OSP Kroczyce
Montaż defibrylatora AED.

Montaż defibrylatora AED.

W dniu 19.04.2019 zamontowano na placu kościelnym defibrylator AED.

Historia z ogólnodostępnym defibrylatorem AED rozpoczyna się w 2017 roku podczas obchodów jubileuszu 100 lecia założenia naszej jednostki. Wówczas nasza jednoska wraz Urzędem Gminy zakupiła defibrylator AED. Wtedy postanowiono, że zostanie on oddany do użytku naszej całej społeczności. 11.11.2018 roku przeprowadzono zbiórkę na zakup specjalistycznej kapsuły do przechowywania AED. Pierwotna koncepcja zakładała, że defibrylator zostanie zamontowany na elewacji kościoła. Wystosowano pismo do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z prośbą o zgodę na montaż AED. Niestety odpowiedź była odmowna. WKZ polecił znalezienie innego miejsca na montaż. Wybór padł na wewnętrzną stronę ogrodzenia placu kościelnego. W dniu 19.04.2019 roku zamontowano kapsułę. W tym miejscu chcemy serdecznie podziękować wszystkim ludziom, którzy wsparli naszą inicjatywę, Księdzu Proboszczowi za zgodę na montaż defibrylatora na terenie kościoła oraz na możliwość przeprowadzenia zbiórki pieniężnej na zakup kapsuły. Dziękujemy również elektrykowi - Dawidowi Kaczmarczykowi za pomoc w montażu kapsuły.  

Dołącz do nas
Google+