Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kroczycach

Ochotnicza Straż Pożarna w Kroczycach powstała 25 lutego 1917 roku.
Założycielami a zarazem skład pierwszego Zarządu stanowili:
Mader Marian- Prezes Zarządu z zawodu nauczyciel,
Blachiński Andrzej- rolnik,
Cupiał Stefan- pracownik umysłowy Urzędu gminnego,
Kańka Ignacy- rolnik
Kapuśniak Andrzej- pracownik umysłowy.
Po powstaniu jednostka składała się 25 strażaków ochotników. Przy OSP powstała orkiestra dęta, na czele której stał strażak jako kapelmistrz druh Adam Gajecki. W okresie międzywojennym jednostka OSP bierze czynny udział we wszystkich zawodach rejonowych i powiatowych.

Rok 1930. Od lewej siedzą druhowie: Jan Bednarz, Władysław Pompka, Józef kowalski, Karol Bednarz (wójt), Jacek Będkowski (naczelnik OSP), Zygmunt Wysocki, Józef Cembrzyna.
Sprzęt przeciwpożarowy i wóz konny strażacki były przechowywane w pomieszczeniach gospodarczych plebanni parafialnej w Kroczycach. Tam równiez mieścił się "Dom Ludowy",
w którym odbywały sie imprezy kulturalno-społecze. Z chwiła rozwoju działalności straży pomieszczenia te stawały się niewystarczajace dla potrzeb OSP w Kroczycach.

Rok 1938. W głębi od lewej druhowie: Franciszek Bojarski, Antoni Wysocki, Jan Stępień, Kazimierz Luboń, Władysław Wysocki, Roman Szczygieł, Józef Szczechla Stoją od lewej: Jacek Domagała, Władysław Kowalski, Jan Kozak, Jacek Będkowski, Stanisław Skorupa, Zygmunt Wysocki, Izydor Nędza, Jacek Kowalski, Józef Cembrzyna, Tadeusz Gała, Stanisław Kot, Józef Kowalski Siedzą od lewej: Janusz Uranowski, Karol Bednarz, Witold Jasiński
W latach 1933-1944 prowadzono szczegółową kronikę opisującą każdy pożar, w którego gaszeniu brała udział jednostka z podaniem godziny, ilości strażaków uczestniczących w akcji, ocenę strat itp. Prowadził ją dh Będkowski Jacek (w kronice OSP Kroczyce istnieje informacja o zachowaniu się tej kroniki).
W 1937 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Kroczycach przy pomocy szerokiego kręgu społeczeństwa, a także władz gminy Kroczycę rozpoczęła budowe remizy strażackiej(obecny Dom Kultury). Do chwili wybuchu II Wojny Światowej remizę wybudowano do zrębów I piętra.
Budowę wznowiono po zakończeniu II Wojny Światowej w 1954 roku przy dużym wyskiłku miejscowego społeczeństwa, rzemieślników z terenu gminy Kroczyce, wygospodarowanych funduszy przez OSP, a także przy pomocy władz gminy Kroczyce i pomocy w przydziale materiałów przez Starostwo Powiatowe w Olkuszu. Wójtem gminy Kroczyce był Karol Bednarz. Remiza została oddana do użytku w 1948 roku. Duży wkład w budowę i oddanie strażnicy do użytku wnieśli druhowie: Będkowski Jacek, Domagała Jacek, Pompka Władysław, Kowalski Władysław, Wysocki Zygmunt, Duszota Władysław, Pacan Wincenty, Windys Jacek, Kowalski Jacek, Pacan Andrzej, Szlachta Józef, Kania Jacek, Kańka Marian, Gała Tadeusz, Stepień Jan, Wnuk Andrzej, Bednarz Karol- Wójt gminy Kroczyce.

Z chwilą rozwoju jednostki pomieszczenia będące w dyspozycji jednostki okazały się być niewystarczające dlatego w roku 1937 rozpoczęto budowę remizy przy ul. Batalionów Chłopskich  (obecny Dom Kultury w Kroczycach). Oddana w 1948r.

