OSP Biertułtowy

Pokaz sprawności bojowe Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

Zostaliśmy zaproszeni do wykonania pokazu sprawności bojowej naszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej dla przedszkolaków z Przedszkola nr 4 w Rybniku z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka.

Zostaliśmy zaproszeni do wykonania pokazu sprawności bojowej naszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej dla przedszkolaków z Przedszkola nr 4 w Rybniku z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka.
W pokazach udział wzięło ponad 120 osób, a nasza młodzież za wykonany pokaz została nagrodzona gromkimi brawami.
Każdy z zainteresowanych przedszkolaków mógł zobaczyć co znajduje się w wozie strażackim, a nawet pod opieką starszych spróbować jak się operuje prądami wody.
Na koniec Opiekun MDP otrzymał pamiątkowe podziękowanie, za pomoc w realizacji zadań organizacyjnych na rzecz dobra dzieciaków uczestniczących w pokazie.

Dołącz do nas
Google+