejściowe do remizy. Pomoc przy wycince drzewa pod boisko piłkarskie. Zamontowano kolejne nowe okna na sali. W marcu i kwietniu 2011 roku nasi strażacy wyremontowali pomieszczenie po starej bibliotece, tworząc tam pokój Zarządu jednostki OSP – pomieszczenie zostało wygipsowane, pomalowane, wyłożono płytki na posadzce. W tym samym czasie odremontowano salę taneczną – wyczyszczono boazerię z drewna, pomalowano 2 razy w 3 kolorach oraz sufit lakierem bezbarwnym, zamontowano nowe karnisze i zawieszono nowe zasłony i firany, zamontowano nowy osprzęt elektryczny oraz nowe kinkiety oświetleniowe, 3 nowe żyrandole. Przerobiono oświetlenie przed wejściem na sale poprzez zamontowanie 6 lampek halogenowych. Wyremontowano klatkę schodową, którą pomalowano. W czerwcu nasza MDP wyremontowała klub w remizie.

Druh Stefan Żak s. Jana odznaczony Złotym Znakiem Związku OSP RP.png25 czerwca 2011 roku odbyło się bardzo ważne wydarzenie w życiu naszej jednostki, w remizie strażackiej w Ryczowie Kolonii zorganizowano X ZJAZD ODDZIAŁU MIEJSKO – GMINNEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP W OGRODZIEŃCU. Nasza jednostka była organizatorem gminnego Zjazdu a dodatkowym wyróżnieniem było wręczenie odznaczenia Złoty Znak Zawiązku OSP RP dla naszego wielce zasłużonego i wieloletniego druha Stafana Żak s. Jana. Zjazd gminny zaliczyć można do bardzo udanych, zarówno pod względem organizacyjnym jak i ze względu na sam przebieg Zjazdu, o czym świadczą wpisy do Kroniki OSP Ryczów Kolonia:

"Uczestniczyłem w tym bardzo dobrze przygotowanym i przeprowadzonym ZJEŹDZIE. Jestem z tego powodu bardzo usatysfakcjonowany, zwłaszcza, że jak widać na jednych z pierwszych stron tej "Kroniki" byłem tu na otwarciu i oddaniu do użytku Remizy STRAŻACKIEJ. Jestem więc w pewnym sensie w historii tej JEDNOSTKI, z czego jestem dumny. Jestem DUMNY bo ta Jednostka wspaniale działa i bardzo dobrze służy LUDZIOM. Gratulują WSZYSTKIM JEDNOSTKOM Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w OGRODZIEŃCU wspaniałej służby, działalności i wszystkich osiągnięć. Życzę Nowemu Zarządowi sukcesów, wielu efektywnych działań, satysfakcji z pełnionej służby."

Z wyrazami szacunku, Gen. Zbigniew Meres – SENATOR RP, Wiceprezes ZGZ OSP RP, Prezes ZOW ZOSP RP

 

"Każdemu Prezesowi życzę takich Strażaków jak w Gminie Ogrodzieniec! Współpraca z Wami to zaszczyt i przyjemność, a owoce tej współpracy widać w wielu miejscach. Dziękuję za wszystko i życzę dalszych sukcesów."

Andrzej Mikulski – Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

 

"Gratuluję serdecznie dh Strażakom i lokalnym Władzom za tak zorganizowane i przygotowane zebranie, taka organizacja nawet przy największych wyzwaniach potrafi działać dla dobra wspólnego. Raz jeszcze gratuluję i życzę wszystkiego co najlepsze."

Z poważaniem, Rafał Krupa – Starosta Zawierciański

 

       14 września 2011 roku Jubileusz 30-lecia powstania jednostki OSP Ryczów Kolonia. Zarząd wykonał pamiątkowe smycze, długopisy oraz wizytówki. Rok 2012 był rokiem dobrym i udanym dla Naszej jednostki: 22 lipca 2012 w Gieble odbyły się Gminne Zawody sportowo – pożarnicze gdzie zajęliśmy 1 miejsce następnie 8 września w Żarnowcu odbyły się Powiatowe Zawody gdzie zajęliśmy 7 miejsce. Wykonano pamiątkowe kubki dla naszych druhów i osób wspierających naszą jednostkę.

