OSP Stary Cykarzew
Oznaczenia taktyczne samochodów straży pożarnej

Oznaczenia taktyczne samochodów straży pożarnej

Osoby związane ze strażą pożarna posługują się specyficznym językiem oznaczającym konkretne pojazdy bojowe, poniżej postaram się w sposób możliwe prosty wyjaśnić o co w tym wszystkim chodzi.

OZNACZENIA TAKTYCZNE SAMOCHODÓW STRAŻY POŻARNEJ


Oznaczenie pojazdów straży pożarnej składa się z ciągu liter i cyfr, z których każda ma swoje znaczenie.
Do najczęściej spotykanych zaliczamy GBA, GCBA, SD, SRd, SRt często do oznaczeń literowych dodawane są oznaczenia cyfrowe.
W oznaczeniach pojazdów sprawa wygląda następująco.

Pierwsza litera w skrócie określa rodzaj zadań samochodu:
G - gaśniczy
S - specjalny

Druga litera oznacza masę samochodu:
L - lekki (masa całkowita do 7,5 ton)
C - ciężki (masa całkowita powyżej 14 ton)
S - średniego samochodu się nie oznacza (masa całkowita od 7,5 do 14 ton)

Kolejne litery określają bliższe dane identyfikujące budowę i wyposażenie samochodu:
W przypadku samochodów gaśniczych:
B - zbiornik na wodę
A - autopompa (pompa napędzana silnikiem samochodu)
M - motopompa (pompa napędzana własnym silnikiem)
Pr - samochód ze zbiornikiem z proszkiem gaśniczym.
Sn - samochód gaśniczy z instalacją śniegową.

Dodatkowo samochody gaśnicze posiadają oznaczenie cyfrowe charakteryzujące pojemność zbiornika na wodę oraz wydajność pompy.
W przypadku samochodów proszkowych podawana jest masa proszku gasniczego np.: 3000 kg

Symbole odzielne są znakiem / i oznaczają:
pierwsza liczba: - pojemność zbiornika w metrach sześciennych (tonach)
druga liczba: - druga wydajność pompy w hektolitrach na minutę (hl/min)
czasami po znaku / lub + pojawią się pojemność lub masa proszku gaśniczego lub śniegu gaśniczego.
I tak na przykład GBA 2/24 oznacza średni samochód gaśniczy ze zbiornikiem na wodę i autopompą, pojemnośc zbiornika na wodę 2 m3 lub 2 tony oraz wydajności autopompy 24 hektolitry wody na minutę (2400l/min).
Samochody gaśnicze wyposażone są także zbiornik środka pianotwórczego, którego pojemność wynosi zazwyczaj 10% pojemności zbiornika na wodę, czyli w powyższym wypadku - 200 l.

Samochody specjalne mają oznaczenia określające ich przeznaczenie:
D - drabina (cyfra określa długość w metrach)
H - podnośnik hydrauliczny (cyfra określa maksymalną wysokość w metrach)
Rd - ratownictwo drogowe
Rt - ratownictwo techniczne
Rchem - ratownictwo chemiczne
Rekol - ratownictwo ekologiczne
Rw - ratownictwo wodne
Rwys - ratownictwo wysokościowe
Dz - dźwig (cyfra określa udźwig w tonach)
Op - operacyjny
DiŁ - dowodzenia i łączności
W - wężowy (liczba określa długość odcinków w metrach)
San lub Med - sanitarny lub medyczny (ambulans)
Pgaz - przeciwgazowy
Skw - kwatermistrzowski

I tak na przykład SCRt oznacza więc ciężki samochód ratownictwa technicznego

OZNACZENIA OPERACYJNE SAMOCHODÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Od połowy 2002 roku samochody Państwowej Straży Pożarnej zostały oznakowane numerami operacyjnymi w formacie XXXzYY (XXX-prefix; z-infix; YY-sufix np.: 301-D-21, 405-E-25, 362-D-53)gdzie XXX czyli prefix oznacza jednostkę, z której pochodzi pojazd. z czyli infix to oznaczenie województwa, a YY czyli sufix rodzaj pojazdu wg poniżej zamieszczonej listy.
Lista została opracowane na podstawie wielu materiałów, które niestety nie są wytycznymi KG PSP i w związku z tym poniższa lista nie moża być uznawana za oficjalny dokument.

