Historia OSP Jaworznik

    Historia naszej Ochotniczej Straży Pożarnej łączy się ściśle z dziejami naszej Ojczyzny i miejscowej społeczności. Polska w 1918 roku wybijając się na Niepodległość od razu musi bronić swych granic, przed zaborczymi sąsiadami szczególnie przed Rosją, która rusza z ofensywą wojskową na nas. Polacy , ochotniczo organizują się. Jedną z form tej organizacji jest powołanie w Jaworzniku 20 maja 1920 roku z ochotników- Straży Pożarnej pełni ona zadania obrony mienia swoich bliskich przed nieszczęściami.

   Po uformowaniu się granic II Rzeczpospolitej, straż podejmuje dzieło budowy remizy i włącza się w latach 30-stych, aktywnie w realizację swoich statutowych zadań. Okres ten zostaje brutalnie przerwany wybuchem II wojny Światowej. Sprzęt strażacki zostaje zabrany przez okupanta, a straż rozwiązana. Strażacy włączają się w działalność konspiracyjną Armii Krajowej. Przez naszą miejscowość przebiega zielona granica pomiędzy Rzeszą a Generalną Gubernią. Niemcy zabijają w latach wojny 47 mieszkańców. Najtragiczniejszy dzień przeżywa Jaworznik 31 października 1943 roku. Niemcy spacyfikowali wieś i roztrzelali przy budynku szkoły 22 jej mieszkańców. Wiosną 1945 roku ciała roztrzelanych ekshumowano z przydrożnego rowu na cmentarz w Żarkach. Zdarzenia te mocno odciskają się na świadomości mieszkańców i zapisują się stałą niechęcią do nowej władzy popieranej przez Rosjan. W tych trudnych warunkach powoli odradza się w latach 50-tych Straż Pożarna. Na nowo podejmuje dzieło budowy i uposażenia remizy. Nowy budynek oddano do użytku 1 maja 1965 roku.

   Lata 60-te, 70-te, i 80-te przejawiają się nowym duchem wśród strażaków. Czego wyrazem jest ufundowanie z dobrowolnych składek społeczeństwa sztandaru dla jednostki, co dokonało się 22 maja 1973 roku. Dalsze dzieje straży ukazują mocne zaangażowanie strażaków w unowocześnienie swojego sprzętu i umeblowanie nowej strażnicy. W roku 1989 Polska odzyskuje suwerenność. Nasza straż jest dobrze zorganizowana, broni miejscową społeczność przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Próbuje rozpocząć działalność gospodarczą. wysiłki te jednak spełzy na niczym. Ostatecznie w 1993 roku budynek straży wraz z przylegającą działką przechodzi na własność Miasta i Gminy Żarki, co kładzie kres próbie samostanowienia o sobie. Strażacy organizują świetlicę dla miejscowej społeczności, angażując młodzież i powoli wchodzą w czasy demokracji. 7 maja 1995 roku hucznie obchodzą swoje 75 lecie. W kolejnych latach powstaje nowy garaż i zaplecze kuchenno- socjalne. Strażacy dbając o posiadane mienie coraz aktywniej podejmują współpracę z innymi jednostkami na terenie naszego powiatu. Wyrazem uznania dla tej działalności jest włączenie naszej jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, co dokonało się 11 czerwca 2003 roku.

    Na początku XXI wieku strażacy kontynując swoją działalność społeczną współorganizują z nowo powstałą Parafią w Jaworzniku : Piknik rodzinny, wyjazdy i turnieje tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży. Biorą udział w uroczystościach religijno- patriotycznych. działają społecznie. Uczestniczą w zawodach strażackich, podnoszą swoje umiejetności i kwalifikacje. Organizują centrum Internetowe. Wzbogacają strażnicę o nowy sprzęt gaśniczy i samochody. Uposażają dobudowaną część remizy. Dbają, by strażnica służyła dobru wspólnemu Jaworznika. Wytrwale pracują nad zwiększeniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ochrony mienia mieszkańców przed klęskami żywiołowymi. Taką też jednostke odwiedza 14 października 2007 roku, podczas pierwszej wizytacji naszej Parafi Ksiądz Arcybiskup Stanisław Nowak.

Dołącz do nas
Google+