Drużyna OSP Ryczów Kolonia tuż przed zawodami (Giebło, 22.07.2012).png

 Drużyna OSP Ryczów Kolonia tuż przed zawodami (Giebło, 22.07.2012)

I miejsce OSP Ryczów Kolonia – medale, puchary, nagrody (Giebło, 22.07.2012).png

 I miejsce OSP Ryczów Kolonia – medale, puchary, nagrody (Giebło, 22.07.2012)

 

      Remiza OSP Ryczów Kolonia, po wykonanym remoncie (2012), (zdj. K. Żak)

 

 

Z dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego w Ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz z Urzędu Gminy Ogrodzieniec zostało wykonane:                                                                                                                                                                                                                              - malowanie elewacji budynku remizy oraz ocieplenie 1 ściany budynku,                                                                                                               - wymiana rynien i obróbki blacharskiej oraz wymiana reszty okien,                                                                                                                         - ogrodzenie terenu wokół remizy, założono monitoring,                                                                                                                                              - wykonano nowy plac zabaw oraz posadzono krzewy.

      Do największych prac wykonanych w 2012 roku należą: remont kuchni ( tj. skucie starych i położenie nowych płytek, rozbiórka kuchni kaflowej, wymiana drzwi, przerobienie instalacji elektrycznej, szlifowanie posadzki, montaż półek i zlewozmywaków), pomalowanie klatki schodowej, koszenie trawy wokół remizy, dbanie o drzewka i porządek wokół remizy, sadzenie drzew ozdobnych typu Tuja, wykonanie stołu wiejskiego, malowanie bram garażowych, wycinka krzewów i krzaków, remont motopompy M800, prace przy boisku piłkarskim, młodzież pomalowała klub. 

Przekazanie samochodu FORD TRANSIT GLM8 - JĘDRUŚ (zdj. P. Pieszczyk)

 Rok 2013 rozpoczęliśmy od remontu klatki schodowej. 8 czerwca 2013 odbyło się przekazanie samochodu marki FORD TRANSIT GLM8 – nazwaliśmy go „JĘDRUŚ”.

Na przełomie lipca i sierpnia uczestniczymy w dyżym pożarze kompleksu leśnego na terenie Gminy Ogrodzieniec - Krępa.  

 

 

 

W całej historii jednostki Zarząd zmieniał się kilkakrotnie, obecny skład Zarządu przedstawia się następująco (kadencja 2016 - 2021):                                                                                                                                                                                                                         Prezes - Andrzej Żak,                                                                                                                                                                                               Wiceprezes-Naczelnik – Bogusław Gruca,,                                                                                                                                                                   Wiceprezes – Włodzimierz Żak s. Piotra,                                                                                                                                                               Wiceprezes – Damian Żak,                                                                                                                                                                              Zastępca naczelnika  – Żak Marcin,                                                                                                                                                                Skarbnik – Włodzimierz Żak s. Eugeniusza,                                                                                                                                                           Gospodarz – Marek Żak,                                                                                                                                                                                             Kronikarz – Magdalena Skubis,                                                                                                                                                                          Sekretarz – Marta Żak.

 Obecnie w skład jednostki wchodzi 53 członków w tym: 36 czynnych (8 kobiet i 28 mężczyzn) , 8 honorowych oraz 1 wspierający. Przy OSP Ryczów Kolonia funkcjonuje Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza licząca 8 członków. (stan na 31.03.2016 r.).

Oficjalna strona jednostki OSP Ryczów Kolonia:      www.osp-ryczow-kolonia.strefa.pl

 

Historia jednostki przygotowana na podstawie danych zawartych w Kronice OSP Ryczów Kolonia, którą prowadziła do 2008 r. Śp. dh. Bogusława Uliniarz a od 2008 do 2015 r. Kronikę prowadziła dh. Małgorzata Piątek, od 2016 r. Kronikę prowadzi dh. Magdalena Skubis oraz wg. materiałów przygotowanych przez p. Iwonę Rajcę.

Historię przygotował:                                                                                                                                                                                                 

dh Kamil Żak

OSP Ryczów Kolonia 

 

Dołącz do nas
Google+