Oznadzenie województwa:
A - jednostki centralne
B - podlaskie
C - kujawsko-pomorskie
D - dolnośląskie
E - łódzkie
F - lubuskie
G - pomorskie
K - małopolskie
L - lubelskie
N - warmińsko-mazurskie
O - opolskie
P - wielkopolskie
R - podkarpackie
S - śląskie
T - świętokrzyskie
W - powiat warszawski
M - mazowieckie
Z - zachodnipomorskie

Rodzaj i przeznaczenie pojazdu:
XXX - 20 - lekki gaśniczy (np. GLBA, GLM)
XXX - 21 - pierwszy wyjazdowy (np. GLBA, GBA, GBM)
XXX - 22 - gaśniczy (np. GLBA, GBA, GBM)
XXX - 23 - gaśniczy (np. GLBA, GBA, GBM)
XXX - 24 - gaśniczy (np. GLBA, GBA, GBM)
XXX - 25 - pierwszy ciężki gaśniczy
XXX - 26 - ciężki gaśniczy (np. GCBA)
XXX - 27 - ciężki gaśniczy (np. GCBA)
XXX - 28 - ciężki gaśniczy (np. GCBA)
XXX - 29 - ciężki gaśniczy (np. GCBA)
XXX - 30 - ciężki gaśniczy (np. GCBA)
XXX - 31 - ciężki gaśniczy (np. GCBA)
XXX - 32 - ciężki gaśniczy (np. GCBA)
XXX - 33 - ciężki gaśniczy (np. GCBA)
XXX - 34 - ciężki gaśniczy (np. GCBA)
XXX - 35 - pierwszy proszkowy (np. GPr)
XXX - 36 - proszkowy (np. GPr)
XXX - 37 - proszkowy (np. GPr)
XXX - 38 - cysterna wodna (np. GCBM cysterna)
XXX - 39 - cysterna wodna (np. GCBM cysterna)
XXX - 40 - ratownictwa drogowego (np. SRd)
XXX - 41 - ratownictwa drogowego (np. SRd)
XXX - 42 - ratownictwa drogowego (np. SRd)
XXX - 43 - ratownictwa technicznego (np. SRt)
XXX - 44 - ratownictwa technicznego (np. SRt)
XXX - 45 - ratownictwa technicznego (np. SRt)
XXX - 46 - samochód oświetleniowy (np. SOn)
XXX - 47 - samochód oświetleniowy (np. SOn)
XXX - 48 - samochód dźwig (np. SDz)
XXX - 49 - ciężki ratownictwa drowgowego (np. SCRd)
XXX - 50 - SP-gaz
XXX - 51 - autodrabina (np. SD)
XXX - 52 - autodrabina (np. SD)
XXX - 53 - autopodnośnik (np. SH)
XXX - 54 - autopodnośnik (np. SH)
XXX - 55 - mikrobus, autobus
XXX - 56 - mikrobus, autobus
XXX - 57 - mikrobus, autobus
XXX - 58 - mikrobus, autobus
XXX - 59 - ambulans (np. SMed)
XXX - 60 - ratownictwo chemiczno-ekologiczne (np. SRchem)
XXX - 61 - ratownictwo chemiczno-ekologiczne (np. SRchem)
XXX - 62 - ratownictwo chemiczno-ekologiczne (np. SRchem)
XXX - 63 - ratownictwo chemiczno-ekologiczne (np. SRchem)
XXX - 64 - ratownictwo chemiczno-ekologiczne (np. SRchem)
XXX - 65 - ratownictwo chemiczno-ekologiczne (np. SRchem)
XXX - 66 - amfibie, poduszkowce
XXX - 67 - amfibie, poduszkowce
XXX - 68 - amfibie, poduszkowce
XXX - 69 - amfibie, poduszkowce
XXX - 70 - statek pożarniczy
XXX - 71 - pojazd specjalistycznej grupy (np. SRw, SRwys, SRP)
XXX - 72 - pojazd specjalistycznej grupy (np. SRw, SRwys, SRP)
XXX - 73 - pojazd specjalistycznej grupy (np. SRw, SRwys, SRP)
XXX - 74 - pojazd specjalistycznej grupy (np. SRw, SRwys, SRP)
XXX - 75 - pojazd specjalistycznej grupy (np. SRw, SRwys, SRP)
XXX - 76 - pojazd specjalistycznej grupy (np. SRw, SRwys, SRP)
XXX - 74 - pojazd specjalistycznej grupy (np. SRw, SRwys, SRP)
XXX - 77 - pojazd specjalistycznej grupy (np. SRw, SRwys, SRP)
XXX - 78 - pojazd specjalistycznej grupy (np. SRw, SRwys, SRP)
XXX - 79 - pojazd specjalistycznej grupy (np. SRw, SRwys, SRP)
XXX - 80 - samochód wężowy (np. SW)
XXX - 81 - pojazd kwatermistrzowski (np. SKw)
XXX - 82 - pojazd kwatermistrzowski (np. SKw)
XXX - 83 - pojazd kwatermistrzowski (np. SKw)
XXX - 84 - pojazd kwatermistrzowski (np. SKw)
XXX - 85 - pojazd kwatermistrzowski (np. SKw)
XXX - 86 - pojazd kwatermistrzowski (np. SKw)
XXX - 87 - pojazd kwatermistrzowski (np. SKw)
XXX - 88 - pojazd kwatermistrzowski (np. SKw)
XXX - 89 - pojazd kwatermistrzowski (np. SKw)
XXX - 90 - samochód operacyjny (np. SOp, SLOp)
XXX - 91 - samochód operacyjny (np. SOp, SLOp)
XXX - 92 - samochód operacyjny (np. SOp, SLOp)
XXX - 93 - pojazd administracyjny
XXX - 94 - pojazd administracyjny
XXX - 95 - pojazd administracyjny
XXX - 96 - pojazd administracyjny
XXX - 97 - pojazd administracyjny
XXX - 98 - samochód dowodzenia (np. SDiŁ)
XXX - 99 - samochód dowodzenia (np. SDiŁ)

