OSP Biertułtowy
Odbiór wyróżnienia w Ogólnopolskim konkursie "Najlepsi z Najlepszych" na najlepszą Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej opiekuna.

Odbiór wyróżnienia w Ogólnopolskim konkursie "Najlepsi z Najlepszych" na najlepszą Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej opiekuna.

8 maja 2016 r. po zaproszeniu przez Zarząd Główny ZOSP RP udaliśmy się do Warszawy po odbiór wyróżnienia w Ogólnopolskim konkursie "Najlepsi z Najlepszych" na najlepszą Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej opiekuna.

8 maja 2016 r. po zaproszeniu przez Zarząd Główny ZOSP RP udaliśmy się do Warszawy po odbiór wyróżnienia w Ogólnopolskim konkursie "Najlepsi z Najlepszych" na najlepszą Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej opiekuna. Wyróżnienia wręczał Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak.
Po wręczeniu wyróżnień spotkał nas zaszczyt uczestniczenia w Mszy Św. z okazji obchodów Jubileuszu 95 - lecia Związku OSP RP.
Nasza Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza brała czynny udział w tej ceremonii - pełnili wartę przy tablicy pamiątkowej, nasz poczet proporcowy został także, wybrany do Honorowej Kompani Reprezentacyjnej, a Opiekun Łukasz Materzok i Naczelnik naszej OSP Jacek Jędrzejek zostali wybrani do niesienia darów podczas tej uroczystej Mszy Świętej.
Po uroczystej Mszy Świętej Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemar Pawlak złożył indywidualne gratulacje na ręce opiekuna dla całej drużyny za otrzymanie i nadanie świeżo poświęconego Proporca MDP.
Myślę, że ten wyjątkowy dzień zapisze się pozytywnie w kartach historii naszej jednostki OSP Biertułtowy.
A naszej Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej Biertułtowy składam wielkie gratulacje i życzę jeszcze większych sukcesów !

Dołącz do nas
Google+