OSP Łęg

22 lutego 2013 – Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków OSP Łęg za rok 2012

W piątek 22 lutego 2013 o godzinie 18.00 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków OSP Łęg za rok 2012.

W czasie zebrania przyjęte zostały sprawozdania z działalności, finansowe i Komisji Rewizyjnej za rok 2012
oraz plany działalności i finansowy na rok 2013.

Walne zebranie podjęło również decyzję o udzieleniu absolutorium dla Zarządu OSP Łęg za okres sprawozdawczy.

W zebraniu uczestniczyło 19 członków OSP Łęg oraz osoby zaproszone:

Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kruszynie – Dh Maciej Poroszewski

Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kruszynie – Dh Tadeusz Kucharski

Komendant Gminny OSP w Kruszynie – Dh Jacek Frymus

Z okazji zebrania list do Prezesa Zarządu OSP Łęg skierowała Małgorzata Handzlik – Poseł do Parlamentu Europejskiego:

Panie Prezesie,

Drogie Druhny,

Szanowni Druhowie,

z okazji odbywającego się dzisiaj Walnego Zebrania OSP, chciałabym złożyć Państwu serdeczne pozdrowienia i życzenia owocnych obrad. Dzisiejsze spotkanie to także doskonała okazja do przekazania Państwu wyrazów uznania za dotychczasową pracę i zaangażowanie.

Rola, jaką pełnią dziś jednostki OSP w ratowaniu życia i zdrowia ludzi oraz budowania poczucia bezpieczeństwa, jest nieoceniona. Państwa działalność nie ogranicza się bowiem tylko do walki z pożarami czy innymi żywiołami. Dzisiejsze OSP to również integracja lokalnej społeczności.

Szanowni Państwo, wyrażam głębokie przekonanie, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie pozwoli nie tylko podsumować miniony rok, ale także wypracować wizję rozwoju na przyszłość. Życzę Państwu, aby pełniona służba sprawiała wam wiele satysfakcji oraz mobilizowała do dalszych działań.

Z wyrazami szacunku

Małgorzata Handzlik

Dołącz do nas
Google+