Rys historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu

Oficjalna historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu zaczyna się ponad 45 lat temu, kiedy na podstawie decyzji Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi z dnia16 grudnia 1967 została wpisana do Rejestru Stowarzyszeń i uzyskała umocowanie prawne do rozpoczęcia działalności.

W dniu 9 grudnia 1967 Walne Zebranie członków OSP Łęg przyjęło statut stowarzyszenia oraz spośród 22 członków założycieli wybrało 10-osobowy zarząd.

Działalność w małej i biednej miejscowości, od początku funkcjonowania jednostki nie była łatwa. Organizacja podobnie, jak większość jednostek OSP z terenu gminy ma w swoim dorobku wyniki dające powody do satysfakcji, ale również okresy do których myśli wracają niechętnie.

Punktem zwrotnym w funkcjonowaniu jednostki był koniec lat 80-tych ubiegłego stulecia kiedy we władzach stowarzyszenia nastąpiła zmiana pokoleniowa. Dopełnieniem zmian na lepsze było oddanie do użytku we wrześniu 1990 roku nowego murowanego budynku straży, który zastąpił dotychczasową drewnianą ,,ryglówkę”.

Od tego czasu jednostka konsekwentnie realizuje swoje statutowe cele i dąży do coraz wyższej sprawności bojowej stając się przyczyną i gwarantem bezpieczeństwa zarówno stałych mieszkańców jak i osób, które do Łęgu przyjeżdżają jedynie na wypoczynek.

Młodzież z powodzeniem występuje w zawodach sportowo-pożarniczych. W ciągu ostatnich 6 lat męska drużyna 4-krotnie zwyciężała w zawodach gminnych, a w zawodach powiatowych zajmowała 2, 3 i 5 miejsce. Utworzona w 2010 roku drużyna kobieca zwyciężyła we wszystkich zawodach szczebla gminnego oraz dwukrotnie zajęła 1 miejsce na zawodach powiatowych.

Kobieca drużyna jest historycznym, bo pierwszym i jak na razie jedynym Mistrzem Powiatu Częstochowskiego z terenu gminy.

Dołącz do nas
Google+