OSP Cykarzew Północny
Poradnik strażaka - Oznakowanie samochodów

Poradnik strażaka - Oznakowanie samochodów

Podstawowe informacje dotyczące oznakowania samochodów pożarniczych.

Klasy pożarniczych samochodów ratowniczo – gaśniczych:
w zależności od rzeczywistej masy całkowitej pojazdu :

klasa lekka (L): do 7,5 t
klasa średnia : od 7,5 do 14 t
klasa ciężka (C): powyżej 14 t
w zależności od zdolności do poruszania się na określonych nawierzchniach:

kategoria 1 – miejskie  pojazdy samochodowe przeznaczone do poruszania się po drogach o twardej nawierzchni,
kategoria 2 – uterenowione  pojazdy samochodowe zdolne do poruszania się po wszystkich drogach o twardej nawierzchni i w ograniczonym zakresie poza tymi drogami,
kategoria 3 – terenowe  pojazdy samochodowe zdolne do poruszaniasię po wszystkich drogach i bezdrożach.

Oznakowanie samochodów pożarniczych:

C - 2 - 3 - 6000 - 8/4000 - 2

C – klasa ciężka,
2 – kategoria uterenowienia,
3 – ilość osób w kabinie,
6000 – pojemność zbiornika na wodę w [ l ],
8/4000 – parametry pompy (wydajność 4000 [ l/min] przy ciśnieniu 8 [bar] ),
2 – agregat prądotwórczy.

Oznaczenia literowe samochodów pożarniczych:

G - gaśnicze:

M - motopompa [hl/min]

A - autopompa [hl/min]

B - zbiornik wody [m3]

Pr - proszkowy [kg]

Sn - śniegowy [kg CO2]

S - specjalne:

D - drabina [m]

H - podnośnik [m]

W - wężowy [m]

Z - cysterna [m3]

Dz - dźwig [t]

On - oświetleniowy [kW]

Kn - kontenerowy

Kw - kwatermistrzowski

Op - operacyjny

Dł - dowodzenia i łączności

San - sanitarny

Wys - wysokościowy

Wt - z wyposażeniem warsztatowym

T - ze sprzętem do katastrof budowlanych i innych

P-gaz, P-dym - z urządzeniami przeciw gazowo – dymnymi

Rd, Rt, Rch, Rw - ratownictwo drogowe, techniczne, chemiczne, wodne

np. GCBA – samochód gaśniczy ciężki ze zbiornikiem wody o pojemności 5 m3 autopompa o wydajności 24 hl/min, środek pianotwórczy 10 % pojemności zbiornika

.

Rodzaje pojazdów samochodowych w pożarnictwie w zależności od zastosowania:

- samochody ratowniczo – gaśnicze:

· samochody ratowniczo – gaśnicze z autopompą,

· samochody ratowniczo – gaśnicze specjalne,

- samochody z drabiną mechaniczną i/lub podnośnikiem hydraulicznym:

-drabiny mechaniczne,

-podnośniki hydrauliczne

-inne pojazdy:

-samochody ratownictwa technicznego,

-samochody ratownictwa medycznego,

-samochody sprzętowe ratownictwa chemicznego,

-samochody dowodzenia,

-samochody do przewozu osób,

-samochody zaopatrzeniowe,

-inne samochody specjalne.

Źródło:http://www.oleszyce.org/osp/poradnik_oznakowanie.html

Dołącz do nas
Google+