OSP Orzepowice
cwiczenia jednostek OSP miasta Rybnik

cwiczenia jednostek OSP miasta Rybnik

1. w sprawie przeprowadzenia ćwiczeń doskonalących ratowniczo-gaśniczych jednostek OSP Miasta Rybnika na terenie kompleksu leśnego w Rybniku – Gotartowicach.

1. CELE ZAŁOŻONE DO OSIĄGNIĘCIA

Ćwiczenia mają na celu:

• sprawdzenie ratowników tj. podejmowanie decyzji, umiejętności posługiwania się dokumentacją, samodzielnej oraz zespołowej pracy analityczno – koncepcyjnej itp.
• sprawdzenie sprzętu tj. możliwości, walorów, rozwiązań w zastosowaniu itd.
• sprawdzenie łączności, informacji i koordynacji pomiędzy jednostkami OSP
• wypracowanie praktycznych metod postępowania podczas akcji ratowniczo – gaśniczych.
• Sprawdzenie poziomu wyszkolenia i umiejętności współpracy poszczególnych odcinków bojowych
• doskonalenie umiejętności dowodzenia a także zasad współdziałania jednostek OSP z Państwową Strażą Pożarną podczas organizowania i prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczej.

Dołącz do nas
Google+