Ochotniczą Straż Pożarną w Żarkach utworzyli w 1905 roku sędzia Hornowski i adwokat Piotr Jędruszek. Sędzia Hornowski został pierwszym naczelnikiem straży, a adwokat Jędruszek pierwszym prezesem zarządu. Po pewnym czasie Hornowski zrezygnował z zajmowanego stanowiska, a jego miejsce zajął Bronisław Woronicz. Początkowo straż pożarna liczyła 125 członków wchodzących w skład pięciu oddziałów bojowych. Sprzęt znajdowal się w drewnianej szopie przy Starym Rynku.

Strażacy mieli pełne umundurowanie oraz dysponowali czterema sikawkami ręcznymi, czterema beczkami żelaznymi oraz dwudziestoma beczkami drewnianymi na kołach. Jak na owe czasy była ona dobrze wyposażona. Do pożaru wyjeżdżano furmankami żareckich gospodarzy. Pierwszy chrzest bojowy przesli strażący przy wielkim pożaże jaki powstał 6 kwietnia 1906 roku w Żarkach. Był to piątek przed Świętami Wielkanocnymi. Pożar powstał o godz 15 na ul. Leśniowskiej w budynku Kurka. Pożar ten swym zasięgiem objął prawie połowę Żarek. Straty były duże. Na pomoc przyszła tylko straż z Koziegłów.

W 1908 roku przy straży powstała orkiestra dęta, dla której zostało zakupione 16 instrumentów dętych. Orkiestra liczyła 24 członków. Pierwszym kapelmistrzem był Wincenty Bielecki z Koziegłów, lecz jego kadencja nie trwała długo.

Wispinalnia, na której straż odbywała ćwiczenia, wieszano w niej również węże celem ich osuszenia po pożarach lub ćwiczeniach. W święto św. Floriana kornecista, członek orkiestry grał z jej szczytu melodie "Kiedy ranne wstają zorze". Stała na placu przy remizie przy ul. Jaworznickiej.

W 1914 roku w czasie działań wojennych szopa znajdująca się na Starym Rynku, w której magazynowano sprzęt srażacki zostala spalona. W związku z tym sprzęt przeniesiono do pomieszczeń w fabryce Karola Scheiblera. W 1916 roku zarząd straży zakupił za 1200 rubli budynek zwany "parowiec", znajdujący sie przy ulicy Jaworznickiej, będący własnąścią Balzamów i Klajmanów. Lokal wyremontowano, odpowiednio przebudowano i dostosowano do wymagań straży.

Remiza przy ul. Jaworznickiej

W 1931 roku nastąpiła zmiania zarządu - na prezesa wybrano miejscowego lekarza Mieczysława Pajchela, naczelnikiem strazy zostal Władyslaw Jędrzejkiewicz, sekretarzem Mieczysław Maślanka, skarbnikiem Antoni Nocoń. W 1930 roku zakupiono motopompę spalinową oraz radio, co było dużą sensacją, ponieważ dotychczas w Żarkach nikr nie posiadał radia.

W 1935 roku na prezesa wybrano Leopolda Grabowskiego - wójta gimny. Reszty składu zarządu nie zmieniono. W 1938 roku załozona została Młodzieżowa Drużyna Żeńska. Instruktorem szkoleniowym drużyny był Roman Szecówka. Młode dziewczęta na zawodach rejonowych, jakie odbyły się w Żarkach, zajęły pierwsze miejsce.

Dołącz do nas
Google+