Z dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornontowicach ..

Początki działaności Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornontowicach sięgają lat 1925-1926 r. kiedy to na terenie Ornontowic wybuchały liczne pożary,które utwierdziły jej mieszkańców w przekonaniu o konieczności otworzenia miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Staraniem byłego naczelnika Gminy Franiczka Swobody oraz sekretarza Gminnego Franciszka Kornasa dostala pod koniec 1926r. zakupiona 4-kołowa Sikawka ręczna. sikawka.JPG

 

Pomieszczenie na remizę strażacka udostępnił  w budynku gospodarczym ówczesny właściciel majątku Klaus Hegenscheidt. Zapewnił on również dostarczenie koni służących jako siła pociągowa wozu strażackiego w czasie ćwiczeń lub pożaru. 8 maja 1927 r - zwołano zebranie organizacyjne. Władze zwierzchnie reprezentowali wtedy Wilhelm Klemens - powiatowy komendant Strazy Pozarnej oraz Komendant Rejonowy Franciszek Krawczyk. W zebraniu wzieło udział 50 mieszkańców Ornontowic, sposród których 20 zgłosiło gotowość wstąpienia w szeregi OSP. Powołano więc pierwszy Zarząd OSP w Ornontowicach,którego Prezesem został wybrany ówczesny Naczelnik Gminy Ignacy Zdzieblik,naczelnikiem Paweł Madeja,a jego zastępcą Paweł Kocjan,funkcje skarbnika powierzono Wiktorowi Malczykowi,sekretarza Jóżefowi Malczykowi,a gospodarza Józefowi Hrobokowi. eeeeeee.JPG

zalozyciele.JPG

Dołącz do nas
Google+