Ważne dla OSP włączonych do KSRG. .

Rozpoczyna się proces przyjmowania wniosków na dofinansowanie [ czw., 2017-04-13 15:05 ] Prosimy OSP w KSRG o pilne zgłaszanie potrzeb w zakresie dofinansowania na wydatki bieżące i inwestycyjne do właściwych Komendantów Powiatowych PSP.

 

Rozpoczyna się proces rozdziału środków z budżetu państwa dla OSP włączonych do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego. Zgodnie z nowymi zasadami od bieżącego roku jednostka OSP musi być jedynym posiadaczem rachunku bankowego wskazanego jako właściwy do przekazania środków dotacji, zobowiązana jest do utrzymania tego rachunku nie krócej niż do dnia zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego oraz musi posiadać aktualny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Osoby reprezentujące Ochotniczą Straż Pożarną przy podpisywaniu umowy muszą być zgodne z wskazanymi w Krajowym Rejestrze Sądowym, z którego wyciąg należy załączyć do umowy. W bieżącym roku, dla jednostek włączonych do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego nie będą udzielane dotacje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, przewidziane na realizację zadania publicznego pod tytułem „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”.

Warunkiem koniecznym uzyskania dofinansowania jest złożenie wniosku u właściwego terytorialnie Komendanta Powiatowego PSP. W niektórych województwach terminy składania takich wniosków upływają w przyszłym tygodniu.

Można wnioskować o zakupy sprzętu wyłącznie z listy PSP zamieszczonej poniżej.

Zakres przedmiotowy dotacji dla jednostek włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w plikach do pobrania.

Dołącz do nas
Google+