Rodzaj i przeznaczenie sprzętu:
XXX - A ** - agregaty (np. 701-A01)
XXX - B ** - butle ciśnieniowe (np. 661-B01)
XXX - C ** - aparaty oddechowe (np. 501-C01)
XXX - H ** - szrzęt hydrauliczny, piły (np. 611-H01)
XXX - K ** - kontenery (np. 250-K01)
XXX - Ł ** - łodzie i pontony (np. 301-Ł01)
XXX - M ** - motopompy (np. 362-M01)
XXX - N ** - naczepy (np. 551-N01)
XXX - P ** - przyczepy (np. 330-P01)
XXX - R ** - sprzęt medyczno-ratowniczy (np. 571-R01)
XXX - W ** - działka i armatura wodna, węże pożarnicze (np. 311-W01)
XXX - Z ** - zapory, skokochrony, namioty (np. 451-Z01)
XXX - X ** - pozostałe
Gdzie ** oznacza numer kolejny w jednostce

Ostatnia cyfra prefixu oznacza kolejną ne Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i tak na przykład : 308-[D]-xx jest samochodem z JRG 8 podległej KM PSP we Wrocławiu, 362-[D]-xx jest samochodem z JRG 2 podległej KM PSP w Legnicy, a 590-[D]-xx jest samochodem z KP PSP w Ząbkowicach Śląskich
Prefixy Jednostek organizacyjnych podległych KG PSP w Warszawie
- 120 - Komenda Głowna Państwowej Straży Pożarnej
- 250 - Szkoła Główna Służby Pożarniczej
- 250 - Szkoła Aspirantów PSP w Kraków
- 250 - Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu
- 250 - Szkoła Podoficerska PSP w Bydgoszcz
- 250 - Centralna Szkoła PSP w Częstochowa
- 280 - Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach
- 290 - Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP) w Józefowie

