OSP Biertułtowy
XV Dni Ekumeniczne Strażaków

XV Dni Ekumeniczne Strażaków

W dniu 28.05.2016 w Wodzisławiu Śląskim odbyły się Dnie Ekumeniczne połączone wraz z Powiatowym Dniem Strażaka

Obchody były organizowane na rynku. W uroczystym apelu brały udział delegacje każdej jednostki OSP w naszym powiecie, ale także większość zawodowych strażaków z Państwowej Straży Pożarnej.
Było podniesienie flagi państwowej na maszt, hymn narodowy, nabożeństwo ekumeniczne, przemówienia, przemarsze, wyróżnienia i awanse dla zawodowców. Tu także warto dodać, że naszą Młodzieżową Drużynę Pożarniczą zaproszono i wybrano jako reprezentacyjną na szczeblu powiatowym.
Po części oficjalnej zostały przeprowadzone różne pokazy i atrakcje związane z pożarnictwem, w których czynnie braliśmy udział.

Dołącz do nas
Google+