HISTORIA OSP SZCZERBICE

Początki działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczerbicach sięgają lat trzydziestych XX wieku .

W 1935 roku z inicjatywy kilku mieszkańców powstała pierwsza jednostka strażacka .

Założycielami między innymi byli :

Józef Mazelanik

Antoni Konkol

Wincenty Brzezina

Augustyn Berger

Albin Wojaczek

Teodor Nowak

Komendantem straży został Karol Wieczorek

W miejscu obecnej remizy wybudowana była drewniana szopa , w której przechowywano

najprostszy sprzęt gaśniczy taki jak : wiadra , bosaki , drabiny .

Ćwiczenia odbywały się w Gaszowicach a prowadził je Alfred Kolorz z jednostki gaszowickiej .

W tym okresie jednostka gaszowicka była znacznie lepiej wyposażona .

Dopiero w 1940 roku szczerbicka OSP otrzymała konną pompę ręczną z Rydułtów .

Ponieważ w dalszym ciągu nie istniała remiza , cały sprzęt przechowywano w budynku u pana Sowy

przy obecnej ulicy Granicznej . Tam też organizowano zebrania i zabawy .

W razie wyjazdu do pożaru straż korzystała z koni podstawionych przez miejscowych gospodarzy :

Wilhelma Buchlera

Wincentego Konska

Karola Nitnera

Po zakończeniu II wojny światowej wybrano nowe władze szczerbickiej jednostki .

Komendantem został Fryderyk Bywalec a prezesem Józef Mazelanik .

Pod kierunkiem nowego prezesa i komendanta przystąpiono w czynie społecznym do budowy remizy .

Budowę ukończono w 1948 roku i wtedy też nastąpiło jej poświęcenie i otwarcie .

Była to remiza bardzo mała , posiadała tylko jeden boks samochodowy i świetlicę .

W tym samym czasie z inicjatywy sekretarza OSP Antoniego Papieroka utworzono amatorski zespół teatralny .

Zespół ten przygotowywał i wystawiał w Szczerbicach oraz okolicznych miejscowościach przedstawienia teatralne np :

Obrona Częstochowy

Zemsta Cyganki

Ciernista droga matki

Zespół istniał w okresie 1947-1960 i przez cały czas prowadzony był przez Teofila Stańkusza i Józefa Hinka .

Próby teatralne odbywały się w świetlicy a wszystkie dekoracje i rekwizyty wykonywali we własnym zakresie biorący udział w przedstawieniu .

Na przełomie lat 50-tych i 60-tych członkowie szczerbickiej jednostki rozpoczęli starania o rozbudowę remizy .

W okresie wiosenno - letnim urządzano w lesie przy obecnej ulicy Sumińskiej (Jeruzalem) festyny (koncerty) .

Dochody z organizacji festynów przeznaczano na zakup materiałów budowlanych pod przyszły budynek nowej straży .

W 1959 roku wydarzył się niecodzienny wypadek .

StrażakStanisław Kastelik spiesząc się z wyjazdem do pożaru rozbił ścianę remizy odnosząc poważne obrażenia .

9 sierpnia 1964 roku na zebraniu ogólnym powołano Komitet Budowy Remizy Strażackiej w Szczerbicach .

Przewodniczącym został Wiktor Mańka a jego zastępcą Antoni Mrozek .

Na zebraniu tym przewodniczący GRN w Gaszowicach przedstawił projekt budowy i szczegółowo omówił warunki

inwestycyjne .

Skład Komitetu Budowy Remizy uległ kilkakrotnym zmianom , ze względu na zastój w przygotowaniu inwestycji .

Dopiero w 1970 roku uzyskano zezwolenie na budowę , wytyczono działkę i przystąpiono do budowy .

Przez okres dwóch następnych lat wybudowano tylko piwnicę i roboty zostały wstrzymane przez architekta ze względu na

brak ich zgodności z dokumentacją techniczną .

Mimo przygotowania nowego projektu prace nie postępowały do przodu .

Na zebraniu w marcu 1978 roku naczelnik gminy Wilibald Bywalec wezwał strażaków do kontynuacji budowy , bowiem

w przypadku dalszego zastoju budynek zostałby przeznaczony i zaadoptowany na przedszkole sołeckie .

Dokonano również wyboru nowego przewodniczącego Komitetu , którym został Teodor Ryszka .

Od tego momentu tempo prac znacznie wzrosło , w efekcie czego obiekt został ukończony i oddany do użytku w 1979 roku .

Na przestrzeni lat zwiększała się ilość sprzętu gaśniczego i wozów bojowych.

Na uwagę zasługuje fakt, że wielokrotnie członkowie OSP w własnym zakresie remontowali i modernizowali

sprzęt używany, zakupiony od jednostek zawodowych i zakładowych.

Z okazji 50-tej rocznicy istnienia OSP został ufundowany przez zarząd oraz miejscową ludność

sztandar, który przechowywany jest w remizie.

Ze względu na ciągłe kłopoty na terenie Szczerbic z wodą w niedalekiej odległości od remizy wykonano

ujęcie wody (studnię) i połączono ją z budynkiem OSP.

W latach 90-tych dobudowano nowe skrzydło do istniejącego już obiektu, zwiększając znacznie jego

funkcjonalność i podnosząc standard.

Z sali imprezowej OSP korzysta miejscowa ludność organizując tu różnego rodzaju uroczystości.

Ponadto odbywają się tam zebrania sołeckie, spotkania przedwyborcze, sesje Rady Gminy oraz imprezy kulturalne.

W latach 90-tych wóz bojowy szczerbickiej OSP jadąc do akcji ulicą Radoszowską wypadł z drogi

uderzając w przydrożny płot. Wszyscy strażacy wyszli z tego wypadku bez szwanku.

 

 

 

Dołącz do nas
Google+