[D] - Województwo Dolnośląskie - KW PSP we Wrocławiu
- 220 - Komenda Wojewódzka PSP we Wrocławiu
- 300 - Komenda Miejska PSP Wrocław
- 340 - Komenda Miejska PSP Jelenia Góra
- 360 - Komenda Miejska PSP Legnica
- 380 - Komenda Miejska PSP Wałbrzych
- 400 - Komenda Powiatowa PSP Bolesławiec
- 410 - Komenda Powiatowa PSP Dzierżoniów
- 420 - Komenda Powiatowa PSP Głogów
- 430 - Komenda Powiatowa PSP Góra
- 440 - Komenda Powiatowa PSP Jawor
- 450 - Komenda Powiatowa PSP Kamienna Góra
- 460 - Komenda Powiatowa PSP Kłodzko
- 470 - Komenda Powiatowa PSP Lubań
- 480 - Komenda Powiatowa PSP Lubin
- 490 - Komenda Powiatowa PSP Lwówek Śląski
- 500 - Komenda Powiatowa PSP Milicz
- 510 - Komenda Powiatowa PSP Oleśnica
- 520 - Komenda Powiatowa PSP Oława
- 530 - Komenda Powiatowa PSP Polkowice
- 540 - Komenda Powiatowa PSP Strzelin
- 550 - Komenda Powiatowa PSP Środa Śląska
- 560 - Komenda Powiatowa PSP Świdnica
- 570 - Komenda Powiatowa PSP Trzebnica
- 580 - Komenda Powiatowa PSP Wołów
- 590 - Komenda Powiatowa PSP Ząbkowice Śląskie
- 600 - Komenda Powiatowa PSP Zgorzelec
- 610 - Komenda Powiatowa PSP Złotoryja

[C] - Województwo Kujawsko-Pomorskie - KW PSP we Toruniu
- 220 - Komenda Wojewódzka PSP we Toruniu
- 300 - Komenda Miejska PSP Bydgoszcz
- 340 - Komenda Miejska PSP Toruń
- 360 - Komenda Powiatowa PSP Włocławek
- 400 - Komenda Powiatowa PSP Aleksandrów Kujawski
- 410 - Komenda Powiatowa PSP Brodnica
- 420 - Komenda Powiatowa PSP Chełmno
- 430 - Komenda Powiatowa PSP Golub-Dobrzyń
- 440 - Komenda Miejska PSP Grudziądz
- 460 - Komenda Powiatowa PSP Inowrocław
- 470 - Komenda Powiatowa PSP Lipno
- 480 - Komenda Powiatowa PSP Mogilno
- 490 - Komenda Powiatowa PSP Nakło nad Notecią
- 500 - Komenda Powiatowa PSP Radziejów Kujawski
- 510 - Komenda Powiatowa PSP Rypin
- 520 - Komenda Powiatowa PSP Sępólno Krajeńskie
- 530 - Komenda Powiatowa PSP Świecie
- 540 - Komenda Powiatowa PSP Tuchola
- 550 - Komenda Powiatowa PSP Wąbrzeźno
- 560 - Komenda Powiatowa PSP Żnin

[L] - Województwo Lubelskie - KW PSP w Lublinie
- 220 - Komenda Wojewódzka PSP we Lublinie
- 300 - Komenda Miejska PSP Lublin
- 340 - Komenda Powiatowa PSP Biała Podlaska
- 360 - Komenda Powiatowa PSP Chełm
- 380 - Komenda Powiatowa PSP Zamość
- 400 - Komenda Powiatowa PSP Biłgoraj
- 410 - Komenda Powiatowa PSP Hrubieszów
- 420 - Komenda Powiatowa PSP Janów Lubelski
- 430 - Komenda Powiatowa PSP Krasnystaw
- 440 - Komenda Powiatowa PSP Kraśnik
- 450 - Komenda Powiatowa PSP Lubartów
- 460 - Komenda Powiatowa PSP Łęczna
- 470 - Komenda Powiatowa PSP Łuków
- 480 - Komenda Powiatowa PSP Opole Lubelskie
- 490 - Komenda Powiatowa PSP Parczew
- 500 - Komenda Powiatowa PSP Puławy
- 510 - Komenda Powiatowa PSP Radzyń Podlaski
- 520 - Komenda Powiatowa PSP Ryki
- 530 - Komenda Powiatowa PSP Świdnik
- 540 - Komenda Powiatowa PSP Tomaszów Lubelski
- 550 - Komenda Powiatowa PSP Włodawa

