OSP Krzyżkowice
Podsumowanie połrocza Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wodzisławiu Śl.

Podsumowanie połrocza Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wodzisławiu Śl.

We wtorek 9 lipca w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżkowicach odbyło się zebranie Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wodzisławiu Śląskim, na którym strażacy-ochotnicy podsumowali pierwsze półrocze działalności w 2013 roku.

Sprawozdanie z działalności złożyli prezes Zarządu Jerzy Szkatuła, sprawozdanie finansowe – skarbnik Jacek Bobrzyk, Komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. Marek Misiura przedstawił raport ze zdarzeń ratowniczo-gaśniczych i udziału w nich strażaków-ochotników, a Eugeniusz Danielczyk z OSP Pszów obszernie opowiedział o zbliżającym się wyjeździe na Międzynarodowe Mistrzostwa Pożarnicze w Miluzie we francuskiej Miluzie.

Jednym z istotnych punktów zebrania było wręczenie odznaki „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej Powiatu Wodzisławskiego”. Tym razem tez szczytny medal na klapie munduru zapięto druhom OSP Krzyżkowice Piotrowi Kowol oraz Bogusławowi Elsner.

W minionym okresie nastąpiły również zmiany personalne. Z funkcji Komendanta Oddziału Miejsko-Gminnego w Wodzisławiu Śląskim zrezygnował Piotr Miguła, a na jego miejsce powołano dotychczasowego sekretarza Mariusza Gałuszka. Zmiany nastąpiły także w składzie Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Wodzisławiu. Z prac w komisji zrezygnował dotychczasowy przewodniczący Wilhelm Porwoł. Jego miejsce uzupełnił Piotr Kłobuch, a kompletna już komisja wybrała na funkcję przewodniczącego Piotra Macheckiego.

W swoim wystąpieniu prezes Jerzy Szkatuła podziękował wszystkim zebranym za owocną współpracę w pierwszej połowie 2013 roku. Wspomniał o Otwartym Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu powiatowym, który odbył się w Czyżowicach, o Konkursie Plastycznym, w którym najmłodsi prezentują swoje wyobrażenie pracy strażaka oraz o Konkursie pod nazwą „Zwycięski Florian”, którego triumfator Robert Zając pojedzie w nagrodę do Brukseli. Przypomniał również o odbywającym się w Bystrej (k. Bielska-Białej) wojewódzkim konkursie kronik strażackich, w którym udział bierze kronika powiatowa, a którego rozstrzygnięcie nastąpi 20 lipca.

Tekst i zdjęcia: Marcin Macha

Dołącz do nas
Google+