Historia OSP Ogrodzieniec w Skrócie

3.jpg

 Inicjatywa powołania Ochotniczej Straży Pożarnej w Ogrodzieńcu powstała w 1914 roku, jednak dopiero w 1917 władze Powiatowe w Olkuszu wydały zezwolenie na założenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej typu K. R. (konno-ręczna). W tym też roku na wniosek Prezesa Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Olkuszu Pana Jana Jarno zostało zorganizowane pierwsze zebranie w budynku szkoły (obecnie remiza Straży Pożarnej) za zgodą ówczesnego kierownika szkoły Stefana Kwaśniaka.

Na tym zebraniu został wybrany pierwszy zarząd straży. Prezesem został Stefan Kwaśniak – kierownik szkoły, drugim prezesem został ks. proboszcz Konstanty Dziedzic, naczelnikiem Antoni Szymański, gospodarzem Filip Krawczyk. W dniu założenia jednostka liczyła 32 członków.
Pierwsza strażnica była budynkiem drewnianym i zlokalizowana była na placu przy figurze św. Jana obecnie skrzyżowanie ul. Kościuszki i ul. Narutowicza w pobliżu dzisiejszej apteki). Lokalizacja strażnicy spowodowana była dostępnością w tym miejscu naturalnego źródła wody.
Pierwszy sprzęt to pompa ręczna otrzymana od Carskiej Fabryki Prochu oraz wiadra i łopaty. Po śmierci prezesa Stefana Kwaśniaka w roku 1921 prezesem został wybrany Tomasz Nowak, naczelnikiem Franciszek Kusterka.
W zawodach pożarniczych jednostka po raz pierwszy brała udział w 1924 roku w Olkuszu zajmując II miejsce. W tym też roku zaczęto gromadzić też materiał pod budowę nowej remizy. Została ona wybudowana na „Cygańskiej Górce”, czyli koło obecnej Szkoły Podstawowej nr 1.
W roku 1928 na zawodach w Pilicy jednostka straży pożarnej zajęła I miejsce. W 1938 roku ze składek społeczeństwa został zakupiony i poświęcony przez ks. dr Jana Podkopała sztandar jednostki, a w 1935 roku została zakupiona pierwsza motopompa dla jednostki marki „Silesja”. Podczas okupacji w latach 1939-1945 jednostka została podporządkowana władzom okupacyjnym. W czasie wojny nie udało się zabezpieczyć sztandaru jednostki, który został skonfiskowany i zniszczony przez hitlerowców.

1.jpg

1.jpg

2.jpg

 

Po wojnie, jednostka zaczęła formalnie działać od 1946 roku. Dwa lata później zakupiono nową motopompę i poczyniono kroki do zakupu samochodu bojowego. W 1954 roku jednostka otrzymała samochód marki GAM z pełnym wyposażeniem, którego uzupełnił zakupiony cztery lata wcześniej samochód bojowy Star 20 ze zbiornikiem o pojemności 2000 litrów wraz z motopompą M800 przez Komendę Wojewódzką Straży Pożarnej w Katowicach.

W roku 1957 Kółko Rolnicze i Rada Narodowa w Ogrodzieńcu ufundowały sztandar dla jednostki, a w roku 1960 Rada Osiedlowa podjęła uchwałę o budowie nowej remizy, którą ukończono w roku 1962. Głównym wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego. Kierownikiem budowy był Stefan Markiewicz. W 1977 roku w rocznicę pierwszego zebrania założycielskiego OSP Ogrodzieniec otrzymała nowy sztandar i utworzona została drużyna młodzieżowa. W tym czasie pozyskano przyczepy z wężami i nowy sprzęt gaśniczy. W 1989 roku na placu szkolnym jednostka zorganizowała obchody 75-lecia, w trakcie których z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Katowicach przekazano samochód marki Żuk, a sztandar został odznaczony złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa. W roku 1990 przekazano dla Osp samochód Nysa do celów gospodarczych. W roku 1996 jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W roku 1999 z budżetu gminy zakupiono samochód Star 244 po likwidacji zakładowej straży pożarnej Cementowni „Wiek”. W 2000 roku z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu jednostka otrzymała samochód Polonez przeznaczony do ratownictwa drogowego, a w 2001 roku z Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach samochód Fiat 125p. W tym też roku zamontowano autopompę w samochodzie Star 244. W 2003 roku zakupiono samochód operacyjny Polonez. 21 października 2006 roku odbyło się uroczyste przekazanie jednostce samochodu gaśniczego Star 266 oraz wozu operacyjnego Audi. W lipcu 2007 roku trafił do jednostki z Komendy Powiatowej PSP w Zawierciu samochód FORD Transit, który zastąpił Żuka. W 2009 roku z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach jednostka otrzymała samochód marki VW T4, który służy jako lekki samochód ratownictwa technicznego, a wysłużony Polonez "żółty" trafił do Przedsiębiorstwa Wodociągowego w Ogrodzieńcu.( po pewnym czasie został przekazany do Krakowskiego Muzeum Ratownictwa) W tym samym roku na zebraniu sprawozdawczym dyrektor firmy ALKAT z Dabrowy Górniczej Pan Jakub Gromadzki przekazał dla jednostki aparat ochrony dróg oddechowych firmy MSA Auer, wraz z czujnikiem bezruchu. W roku 2012 jednostka zakupiła fabrycznie nowy samochód ratownictwa technicznego na podwoziu Ford Transit który został zabudowany w firmie DRAGON w Dąbrowie  Górniczej , oraz kupiła Quada Suzuki do ratownictwa wysokościowego samochód VW T4 został przekazany do OSP Gulzów. W 2013 roku jednostka OSP Ogrodzieniec zakupił nowy samochód na podwoziu Mitsubishi L200 na potrzeby ratownictwa wysokościowego , samochody GLM Ford Transit i SLOp Audi 80 zostały przekazane do OSP Kiełkowice.

