Historia OSP Wilkowiecko

   Jednostka OSP Wilkowiecko powstała w 1917 roku była to 3 organizacja społeczna w naszej wsi. Pierwszą była szkoła elementarna utworzona w 1865 roku, drugą była orkiestra dęta powstała w 1914 roku. Nowo powołany zarząd organizował drużynę strażaków i niezbędny sprzęt ppoż.. Pierwszy skład zarządu :prezes

Piotr Kulej
komendant - Antoni Browarski
sekretarz - Stanisław Browarski
skarbnik - Łukasz Drzazga
gospodarz - Józef Sowa
 

  Przeprowadzano z młodymi druhami ćwiczenia pożarnicze jak i także wojskowe ponieważ Polska była jeszcze pod zaborami. Ci młodzi mężczyźni później w latach 1919 i 1920 walczyli w szeregach nowo powstałej Armii Polskiej. W 1918 roku zarząd przy pomocy strażaków i mieszkańców wsi wybudował remizę strażacką. Był to budynek jak na tamte czasy nowoczesny, o znacznej powierzchni i kubaturze, który przez 47 lat do roku 1965 w którym zakończono budowę obecnej strażnicy, służył do przechowywania sprzętu pożarniczego, zaś dla wsi był obiektem społeczno-kulturalnym, była w niej sala lekcyjna szkoły podstawowej. W 1930 roku nastąpiła zmiana zarządu który przedstawiał się w składzie :

prezes - Władysław Korzekwa
komendant - Karol Wajs
skarbnik - Kazimierz Ociepka
gospodarz- Andrzej Krawczyk

   Zarząd w tym składnie pozostał do 1 września 1939 roku do zajęcia wsi przez Niemców. W okresie międzywojennym jednostka była dobrze zorganizowana i wyposażona. Posiadała liczną dobrze wyszkoloną drużynę oraz jak na tamte czasy nowoczesny sprzęt gaśniczy. Pod koniec lat 20-tych przejęła patronat nad orkiestrą dętą, która do dziś stanowiła integralną cześć. W połowie lat 30-tych w remizie w mieszkaniu stróża wiejskiego został zamontowany pierwszy telefon. Wieś rozwijała się kulturalno społecznie jaki gospodarczo aż do czasu 1 września gdy to wybuchła wojna. 8 maja 1949 wieś została wysiedlona, a sprzęt i remizę przejęli Niemcy. 1945 roku po zakończeniu wojny powołany został zarząd OSP Wilkwoeicko w składzie :

prezes - Czesław Tasarz
wiceprezes - Stefan Szmigiel
komendant - Józef Bauer
sekretarz - Feliks Macherzyński
skarbnik - Mateusz Macherzyński
gospodarz - Bronisław Jabłoński

   Po zakończeniu wojny wieś znalazła się w trudnej sytuacji materialnej. Mimo trudności finansowych i braku pomocy z zewnątrz jednostka dość szybko została odbudowana dzięki ofiarności i poświeceniu żyjących wtedy ludzi. Pod koniec lat 40-tych zorganizowana została drużyna żeńska ,,Samarytanka'' , której zadaniem było udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.          Dowódcą była Lucyna Bardzińska. W tym też okresie jednostka zakupiła za własne pieniądze pierwszą motopompę produkcji angielskiej o dużej wydajności, praktyczna w transporcie, miała własne ogumienie. Była to chluba jednostki ponieważ bliźniaczą miała w tym czasie tylko Zawodowa Straż Pożarna w Częstochowie. W 1950 roku wybrano kolejny zarząd :

prezes- -Andrzej Krawczyk
sekretarz - Mieczysław Drzazga
komendant - Józef Bauer
z-ca komendanta - Stefan Szmigiel
gospodarz - Bronisław Jabłoński
dowódca drużyny żeńskiej - Irena Witek


 

 

 

 

W 1954 roku jednostka zakupiła pierwszy samochód marki ,,TORNIKROFT'' dotąd do pożarów jeździli ciągle końmi. Pod koniec lat 50-tych komendant Stefan Szmigiel zorganizował męską młodzieżową drużynę pożarniczą . Do dziś wierni mundurowi strażaka, którzy po raz pierwszy włożyli go będąc uczniami szkoły podstawowej, a byli to :

Adam Mazik
Fryderyk Mazik
Jerzy Perak
Mieczysław Szmigiel
Stanisław Szmigiel
Eugeniusz Szmigiel

   W latach 1960-1965 w czynie społecznym przy znacznej pomocy komendanta Powiatowej Komendy Zawodowej Staży Pożarnej w Kłobucku Józefa Atłasika i jego zastępcy do spraw finansów Eugenii Kubańskiej za sumę 1.200 tyś. złoty wybudowany został nowy budynek dla naszej straży oddany 26 września 1965 roku. Warzną wzmianką jest iż został on wyśniony przez komendanta naszej OSP Stefana Szmigla. W 1968 roku jednostka otrzymała podwozie samochodu Star 20 a nadwozie do celów pożarniczych wykonał miejscowy rzemieślnik Henryk Kołotko, zastąpił wysłużonego Opla Blitz. 1982 roku 30 maja jednostka otrzymała sztandar. Wręczenia dokonał Prezes Wojewódzkiego Związki Ochotniczych Staży Pożarnych Antoni Krysiak. Kolejnym sukcesem 1988 roku było otrzymanie podwozia samochodu marki Jelcz którego karosację nadwozia dokonał Zakład Budowy Samochodów ,,Osinobus'' w Osinach. W 1989 roku wybrany został zarząd w składzie :

prezes - Kazimierz Piekarski
komendant - Mieczysław Szmigiel
z-ca komendanta - Jan Filak
sekretarz - Dariusz Szewczyk
skarbnik - Zygmunt Krawczyk
gospodarz - Jerzy Perak
kronikarz - Józef Olszewski

