Historia OSP w Zarysie

W maju 1923 roku została założona Ochotnicza Straż Pożarna w Szczejkowicach, jej pierwszym prezesem został dh Ignacy Lasek,a naczelnikiem dh Bolesław Dziuba. Straż liczyła wtedy 22 członków czynnych. W 1929 roku na gruncie darowanym przez rodzinę Szuster wybudowano własną remizę i słup do suszenia węży. Obecnie budynek ten mieszczący się przy ulicy Wiejskiej posiada wmurowaną tablicą pamiątkową i mieści centralę telefoniczną. Mając własną remizę, zakupiono sikawkę ręczną oraz umundurowanie bojowe i galowe.W okresie II wojny światowej jednostka kontynuowała swoją działalność. Funkcję komendanta pełnił wtedy dh Hubert Wodok.Po wyzwoleniu prezesem OSP został dh Franciszek Orszulik , który prezesował kilka kadencji.W 1956 roku straż otrzymała nową motopompę oraz przyczepę ręczną do transportu sprzętu pożarniczego. Nowego prezesa na okres czterech lat wybrano w 1960 roku, został nim dh Jan Śpiewok, a po nim funkcję przyjął dh Emil Wodok. Ponowna zmiana prezesa nastąpiła dopiero w 1970 roku, stanowisko to objął na czternaście lat dh Brunon Fojcik. W 1971 roku powołano do działania Młodzieżową Drużynę Pożarniczą, która działa do dziś. W 1979 roku oddano do użytku nowo wybudowany Wiejski Dom Kultury, w którym swoją siedzibę znalazła Ochotnicza Straż Pożarna. Do dyspozycji strażaków pozostają pomieszczenia garażowe oraz salka odpraw i sanitariaty.W 1981 r. jednostka otrzymała przyczepę ciągnikową przystosowaną do przewozu sprzętu bojowego. W 1983 roku przy naszej straży powołano do działalności koło PCK oraz Klub Honorowych Dawców Krwi im. Eufrozyny Weberowej. Prezesem klubu został jego założyciel dh Eugeniusz Fojcik . Działalność HDK PCK odbija się szerokim echem w regionie i w kraju, a także poza jego granicami. Związane to jest z utworzeniem w 1995 roku Kapituły Lokalnej „Pomocnej Dłoni HDK-PCK”, oraz pomysłem oddania honorowego krwiodawstwa pod patronat św. Maksymiliana Marii Kolbego. Stolica Apostolska ustanowiła św. M.M. Kolbego patronem wszystkich HDK w Polsce, a kapituła została podniesiona do rangi Kapituły Generalnej „Pomocnej Dłoni HDK-PCK”. Przedstawiciele Szczejkowickich strażaków – krwiodawców dostąpili zaszczytu udziału w audiencji u Papieża Jana Pawła II na Watykanie w dniu 28 października 2000 roku.W latach 1984 – 1990 funkcję prezesa OSP pełnił dh Alfred Śpiewok.Pierwszym samochodem pożarniczym w Szczejkowicach był STAR A-29 przekazany z Komendy PSP w Rybniku. W 1984 roku jednostka otrzymała drugą motopompę, a w 1988 roku, w dniu jubileuszu 65-lecia działalności, społeczeństwo Szczejkowic ufundowało sztandar strażakom. W 1991 roku na okres dwóch lat prezesem OSP został dh Krystian Goldman, a następnie do 1998 roku dh Eugeniusz Fojcik.Jesienią 1994 roku z Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach przekazany został samochód pożarniczy Jelcz 004. Sami strażacy dokonali remontu tego samochodu, by wiosną następnego roku mógł zostać poświęcony i być przekazany uroczyście ochotniczej jednostce.Podczas obchodów jubileuszu 75-lecia, OSP została odznaczona Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa. 1998 roku prezesem został dh Alfons Szymura, a od 2001 roku do nadal pozostaje nim dh Jerzy Fojcik. W roku 2001 dokonano remontu posadzek w garażu i malowania remizy. W następnym roku dokonano wymiany zbiornika środka gaśniczego w samochodzie. W 2003 roku, w dniu jubileuszu 80-lecia działalności, OSP została odznaczona Medalem im. Bolesława Chomicza. Dzięki przychylności władz GiM Czerwionka-Leszczyny oraz lokalnego społeczeństwa OSP została doposażona w pompę szlamową, brezentowy zbiornik na wodę i mostki przejazdowe.

Dołącz do nas
Google+