OSP Krzyżkowice
Walne zebranie sprawozdawcze członków OSP Krzyżkowice za rok 2013

Walne zebranie sprawozdawcze członków OSP Krzyżkowice za rok 2013

9 marca 2014 r. w remizie OSP Krzyżkowice odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2013 członków Ochotniczej Straży Pożarnej Krzyżkowice. Zebranie zgromadziło zdecydowaną większość członków jednostki, gromadząc przy wspólnym stole całą strażacką rodzinę od seniorów jednostki, poprzez druhów i druhny członków czynnych aż po grono najmłodszych adeptów zrzeszonych w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej.

Zaproszenie strażaków do udziału w tym ważnym dla działalności jednostki spotkaniu przyjęli między innymi:

w-ce Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach druh Jerzy Szkatuła,

Burmistrz MIasta Pszów Pan Marek Hawel,

W-ce Przewodniczący Rady Miejskiej w Pszowie Pan Czesław Krzystała,

Komendę Powiatową PSP w Wodzisławiu Śl. reprezentował Naczelnik Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego st. kpt. mgr inż. Bartosz Deberny,

Członek Zarządu Powiatu Wodzisławskiego Pani Katarzyna Brachmańska, Radny powiatowy Pan Michał Lorek który zebranie sprawozdawcze prowadził,

Radna i Radni Rady Miejskiej w Pszowie Pani Jolanta Lis i Panowie Ryszard Wawrzyńczak i Henryk Żydek,

Dyrektor Biura Poselskiego Pani europoseł Małgorzaty Handzlik Pan Jerzy Chaberko,

asystent Posła na Sejm RP Pana Ryszarda Zawadzkiego druh Fryderyk Kamczyk,

koledzy i koleżanki z jednostek OSP w Pszowie i Rydułtowach oraz przyjaciele z Republiki Czeskiej z SDH Horni Benesov,

Prezes Zarządu Koła HDK przy KWK ANNA Pan Adam Porwoł,

a także delegacje organizacji społecznych z naszej miejscowości i sponsorzy jednostki.

 

W trakcie zebrania podsumowano rok 2013 podkreślając wszystkie dokonania, które udało się osiągnąć dzięki zaangażowaniu wszystkich członków jednostki. Ważnych wydarzeń było tak wiele, że upłynęło sporo czasu nim udało się podsumować rok. Krótko wyliczając to aktywna działalność operacyjna, profilaktyka przeciwpożarowa i szeroka działalność kulturalna, zakup lekkiego samochodu Skw, nowego sprzętu i wyposażenia m.in. nowego zestawu do ratownictwa drogowego Holmatro i sukcesy w sporcie pożarniczym, podwójnie wygrane zawody miejskie w grupie A, start MDP na zawodach miejskich i triumf na zawodach powiatowych drużyny OSP Krzyżkowice w grupie A, który stał sie przepustką do zawodów wojewódzkich. Pomimo bardzo dużych środków własnych wydatkowanych ze kasy udało utrzymać się dobrą sytuację finansową jednostki. Na zakupy sprzętu, niezbędne przeglądy i konserwacje wydatkowano ponad 75 tys. zł.

Po przedstawieniu stosownych sprawozdań Zarząd OSP na wniosek Komisji Rewizyjnej jednogłośnie otrzymał absolutorium.

Zebranie nakreśliło również plany działalności na rok 2014 i zgodnym słowem wszystkich zebranych podkreślano, że plan jest napięty i ambitny, ale jego realizacja przyniesie wszystkim druhom satysfakcję. Rok 2014 będzie zdeteminowany kilkoma wydarzeniami m.in. majowymi wojewódzkimi zawodami sportowo - pożarniczymi w Jastrzębiu Zdroju, wymianą samochodu Jelcz i niezwykle ważnym dla życia jednostki wrześniowym jubileuszem 85 - lecia powstania OSP Krzyżkowice.

Wiele miłych słów i życzeń przekazali strażakom goście, podkreslając mobilność jednostki, odpowiedzialność druhów w realizacji zadań i zaangażowanie w życie miejscowości. Strażacy usłyszeli wiele ciepłych słów i życzeń spełnienia nakreślonych na ten rok planów, tak aby spotykając się za rok na kolejnym zebraniu sprawozdawczym z równie wysoką oceną i zadowoleniem podsumować jego dokonania.

Jak powiedział Prezes jednostki podsumowując zebranie "Trzeba mieć plany i marzenia, trzeba chcieć je wspólnie realizować. Jednostka żyje i rozwija się idąc do przodu, wyznaczając nowe cele, realizując nowe zamierzenia. Czasami te kroki są wolniejsze, innym razem szybsze, bo wpływ na nas ma też otoczenie w którym żyjemy. Póki cieszymy się szacunkiem, poważaniem i sympatią mieszkańców dopóty będziemy ważni i potrzebni. Życzę abyśmy w roku 2014, wszyscy razem, wspólnie potrafili wykonać następne kroki w rozwoju, abyśmy działali jak strażacka rodzina a sympatia mieszkańców była z nami. "

Podsumowaliśmy dobry i udany rok ... oby kolejny był równie dobry. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.

Dołącz do nas
Google+