  Komendant.jpg 2 maja 1991 roku w 80 rocznicę swych urodzin w stan spoczynku przeszedł Stefan Szmigiel długoletni działacz, komendant naszej OSP a 2 września 1996 roku odszedł już na wieczną służbę żegnany przez liczne delegacje. W 1997 roku Mieczysław Szmigiel syn Stefana Szmigla zainicjował powstanie żeńskiej młodzieżowej drużny pożarniczej, a w 1998 drużyny męskiej. 22 marca 2000 roku zaprzyjaźniona jednostka z OSP Piławy Górnej przekazała nieodpłatnie na rzecz naszej jednostki wóz GBAM 2/8+8 na podwoziu Stara A 26-P , a w dniu 24 maja tego samego roku GLM Żuk. Dzięki temu decyzją Komendanta Głównego PSP w Warszawie z dnia 10 czerwca nasza jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a 12 lipca przekwalifikowana została z jednostki typu S1 na S2. 2001 roku 20 stycznia wybrano nowy zarząd :

prezes - Marek Sroka
wiceprezes - Jerzy Perak
komendant - Mieczysław Szmigiel
z-ca komendanta - Rafał Macherzyński
skarbnik - Henryk Kluba
sekretarz - Adam Popenda
gospodarz - Robert Mazik
kronikarz - Józef Olszewski

 

 

 

 

 mietek.jpg.jpgWśród zasłużonych członków na wyróżnienie zasługuje Mieczysław Szmigiel, który już w 3 pokoleniu od 16 roku życia pełni służbę w naszej jednostce kontynuując tradycje przodków. Przez 45 lat bez przerwy jest czynnym członkiem naszej jednostki. Od wielu lat w zarządzie, funkcję komendanta przeją po swoim ojcu Stefanowi Szmiglowi długoletnim działaczu. Dzięki druhowi Mieczysławowi Szmiglowi jak i również Antoniemu Bardzińskiemu nasza jednostka dostała się w szeregi KSRG i została przekwalifikowana na typ S2.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Oddzielnym rozdziałem jest historia jaka łączy nas i Ochotnicza Straż w Piławie Górnej z którą łączy nas strażacka przyjaźń,zapoczątkowana w czasach kiedy to nieliczni mieszkańcy z Wilkowiecka osiedlili się 2 1945 roku na Dolnym Śląsku w Pilawie Górnej powołując tam do życia w 1946 roku Ochotnicza Straż Pożarną. Ze swego grona wyłoniła zarząd w następującym składzie :

komendant - Bronisław Grzeliński
skarbnik - Franciszek Floriański
gospodarz - Stanisław Buliński
sekretarz - Piotr Deska

  Piotr Deska.jpg.jpg Piotr Deska to człowiek dzięki jego staraniom, wież miedzy naszymi jednostkami jest ciągle żywa. To z jego inicjatywy przy poparciu kolegów swego zarządu, poparciu Burmistrza Wacława Dzięciela oraz wyrażenia zgody bryg. Leszka Pawłaczka Komendanta PSP w Dzierżoniowie jednostka z Piławy przekazała na nieodpłatnie wiele sprzętu. Dzięki temu nasza jednostka jako pierwsza w gminie weszła do KSRG i uzyskała typ jednostki S2. Druh Piotr Deska mówił o sobie: Mieszkając tu w Piławie Górnej już 57 lat ciągle myślę o swojej rodzinnej wis. Przed wojną należałem do wielu organizacji młodzieżowych istniejących w naszej miejscowości, nad wszystko ceniłem sobie przynależność do Straży Pożarnej i jej orkiestry. Dlatego jako ostatni strażak w Piławie Górnej wywodzący się z OSP w Wilkowiecku chciałem dla niej coś zrobić, stąd pomysł o przekazaniu samochodów i innego sprzętu który udało mi się zrealizować przy pomocy wcześniej wymienionych osób.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Rok 1992 pożar lasu ,,Kamińsko''. Na miejscu działań Jelcz GCBM 6/8 OSP Wilkowiecko z obsadą : Szmigiel Mieczysław, Mazik Marian, Pasieka Marek, Wączek Mirosław, Ledwończyk Jarosław. Drugim największym pożarem była Kuznia Raciborska w którym OSP Wilkowiecko brała udział.601144_476969195752716_885344627_n.jpg

 

 

 

 

 

 

 

  050520131476.jpg2013 roku jednostka OSP Wilkowiecko dzięki staraniom zarządu, wójta Bogdana Sośniaka i komendantowi PSP w Kłobucku mł.bryg. mgr Zbigniewowi Desperak udało się pozyskać co prawda nie nowy ale w bardzo dobrym stanie wóz bojowy GBA 2/17 Renault Midliner który służył strażakom zawodowym w naszym powiecie.

 

 

 

 

   nnOstatnio zaktualizowane.jpgRód Szmiglów od dziada pradziada pełni oddaną służbę strażacką włączając do niej kolejne pokolenia.

 

 

 

 

 

 

  Nasze historyczne zdjęcia można zobaczyc na naszej stronie facebook : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.403030619813241.1073741836.359343790848591&type=3

Dołącz do nas
Google+