Rok 1948  Od góry stoją druhowie: Jacek Kowalski, Jacek Windys, Piotr Kowalski, Marian Kańka, Jacek Kańka, Jan Stępień, Antoni Tylko, Stanisław Bzdęga Siedzą od lewej: Zygmunt Wysocki, Tadeusz Gała, Wincenty Pacan, Wincenty Głażewski, Jacek Będkowski, Władysław Powązka, Władysław Kowalski, Władysław Pompka, Andrzej Pacan, Józef Szczechla

 

Rok 1954. Od lewej: Zygmunt Wysocki, Piotr Kowalski, Mieczysław Woźny, Jacek Kańka, Władysław Grzesica, Piotr Bednarz, Marian Gudyś, Piotr Machura, Witold Kurek, Jerzy Węgrzyn, Feliks Gajecki, Stanisław Zwoliński, Stanisław Golba, Henryk Kępka W drugim rzędzie od lewej: Józef Kyrcz, Andrzej Wnuk, Józef Szczechla, Antoni Tylko, Jan Stępień, Władysław Golba, Piotr Zamora, Jan Zamora, Henryk Gębka, Piotr Głażewski
W okresie okupacji działalnośc Ochotniczej Straży Pożarnej formalnie została ograniczona do gaszenia pożarów. Nieformalnie OSP nawet w czasie okupacji była żywym organizmem patriotyzmu. Na terenie Kroczyc z szeregu członków Ochotniczej Straży Pożarnej zawiązała sie bardzo wcześnie konspiracja skierowana przeciwko władzom okupacyjnym- powstały Bataliony Chłopskie.
Miejscowość Kroczyce za swą działalnośc konspiracyjną została odznaczona w dniu 08.10.1972 r. Krzyżem Partyzanckim.
Działaność powojenna jednoski OSP wykazywała dużą dynamikę i żywotność. W 1964 roku miejscowe społeczeństwo ufundowało sztandar dla OSP Kroczyce. Jednostka za operatywną i aktywną słuzbę dla społeczeństwa zostaje z okazji 60-lecia tj. 19.06.1977r. Odznaczona Złotym Medalem "za Zasługi dla Pożarnictwa".

W roku 1977  podczas obchodów 60-lecia jednostka została odznaczona  Złotym medalem za „Zasługi dla Pożarnictwa”za operatywną i aktywna służbę dla społeczeństwa

 

W nastepnych latach zaistniała potrzeba podjęcia starań o lokalizację nowej remizy dla OSP Kroczyce. W 1985r Gminna Rada Narodowa przeznaczyła na budowe połączonego obiektu- remizy OSP i Domu Kultury srodki finansowe. W czercu 1985 roku powołano Komitet Budowy Domu Strażaka w Kroczycach. Dużym problemem okazała się lokalizacja nowej strażnicy. Trudności te zażegnano dzięki zaangażowaniu i dobrej woli Wójta dh Stefana Pantaka, Przegodniczącego Stanisława Cieślika, dh Krzysztofa Bednarza- Komendanta Gminnego Straży i Tadeusza Kowalskiego- radnego. Wówczas wykupiono 3 działaki i przekazano je pod budowę przyszłego Domu Strażaka.

Dnia 05.12.1992r. Przyjęto załozenia projektowe. W projekcie przewidziano:
wydzielony zespół garażowo-magazynowy straży pożarnej (trzy boksy garażowe z zapleczem socjalnym),
salę bankietowa z samodzielna kuchnią na około 250 osób,
salę zebrań- świetlicę na pracę kulturalne.


Oficjalna uroczycstośc "wbudowania" kamienia węgielnego odbyła sie 5 maja 1995 roku.

Oficjalna uroczystość wbudowania kamienia węgielnego odbyła się dnia  05-05-1995r.
Podczas tej uroczystości Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie druh Dariusz caban wręczył decyzje Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 15 marca 1995r. włączająca jednostkę OSP w Kroczycach do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego- KSRG na ręce dh Mieczysława Cabana- Prezesa OSP.

Decyzja Komendanta Głównego PSP z dnia 15-03-1995r włączającą jednostkę  do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
Niestety po reformię systemu oswiaty powstała bardzo trudna sytuacja lokalowa szkolnictwa na terenie gminy Kroczyce. W zwiazku z tym Rada Gminy w Kroczycach zwróciła się do Zarządu OSP aby działkę oraz rozpoczętą inwestycję Domu Strażaka przekazać pod budowę gimnazjum.
Na zebraniu ogólnym członków zdecydowano o przekazaniu działki i rozpoczetej inwestycji pod budowę gimnazjum. W zamian Rada Gminy wyraziła zgode aby w przyszłym budynku gimnazjum wygospodarować i przeznaczyć pomieszczenia na działalność OSP w Kroczycach. Uroczyste oddanie Gimnazjum w Kroczycach odbyło się 02.09.2002 roku.
Uroczystość otwarcia nowej strażnicy odbyła sie 13.10.2002 roku.

