OSP Kroczyce
Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2019.

Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2019.

W dniu 08.02.2020r. o godzinie 17:00 w świetlicy Szkoły podstawowej w Kroczycach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2019.

Podczas zebrania podsumowano ubiegły rok oraz przedyskutowano plany na rok przyszły. Jednym z ważniejszych punktów zebrania było przyjęcie nowych członków. Druhna oraz druh (Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej) złożyli ślubowanie oraz otrzymali legitymacje. Za obecność na zebraniu dziękujemy Panu Waldemarowi Andzelowi - Poseł na Sejm RP, Panu bryg. Arturowi Łągiewce - Komendat Powiatowy PSP w Zawierciu, Panu Stefanowi Pantakowi - Wójt Gminy Kroczyce oraz Panu Piotrowi Welonowi - Rada Sołecka Sołectwa Kroczyce Okupne. Dziękujemy również Orkiestrze Dętej za uświetnienie naszego zebrania.

Dołącz do nas
Google+