Remiza OSP Kroczyce

Z chwilą rozwoju jednostki pomieszczenia będące w dyspozycji jednostki okazały się być niewystarczające dlatego w roku 1937 rozpoczęto budowę remizy przy ul. Batalionów Chłopskich (obecny Dom Kultury w Kroczycach).
Do wybuchu II wojny światowej w roku 1939 remizę wybudowano do zrębów I pietra.
Kontynuowanie budowy rozpoczęto po zakończeniu II wojny światowej .
Powstała ona przy dużym wysiłku miejscowego społeczeństwa, rzemieślników, funduszy OSP oraz pomocy w przydziale materiałów przez Starostwo Powiatowe w Olkuszu.
Remiza została oddana do użytku w roku 1948, a wójtem wówczas był Karol Bednarz.

Dawna remiza OSP Kroczyce, obecnie Dom Kultury

Sześcioletnia przerwa w okresie wojennym zaważyła w dużej mierze na stanie technicznym remizy. Istniała pilna potrzeba podjęcia starań o lokalizacje nowej remizy. W roku 1985 podjęto inicjatywę dołączenia strażnicy do budującego się przedszkola –inicjatywa ta nie została przyjęta. Kolejną propozycją była budowa remizy na ulicy Szkolnej, jednak i ten pomysł okazał się nie trafionym, z uwagi na brak zgody właściciela gruntu.
Wreszcie na ogólnowiejskim zebraniu 05-12-1992roku przyjęto założenia projektowe budowy nowego Domu Strażaka w miejscu obecnej remizy.
Wstępny projekt przewidział:
- wydzielony zespół garażowo-magazynowy
- salę bankietową
- salę zebrań

W związku z reformą oświaty w roku 1999 zaistniała konieczność budowy odrębnego budynku gimnazjum. W związku z powyższym jednostka na wniosek Rady Gminy przekazała działkę i rozpoczętą budowę remizy pod budowę nowej szkoły.
Otrzymaliśmy w zamian zgodę na wydzielenie w nowoczesnym budynku gimnazjum kilku pomieszczeń przeznaczonych na działalność ochotniczej straży pożarnej. Oddanie gimnazjum nastąpiło dnia 02-09-2002r.
Na zdjeciach poniżej widniej stan do grudnia 2017r. Wówczas zakończyliśmy remont niektórych pomieszczeń strażnicy.

Aktualny wygląd remizy

 

Szatnia

Magazyn sprzętu

Magazyn sprzętu

System alarmowania DSP + terminal GSM

W ramach remontu odnowione zostały pomieszczenia szatni, magazynu, łazienki, toalety oraz częściowo garażów. Prace polegały na wzmocnieniu struktury ścian, położeniu gładzi szpachlowej oraz na przemalowaniu ścian. Szatnię wyposażono w profesjonalne szafy na umundurowanie strażackie. Zakupiono i zamontowano pralkę, myjkę wysokociśnieniową, ładowarkę impulsową do akumulatorów. Ponadto w ramach prac wykonano stół warsztatowy oraz dodatkowe półki na sprzęt i wyposażenie. Dodatkowo odmalowano drzwi oraz pozostałe meble.

Wszystkie prace wykonali społecznie nasi druhowie. Łączny czas jaki druhowie spędzili na pracy wyniósł 543 godziny.

Dołącz do nas
Google+