OSP Wąsosz Górny

Pomoc Dla Straży

https://pomagam.pl/pomocdlastrazy

 

Oto link gdzie można wpłacać pięniądze  :  https://pomagam.pl/pomocdlastrazy

Czołem! Od kilku lat nasza jednostka, OSP Wąsosz Górny stara się o włączenie w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Ostatnimi laty ciężko pozyskać pieniądze na sprzęt, tym bardziej na tak drogi i specjalistyczny jak ten. Aparaty ochrony dróg oddechowych są wymogiem, który musimy spełnić, aby wejść do owego systemu. Jako strażacy ochotnicy jesteśmy na służbie 24 godziny na dobe 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Nigdy nie odmawiamy pomocy, lecz teraz sami o nią prosimy. Liczymy na Waszą pomoc !

Dołącz do nas
Google+