KRONIKA OSP LUBOMIA

KRONIKA OSP LUBOMIA
ŻADNA PRACA HISTORYCZNA NIE JEST CZYMŚ OSTATECZNYM. KAŻDE BADANIE, KAŻDE USTALENIE FAKTÓW I ICH POWIĄZANIE W CAŁOŚĆ I OŚWIETLENIE OTWIERA DROGĘ DO DALSZYCH USTALEŃ I OŚWIETLEŃ. KRONIKA NINIEJSZA NIE JEST WYJĄTKIEM. MOŻE ONA STAĆ SIĘ - ABY SIĘ STAŁA PUNKTEM WYJŚCIA DO DALSZEGO POZNANIA, BADAŃ PRZESZŁOŚCI I REFOWANIA PRZYSZŁOŚCI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBOMI.
OD NARODZIN DO JUBILATA CZYLI SKOK PRZEZ OSIEM DZIESIĘCIOLECI


1904 rok
Zrodziła się Straż Pożarna w Lubomi, jej wyposażenie było bardzo skromne, stanowiło ono: dwie beczki dwukołowe, które należało toczyć do akcji gaśniczej ręcznie. Po za tym było kilka wiader, bosaków i drabin. Wyżej wymieniony sprzęt był przechowywany w domach, gdyż nie było żadnego pomieszczenia. Pierwszym naczelnikiem tej jednostki wybrany został Druh Jan Seget.


1907 rok
Zakupiono pierwszą pompę obsługiwaną ręcznie, miała ona jednak małą wydajność wody co nie satysfakcjonowało strażaków.


1912 rok
W tym roku zakupiono nową pompę o lepszych parametrach technicznych. Nadmienić należy że pompa ta służyła strażakom przez długie lata, nawet przy jej pomocy gaszono pożary po drugiej Wojnie Światowej.


1921 rok
Ochotnicza Straż Pożarna w Lubomi zaczęła działać na nowych warunkach. W latach dwudziestych strażacy otrzymali do dyspozycji mały budynek parterowy, który zlokalizowany był przy drodze nie opodal skrzyżowania w okolicach zbiegu ulic. A. Mickiewicza i Św. J. Nepomucena gdzie obecnie znajduje sie kiosk (RUCH).


1939 rok
Została zakupiona pierwsza motopompa (typ "SILESIA") wraz z wozem konnym. Do transportu motopompy wyznaczono imiennie gospodarzy którzy posiadali bardzo sprawną parę koni.


1945 rok
W czasie działań wojennych większość sprzętu strażackiego została skradziona, bądź zdewastowana.


1946 rok
Wróciła do jednostki motopompa, która była poddana kapitalnemu remontowi. Zakupiono platformę konną do przewozu motopompy, armatury wodnej i innego sprzętu pożarniczego.


1954 rok
Ochotnicza Straż Pożarna obchodziła jubileusz pięćdziesięciolecia istnienia i działalności. Honorowymi gośćmi byli wówczas druhowie współzałożyciele jednostki Lubomskiej w osobach Dh. J. Komarek, J. Dastig, K. Jęczmionka.


1957 rok
W tym roku ufundowano sztandar i rzeźbę św. Floriana. Dnia 23 czerwca odbyła się uroczystość poświęcenia i wręczenia dowodów uznania za Humanitarną Strażacką Działalność.


1966 rok
Jednostka otrzymała z Demobiku używany samochód (typ. Dooge), który służy jako samochód pożarniczy do przewozu ludzi wraz z sprzętem. Natomiast wówczas funkcje prezesa sprawiał Dh. G. Szymiczek, naczelnikiem straży był Dh. A. Komarek natomiast funkcje komendanta sprawował st. ogn. Poz. Jerzy Sznajder.


1971 rok
Została wybudowana Strażnica, która została zlokalizowana obok dawnej Szkoły Podstawowej.


1972 rok
Budynek Strażnicy OSP został oddany do użytku. W tych latach prezesem OSP był Dh. A. Kołek, naczelnikiem Dh. Szymiczek Franciszek. W latach następnych poszerzył się stan wyposażenia technicznego, z komendy rejonowej Straży Pożarnych w Wodzisławiu Śl. otrzymano samochód gaśniczy GBA 2/8 typ (Star A20) który później zaadaptowano na samochód (GABM 2/818).


1979 rok
Nasza Jednostka obchodziła 75-lecie swego działania. Odbyła się również uroczystość wręczenia dorobku pokoleń. Dzięki strażakom komitetu obchodu jubileuszu i ofiarności społeczeństwa odbyło się wręczenie sztandaru dla OSP Lubomia.


1980 rok
Zmienił się standard obiektu strażnicy zadbano o zaopatrzenie wodne budując w czynie społecznym betonowy otwarty zbiornik wody przeciwpożarowej przy ul. Św. Jana Nepomucena.


1984 rok
Jubileusz 80-lecia powołania do życia jednostkę Straży Pożarnej w Lubomi.

Dołącz do nas
Google+