OSP Ulesie
Manewry jednostek OSP

Manewry jednostek OSP

W dniu 05 września 2013r. przeprowadzone zostały manewry jednostek OSP wchodzących w skład kompanii gaśniczej nr 4 Śląskiej Brygady Odwodowej i Kompanii Odwodowych KM PSP w Częstochowie – kompania „CZĘSTOCHOWA II” i „CZĘSTOCHOWA-KONIECPOL” w kompleksie leśnym Nadleśnictwa Złoty Potok, Leśnictwo Dziadówki.

Z naszej jednostki w manewrach brało udział 6 ochotników w tym jedna kobieta. Na miejscu zbiórki dokonano przeglądu sprzętu, stanu technicznego pojazdów oraz sprawdzono uprawnienia kierowców i karty drogowe samochodów. W części teoretycznej
przeprowadzono zajęcia szkoleniowe z tematów:
– BHP podczas działań ratowniczo-gaśniczych – projekcja filmu.
– Ogólna charakterystyka Nadleśnictwa Złoty Potok:
• system monitoringu pożarowego
• sprzęt ratowniczo-gaśniczy wykorzystywany przez nadleśnictwo
• zasady zabezpieczania zrębów
• zagrożenie pożarowe
• zaopatrzenie wodne na terenie nadleśnictwa
– Zasady bezpiecznego poruszania się pojazdów uprzywilejowanych oraz zasady kierowania ruchem drogowym w trakcie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

W części praktycznej po przegrupowaniu sił nastąpiło alarmowanie kompanii do działań. Ćwiczenia przeprowadzono wg zatwierdzonej dokumentacji. Szczególną uwagę zwrócono na
elementy wykorzystania pomp dużej wydajności do budowy stanowisk wodnych na ppoż. zbiornikach wodnych oraz podania wody przez magistrale zasilające. Zastępy wykonały zadania zgodnie z założeniami. Na końcowej zbiórce omówiono i podsumowano manewry. Sposób wykonania przyjętych założeń, stan wyszkolenia załóg oraz sprawność sprzętu oceniono dobrze.

Dołącz do nas
Google+