Stary i nowy sztandar...

Przemarsz ulicą Korfantego w Radlinie W dowód uznania i zaufania przez społeczeństwo oraz wdzięczność za pomoc przy budowie tutejszego kościoła w Biertułtowach w 1923 roku ufundowano, pierwszy sztandar który przetrwał zawieruchę wojenną, (sztandar na chwilę obecną znajduje się nadal w naszej remizie).

W maju 1982 roku zorganizowano jubileusz 90-lecia, na którym jednostka otrzymała nowy sztandar ufundowany ze składek członków naszej jednostki i datków społeczeństwa dzielnicy Radlin- Biertułtowy.

Dekoracji sztandaru dokonali członek prezydium Związku Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach Jerzy Szkatuła oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. Kazimierz Musialik.

Dołącz do nas
Google+