[F] - Województwo Lubuskie - KW PSP w Gorzowie Wielkopolskim
- 220 - Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wielkopolskim
- 300 - Komenda Miejska PSP Gorzów Wielkopolski
- 340 - Komenda Miejska PSP Zielona Góra
- 360 - Komenda Powiatowa PSP Krosno Odrzańskie
- 380 - Komenda Powiatowa PSP Międzyrzecz
- 390 - Komenda Powiatowa PSP Słubice
- 400 - Komenda Powiatowa PSP Strzelce Krajeńskie
- 410 - Komenda Powiatowa PSP Sulęcin
- 420 - Komenda Powiatowa PSP Świebodzin
- 430 - Komenda Powiatowa PSP Wschowa
- 440 - Komenda Powiatowa PSP Żagań
- 450 - Komenda Powiatowa PSP Żary
[E] - Województwo Łódzkie - KW PSP w Łodzi
- 220 - Komenda Wojewódzka PSP w Łodzi
- 300 - Komenda Miejska PSP Łódź
- 330 - Komenda Powiatowa PSP Piotrków Trybunalski
- 350 - Komenda Powiatowa PSP Skierniewice
- 400 - Komenda Powiatowa PSP Bełchatów
- 410 - Komenda Powiatowa PSP Brzeziny
- 420 - Komenda Powiatowa PSP Kutno
- 430 - Komenda Powiatowa PSP Łask
- 440 - Komenda Powiatowa PSP Łęczyca
- 450 - Komenda Powiatowa PSP Łowicz
- 460 - Komenda Powiatowa PSP Łódź Wschodnia
- 470 - Komenda Powiatowa PSP Opoczno
- 480 - Komenda Powiatowa PSP Pabianice
- 490 - Komenda Powiatowa PSP Pajęczno
- 500 - Komenda Powiatowa PSP Poddębice
- 510 - Komenda Powiatowa PSP Radomsko
- 520 - Komenda Powiatowa PSP Rawa Mazowiecka
- 530 - Komenda Powiatowa PSP Sieradz
- 540 - Komenda Powiatowa PSP Tomaszów Mazowiecki
- 550 - Komenda Powiatowa PSP Wieluń
- 560 - Komenda Powiatowa PSP Wieruszów
- 570 - Komenda Powiatowa PSP Zduńska Wola
- 580 - Komenda Powiatowa PSP Zgierz

[K] - Województwo Małopolskie - KW PSP w Krakowie
- 220 - Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie
- 300 - Komenda Miejska PSP Kraków
- 340 - Komenda Miejska PSP Nowy Sącz
- 360 - Komenda Powiatowa PSP Tarnów
- 400 - Komenda Powiatowa PSP Bochnia
- 410 - Komenda Powiatowa PSP Brzesko
- 420 - Komenda Powiatowa PSP Chrzanów
- 430 - Komenda Powiatowa PSP Dąbrowa Tarnowska
- 440 - Komenda Powiatowa PSP Gorlice
- 450 - Komenda Powiatowa PSP Limanowa
- 460 - Komenda Powiatowa PSP Miechów
- 470 - Komenda Powiatowa PSP Myślenice
- 490 - Komenda Powiatowa PSP Nowy Targ
- 500 - Komenda Powiatowa PSP Olkusz
- 510 - Komenda Powiatowa PSP Oświęcim
- 520 - Komenda Powiatowa PSP Proszowice
- 530 - Komenda Powiatowa PSP Sucha Beskidzka
- 540 - Komenda Powiatowa PSP Zakopane
- 550 - Komenda Powiatowa PSP Wadowice
- 560 - Komenda Powiatowa PSP Wieliczka