 

3.jpg4.jpg

3.jpg4.jpg5.jpg

 

Dnia 06.02.2009 r. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Ogrodzieńcu podjął uchwałę o organizacji Specjalistycznej Jednostki Operacyjno-Technicznej o profilu wysokościowym. Była to odpowiedź na inicjatywę członków OSP, którzy dostrzegli potrzebę przygotowania swojej jednostki do zagrożeń wysokościowych, które mogą wystąpić w gminie Ogrodzieniec.
Analiza zabezpieczenia operacyjnego województwa śląskiego potwierdziła potrzebę organizacji tego typu ratownictwa we wschodniej części województwa, a dodatkowo wykazała potrzebę organizacji ratownictwa poszukiwawczego w tym rejonie.
W związku z powyższym w roku 2010, przy wsparciu Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach oraz Komendy Powiatowej PSP w Zawierciu w Ochotniczej Straży Pożarnej w Ogrodzieńcu rozpoczęła się budowa Grupy Ratownictwa Wysokościowego i Poszukiwawczego.

1.jpg

 

STAN OBECNY GRUPY

a) w zakresie wysokościowym
Grupa to 9 ratowników wysokościowych po kursie podstawowym i 3 ratowników po kursie wstępnym dysponujących wyposażeniem osobistym oraz podstawowym sprzętem umożliwiającym podejmowanie działań ratownictwa wysokościowego. 
Sprzęt zlokalizowany jest na samochodzie SLRWys Mitsubishi L200, który stanowi środek transportu ratowników wysokościowych, tak jak i pozostałe pojazdy OSP Ogrodzieniec na wypadek zaistnienia takiej potrzeby (GBA 2,5/16, GBA 2/16, SLRt).

b) w zakresie poszukiwawczym
Trwają poszukiwania osoby posiadającej psa o predyspozycjach dających możliwość wykorzystania w ratownictwie, która chciałaby rozpocząć działalność w ramach Grupy.

2.jpg

 

DOCELOWE ZADANIA GRUPY

a) w zakresie wysokościowym
Grupa ma za zadanie prowadzić pomocnicze działania ratownicze w stosunku do Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego z JRG Radzionków, w szczególności na terenie powiatów: zawierciańskiego, myszkowskiego oraz we wschodniej części powiatu częstochowskiego.

 

Ponadto Grupa ogrodzieniecka może stanowić zabezpieczenie operacyjne dla północnej i środkowej części województwa śląskiego w zakresie wysokościowym w przypadku zaangażowania sił SGRW Radzionków w inne działania.

b) w zakresie poszukiwawczym.
Grupa stanowiłaby zabezpieczenie operacyjne w zakresie działań poszukiwawczych dla północnej części województwa śląskiego..

LICZEBNOŚĆ I KWALIFIKACJE CZŁONKÓW GRUPY

a) w zakresie wysokościowym

Zgodnie z wytycznymi do organizacji ratownictwa wysokościowego w KSRG minimalna ilość ratowników wysokościowych, która może podjąć działania ratownicze to 3 osoby. Optymalna liczba pozwalająca prowadzić działania podczas skomplikowanych zdarzeń to 5-6 os.
Mając na uwadze, że członkowie grupy są ochotnikami, których dyspozycyjność jest zmienna należy dążyć do osiągnięcia w Grupie stanu ok. 22 osób przeszkolonych w zakresie ratownictwa wysokościowego.
W celu pozyskania do Grupy osób prezentujących maksymalne zaangażowanie i najlepsze predyspozycje, planowane jest włączanie do Grupy i przeszkolenie osób z innych jednostek OSP gminy Ogrodzieniec.

Plan na kolejne lata:

Planujemy zwiększać stan osobowy ratowników wysokościowych, zakupić niezbędny sprzęt wg zasad organizacji ratownictwa wysokościowego w KSRG i włączyć grupę do Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego, jako SGRW (specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego)

Dołącz do nas
Google+