Historia Orkirstry Dętej działającej przy OSP Kroczyce

Przy OSP działa Orkiestra Dęta, która powstała w 1917r.
Jednak II wojna światowa przerwała jej działalność. Reaktywowano ją w 1958r. ze środków finansowych Gminnej Spółdzielni w Kroczycach. Założycielami byli: Władysław Kowalski, Jacek Kowalski. Orkiestra w krótkim czasie zrobiła zawrotna karierę. Ówczesnym kapelmistrzem był entuzjasta z Zawiercia Bolesław Zając. Działalność orkiestry niejednokrotnie napotykała na przeciwności ze strony władz partyjnych. Przykładem może tutaj być syt. kiedy to 08-09-1959r umundurowana orkiestra wyruszyła z pielgrzymką do Częstochowy, za co prezes orkiestry został ukarany. Niejednokrotnie na różne okoliczności kościelne zabezpieczano instrumenty na polecenie władz, aby orkiestra nie mogła w nich uczestniczyć.
Orkiestra bierze udział we wszystkich imprezach strażackich, państwowych, sportowych i innych, uczestniczy w uroczystościach kościelnych. Jest integralna częścią straży i miejscowej społeczności. Za swoja działalność orkiestra otrzymała szereg dyplomów i wyróżnień.

'

Dołącz do nas
Google+