Nowa strażnica

Budynek Gimnazjum w Kroczycach, w którym mieści sie nasza strażnica

Uroczystość otwarcia strażnicy

Pieniądze, które zostały na koncie Społecznego Komitetu Budowy Remizy w Kroczycach postanowiono przekazać na zakup nowego sztandaru strażackiego dla Jednostki. Dzięki sponsorom uroczystość przekazania sztandaru odbyła się w dniu 20-06-2004r. W tym dniu została również przekazana statuetka św. Floriana, którą ufundował Dziekan, ówczesny Proboszcz Parafii Kroczyce ks. Józef Wójcik.

Przekazanie Sztandaru

W latach 1955-1956 jednoska OSP Kroczyce otrzymała w sumie 900 metrów węża tłocznego, motopompę M-800 oraz samochód pożarniczy Star 20. W dniu 22 lipca 1956 roku nastąpiło odicjalne przekazanie samochodu oraz motopompy.

Star 20
W miejsce samochodu Star 20, dzięki staraniom Zarządu OSP, w 1985r. pozyskano nowy samochód pożarniczy GBM Star 266 oraz GLM Żuk. Do uzuskania tych samochodów przyczynił sie miedzy innymi dh Mieczysław Caban pełniący wówczas funkcje radnego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Częstochowie. Samochód Star 20 przekazano jednostce OSP w Lgocie Murowanej.

Star 266

Żuk GLM
Samochód Star 266 doczekał się u nas generalnego remontu (wymaina zbiornika oraz montaz autopompy). Już jako GBA został w dniu 02.06.2001r. przekazany jednostce OSP w Lgocie Murowanej (gdzie służy do dziś).Zastąpił go Star 244 pozyskany 30.04.2001r. Samochód marki Żuk został przkazany jednostce OSP Siamoszyce, dokonano tego 12.07.2003r. Nasza jednostka posiadała w swoim podziale bojowym ciężki samochód pożarnczy marki Steyr, posiadał on zbiornik o pojemności 13 tysięcy litrów.

Star 244

GCBA 13/48 Steyr 1490/Rosenbauer
Dnia 17.08.2003r. Miało miejsce poświecenie nowego, lekkiego samochpdu ratowniczo-gaśniczego marki Ford Transit (GLBM 02/005), zastąpił on wysłużonego Żuk-a. Nowy nabytek otrzymał imię patrona naszej parafii- Jacek.

Przekazanie samochodu Ford Transit, otrzymał imie "Jacek"
Samochód Star 244 zastąpił średni samochód gaśniczy na podwoziu Star 266 zabudowany przez firmę Bocar. Star 266 został przekazany jednostce OSP Siedliszowice.

Star 266 (źródło http://www.sgfp.com.pl/data/media/594/1.jpg)

W jego miejsce zakupiono średni samochód gaśniczy GBA 2,5/24 zabudowany na podwoziu Mercedes Benz Atego 1329 przez firmę Bocar. Nowy GBA otrzymał imię "Magda".  W 2011 roku zakupiono lekki samochód na podwoziu Ford Transit zabuowany przez firmę BOCAR, zastąpił on Forda Transita, który został przekazany jednostce OSP Szypowice. W 2010 r. zakupiono i zamontowano terminal GSM, który w znacznym stopniu przyczynił się do polepszenia systemu alarmowania strażaków.

Przekazanie "Magdy", nowego GBA

Obecny stan jednostki OSP Kroczyce

Obecnie w skład jednostki wchodzi 47 druhów.

Obecny skład Zarządu przedstawia się następująco:
PREZES - Krzysztof Bednarz
Naczelnik - Maciej Bednarz
Komisja Rewizyjna:
- Mieczysław Powązka
- Rafał Suchan
- Włodzimierz Kita
Sekretarz - Iwona Bednar
Skarbnik - Konrad Kulak
Gospodarz- Marcin Mazur
Członek - Zdzisław Stępień

 

Dołącz do nas
Google+