Historia OSP Wąsosz Górny

W Wasoszu Ochotnicza Straż Pożarna powstała dopiero 1922roku. Jej założeniem stało się działaniem grona ludzi dobrej woli, wielkich społeczników którzy utworzyli Komitet Organizacyjny Ochotniczej Straży Pożarnej na czele którego miał stanąć-Edward Chłądzyński. Komitet uzyskał zezwolenie od władzy gminy popów na organizację straży. Wiosną 1922 roku na zebranie gromadzkim mieszkańców wsi pod przewodnictwem Edwarda Chłądzyńskiego jednogłośnie postanowione utworzyć Ochotniczą Straż Pożarną. Na walnym zebraniu do straży wpisało się ponad 50 osób. Kilku z nich popierało powstanie organizacji, lecz do niej nie przystąpiło. Wybrany został zarząd straży pożarnej, w skład którego weszli:
 Prezes- KS. proboszcz parafii Wąsoszu- Wincenty Spirra
 zastępca prezesa - leśniczy- Edward chłądzynski
 sekretarz - Fraciszek Woźniak, a od jesieni 1932r. funkcję tę pełnia kierowniczka
 szkoły- Helena Afanasjew
 skarbnik- Juzef Foryś
komendant (naczelnik)- Adam Kocij
 gospodarz- Jan Chądzyński
 Członkowie- Józef Szymczak i Jan Kus

Uchwalono składkę członkowską w wysokości 5zł kwartalnie. Postanowiono zwrócić się do Zarządu Leśnego o przydział na budowę remizy. Miejsce na budowę remizy w wysokości 9 arów gruntu w centrum wsi przeznaczył z ziemi plebańskiej ks. proboszcz- Wincenty Spirra.
 W latach 1926-1928 z dobrowolnych składek mieszkańców wsi, członków straży oraz dobroczyńców i w czynie społecznym pobudowano nową, okazała remizę.
 Na budynku umieszczono dwie pamiątkowe tablice. Na jednej widnieje napis:
 ,, Na pamiątkę dziesięciolecia odzyskania nie podległości budynek ten wznosi Straż Pożarna w Wąsoszu Górnym 1918-1928"
 A na drugiej tablicy napis nosi:
 ,,Czołem !
 W jedności siła
 Dobro ogółem przekłada na własna korzyść"
 Natomiast  dziesiątą  rocznice powstania straży upamiętniono nowym sztandarem który uroczyści został poświęcony na sumie 30 października 1932eoku przez ks. Wincentego Spirre.
 Strażacy przez wiele lat uzupełniali, dokumentowali nowy sprzęt: Ręczne sikawki, syreny, beczkowozy, toporki, bosaki, sznury, liny, hełmy, i mundury.
 Po wybuchu II wojny światowej zarząd pracował bez zmian a druhowie brali udział nie tylko w akcjach gaszenia pożarów, ale i w życiu kulturowym wsi. organizowano dochodowe zabawy taneczne, festyny, przedstawienia, odczyty, przyjeżdżało kino objazdowe. W czasie okupacji działalność straży całkowicie zanikła. Narażając życie część sprzętu i sztandaru, przechowywał w swoim gospodarstwie Jan Chądzynski. Po wojnie działalność została wznowiona. ale z obawy przed zniszczeniem lub konfiskatą sztandaru, przez władzy komunistyczne, jeszcze wiele lat ukrywał go syn Jana Chądzyńskiego- Tadeusz który został pierwszym powojennym prezesem straży.
 Ochotnicza Straż Pożarna kontynuuje prężnie swoją działalność do dnia dzisiejszego poprzez prewencję przeciwpożarową, i branie udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych oraz czynach społecznych.
 Obecną organizacja liczy 33 członków. Zarząd pracuje następującym składzie:
 prezes- Modliński Jerzy
wiceprezes- Kowalczyk Mirosław
 naczelnik- Mlek Paweł
 zastępca naczelinika- Suchański Kondrat
 Skarbnik- Beata Tałajczyk
 Sekretarz- Beata Błachowicz
 Gospodarz- Tałajczyk Heniek

30 czerwca 2002 roku strażacy z Wąsosza świętowali 80- lecie jednostki. Jubileusz stał sie okazją do przekazania jednostce dwóch samochodów Tatra CGBA i Żuka/Oświetleniowego SOn które zostały poświęcone przez ks. proboszcza- Zygmunta Pilarczyka.                

Dołącz do nas
Google+