[M] - Województwo Mazowieckie - KW PSP w Warszawie
- 220 - Komenda Wojewódzka PSP we Warszawie
- 210 - SDF w Warszawie
- 300 - Komenda Miejska PSP Warszawa
- 330 - Komenda Miejska PSP Radom
- 340 - Komenda Miejska PSP Ostrołęka
- 360 - Komenda Powiatowa PSP Płock
- 380 - Komenda Powiatowa PSP Sielce
- 400 - Komenda Powiatowa PSP Białobrzegi
- 410 - Komenda Powiatowa PSP Ciechanów
- 420 - Komenda Powiatowa PSP Garwolin
- 430 - Komenda Powiatowa PSP Gostynin
- 440 - Komenda Powiatowa PSP Grodzisk Mazowiecki
- 450 - Komenda Powiatowa PSP Grójec
- 460 - Komenda Powiatowa PSP Kozienice
- 470 - Komenda Powiatowa PSP Legionowo
- 480 - Komenda Powiatowa PSP Lipsko
- 490 - Komenda Powiatowa PSP Łosice
- 500 - Komenda Powiatowa PSP Maków Mazowiecki
- 510 - Komenda Powiatowa PSP Mińsk Mazowiecki
- 520 - Komenda Powiatowa PSP Mława
- 530 - Komenda Powiatowa PSP Nowy Dwór Mazowiecki
- 540 - Komenda Powiatowa PSP Ostrów Mazowiecki
- 550 - Komenda Powiatowa PSP Otwock
- 560 - Komenda Powiatowa PSP Piaseczno
- 570 - Komenda Powiatowa PSP Płońsk
- 580 - Komenda Powiatowa PSP Pruszków
- 590 - Komenda Powiatowa PSP Przasnysz
- 600 - Komenda Powiatowa PSP Przysucha
- 610 - Komenda Powiatowa PSP Pułtusk
- 620 - Komenda Powiatowa PSP Sierpc
- 630 - Komenda Powiatowa PSP Sochaczew
- 640 - Komenda Powiatowa PSP Sokołów Podlaski
- 650 - Komenda Powiatowa PSP Szydłowiec
- 660 - Komenda Powiatowa PSP Warszawa Zachód
- 670 - Komenda Powiatowa PSP Węgrów
- 680 - Komenda Powiatowa PSP Wołomin
- 690 - Komenda Powiatowa PSP Wyszków
- 700 - Komenda Powiatowa PSP Zwoleń
- 710 - Komenda Powiatowa PSP Żuromin
- 720 - Komenda Powiatowa PSP Żyrardów

[O] - Województwo Opolskie - KW PSP w Opolu
- 220 - Komenda Wojewódzka PSP we Opolu
- 300 - Komenda Miejska PSP Opole
- 400 - Komenda Powiatowa PSP Brzeg
- 410 - Komenda Powiatowa PSP Głubczyce
- 420 - Komenda Powiatowa PSP Kędzierzyn-Koźle
- 430 - Komenda Powiatowa PSP Kluczbork
- 440 - Komenda Powiatowa PSP Krapkowice
- 450 - Komenda Powiatowa PSP Namysłów
- 460 - Komenda Powiatowa PSP Nysa
- 470 - Komenda Powiatowa PSP Olesno
- 480 - Komenda Powiatowa PSP Prudnik
- 490 - Komenda Powiatowa PSP Strzelce Opolskie

[R] - Województwo Podkarpackie - KW PSP w Rzeszowie
- 321 - Komenda Miejska w Rzeszowie
- 411 - Komenda Powiatowa w Brzozowie
- 421 - Komenda Powiatowa w Dębicy
- 422 - Komenda Powiatowa w Dębicy
- 441 - Komenda Powiatowa w Jaśle
- 451 - Komenda Powiatowa w Kolbuszowej
- 481 - Komenda Powatowa w Lubaczowie
- 491 - Komenda Powiatowa w Łańcucie
- 501 - Komenda Powiatowa w Mielcu
- 502 - Komenda Powiatowa w Mielcu
- 511 - Komenda Powiatowa w Nisku

- 459 - OSP Majdan Królewski

Województwa.

[R] - Województwo Podkarpackie - KW PSP w Rzeszowie
[B] - Województwo Podlaskie - KW PSP w Białymstoku
[G] - Województwo Pomorskie - KW PSP w Gdańsku
[S] - Województwo Śląskie - KW PSP w Katowicach
[T] - Województwo Świętokrzyskie - KW PSP w Kielcach
[N] - Województwo Warmińsko-Mazurskie - KW PSP w Olsztynie
[P] - Województwo Wielkopolskie - KW PSP w Poznaniu
[Z] - Województwo Zachodniopomorskie - KW PSP w Szczecinie

 

Żródło

Dołącz do nas
Google+