OSP Racibórz-Miedonia ul.Podmiejska 21

W roku 1928 w związku z rozbudową wsi zaistniała potrzeba założenia Ochotniczej Straży Pożarnej. Inicjatorem powstania jednostki był Antoni Szymik. Dalszą działalność kontynuował jego syn Ernest Szymik, a następnie stanowisko prezesa zarządu przejął Gerard Kocur. W trakcie trwania kadencji tego zarządu, OSP Miedonia wzięła udział w wojewódzkich zawodach strażackich w Brzegu, gdzie zajęła I miejsce.
Główne działania OSP wiązały się z zabezpieczenia mienia mieszkańców dzielnicy Miedonia podczas pożarów i lokalnych powodzi. W okresie międzywojennym na stanie OSP znajdował się samochód z pompą przenośną oraz ręczna pompa konna, która obecnie znajduje się na terenie P.S.P. w Raciborzu.
W następnych latach funkcję prezesa zarządu sprawowali kolejno: Augustyn Leśniok, Zygfryd Kocur oraz Kubik Jan. Naczelnikiem przez ten okres był Jan Cycoń.
Do roku 1976 Miedonia należała do Gminy Rudnik, gdzie na zawodach pożarniczych zdobywała czołowe miejsca.
W roku 1984 spadło zaangażowanie mieszkańców dzielnicy w działalność OSP, co zagroziło jej dalszemu istnieniu. Efektem ostrej mobilizacji ze strony Zarządu PSP z komendantem Franciszkiem Olchawą oraz Miejskiego Zarządu OSP z prezesem Stanisławem Lipczykiem, został powołany nowy Zarząd oraz Komisja Rewizyjna w składzie:

Zarząd :
Prezes- Zygfryd Kocur
I Vice Prezes- naczelnik- Jan Cycoń
II Vice Prezes- Józef Gorgoń
Skarbnik- Wilhelm Kłosek
Sekretarz- Antoni Iskra
Gospodarz -Ludwik Moskwa

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący Alojzy Marklowski
Członek komisji Jerzy Rudek

Efektem działania nowo wybranego zarządu było podjęcie uchwały o budowie nowej remizy. Poparcia dla tej inicjatywy udzielili m.in.: Prezydent Jan Osuchowski, Prezes Zarządu Gminnego OSP Stanisław Lipczyk oraz Komendant PSP Franciszek Olchawa.
Bardzo duży wpływ na powstanie remizy mieli mieszkańcy Miedoni, którzy czynnie wspomagali jej budowę. Oddanie budynku do użytku nastąpiło 28 maja 1994 r.
Otwarcia dokonali: przedstawiciel Wojewódzkiego Zarządu OSP, Komendant PSP w Raciborzu Franciszek Olchawa, Prezes Gminnego Zarządu OSP Stanisław Lipczyk oraz prezes OSP Miedonia Zygfryd Kocur. Dla delegacji OSP z miasta Raciborza, zakładowych OSP oraz dla osób angażujących się w powstanie remizy zorganizowano uroczystą akademię.
W związku z rezygnacją Jana Cyronia z funkcji Naczelnika OSP Miedonia, spowodowaną złym stanem zdrowia, funkcję tę objął Ludwik Moskwa. Kolejnym naczelnikiem został Józef Gorgoń, a następnie Jerzy Galli, który zmarł w trakcie trwania swojej kadencji. W 2004 roku ze swojej funkcji zrezygnował Zygfryd Kocur, po nim funkcję prezesa OSP Miedonia przejął Jan Galli. Naczelnikiem wybrano Lucjana Kałusa.

Od 2006 roku funkcjonuje nowy zarząd w składzie:

Prezes- Jan Galli
Vice Prezes- Piotr Stanik
Naczelnik- Lucjan Kałus
Zastępca- Adrian Marklowski
Skarbnik- Roman Wilczek
Sekretarz -Krzysztof Bartoń
Członek zarządu- Hubert Larysz
Gospodarz- Jan Woźniak

Dołącz do nas
Google+