Jednostka OSP Biała Błotna została zawiązana W 1958 roku. Impulsem do jej powstania był duży pożar jaki miał miejsce w pobliskim lesie. Założycielami jednostki byli : Jan Masłowski, Czesław Piątkowski, Tadeusz Kopyciak, Władysław Matyszczyk, Ignacy Machelski, Stanisław Dors, Bolesław Dors, Bogusław Zamora, Józef Wójcik, Stanisław Turlej, Jan Machelski, Władysław Kostka, Władysław Białkowski, Stefan Maniszewski, Jan Kaliński, Bolesław Kwaśniak, Wit Machelski, Zygmunt Pasek, Edward Rodacki. Początkowo jednostka dysponowała wozem konnym, na którym przewożono motopompę, węże, bosaki i inny sprzęt. Zebrania organizowano w budynku szkoły. W 1962 roku OSP zakupiła pierwszy we wsi telewizor „Szmaragd”, który również mieścił się w szkole. Od roku 1963 zaczęto gromadzić materiał na budowę remizy. Budowę rozpoczęto w 1964 roku i kontynuowano ją przez następne lata w dużym stopniu w czynie społecznym.

Na początku lat osiemdziesiątych OSP Biała Błotna otrzymała samochód Star 25. Samochód pochodził z jednostki wojskowej, wyprodukowany był w 1961 roku i służył straży do 2011. Na początku lat dwutysięcznych wóz przez dłuższy czas był niesprawny z powodu awarii silnika. Niesprawny samochód, wymagająca pilnego remontu remiza, psująca się motopompa spowodowały, że dalsze funkcjonowanie jednostki stanęły pod znakiem zapytania. Sytuację uratowała grupa młodych strażaków, którzy podjęli się remontu wysłużonego Stara i motopompy. Remont zakończył się powodzeniem. Ten sukces przyczynił się do reaktywacji jednostki i dużego napływu młodzieży w szeregi straży. Jednostka ponownie zaczęła uczestniczyć w akcjach gaśniczych, zawodach sportowo- pożarniczych, zabezpieczaniu imprez masowych czy w uroczystościach religijnych. W remont zaangażowali się druhowie: Mirosław Frocisz, Robert Frocisz, Michał Jakubski, Łukasz Jakubski, Michał Żurek, Krzysztof Szymczyk, Dominik Kopyciak oraz już nieżyjący Grzegorz Machelski. W 2010 roku OSP Biała Błotna otrzymała wóz bojowy Star 244 przekazany z jednostki w Pradłach.

W latach 2008-2009 przeprowadzono generalny remont strażnicy, która zaczęła spełniać również rolę świetlicy wiejskiej. Remont przeprowadzono w oparciu o fundusze gminne, znaczącą cześć prac wykonali jednak sami strażacy i inni mieszkańcy wsi. Budynek jest obecnie bazą straży ale też KGW, można zagrać w bilard i tenis stołowy często organizowane są różne spotkania i szkolenia.

Dołącz do nas
Google+