Historia

Dzieje Skoczowa i skoczowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej są z sobą nierozerwalnie związane. Liczne pożary, powodzie oraz inne klęski żywiołowe nękały miasto i jego mieszkańców przez cale wieki. Nieznana jest dokładna data powstania miasta, ponieważ wielki pożar w XV wieku zniszczył cenne kroniki złożone w ratuszu.

Oto krótka chronologia dziejów miasta i jego klęsk, które doprowadziły do powstania straży pożarnej (wg Pamiętnika Skoczowskiego z 1967 K):

971 rok - data legendarnego założenia miasta zapisana w dokumencie, który w 1801 r. w czasie remontu ratusza włożono do kuli metalowej na jego wieży. Dokument odkryto przypadkowo w czasie kolejnego remontu w 1954 r. 1267 rok - awans osady skoczowskiej na miasteczko w związku z powstaniem szlaku solnego łączącego Morawy z Krakowem i Bochnią. Niektóre opracowania historyczne wymieniają pieczęć miejską pochodzącą rzekomo z tego roku z napisem: SIGILLUM CIYITATIS SCOCOYIENSIS1267. 1327 rok -18.02. - w akcie lennego poddania się księcia Kazimierza królowi Janowi Luksemburskiemu, Skoczów wymieniony został po raz pierwszy jako miasteczko - oppidum Zchots-chow.

1470 rok - pożar Skoczowa, w czasie którego spłonął dokument zawierający zasadniczy przywilej miasta. 1531 rok - miasto doszczętnie spłonęło w wielkim pożarze. 1576 rok - podczas kolejnego pożaru Skoczowy - 20.01. - urodził się w piwnicy kamienicy obok ratusza Jan SARKANDER - beatyfikowany w 1860 roku, a kanonizowany 21.05. 1995 roku. 

1594 rok - wielka powódź zalała Skoczów.

1613 rok - spadły wielkie deszcze i powódź zalała miasto.

1621 rok - wg „Urbarza" w mieście jest 68 domów wielkomieszczańs-twa, 20 domów małomieszczan, 29 domów na wale, zamek, kościół, kościółek szpitalny, folwark, 2 młyny. 10.06. - w mieście i okolicy między godziną 11 a 12 szalała burza. Kilka dni bez przerwy padał deszcz. Jedna za drugą nawiedziły miasto 3 powodzie. Spowodowały one wielkie straty. Była to największa powódź od 27 lat. 

1624 rok -15.08. między godz. 13 a 14 spadł grad.

1659 rok - 21.08. wielka burza, gradobicie, deszcz, powódź.

1658 rok - 3.08. wielka burza zniszczyła 20 budynków. Wiatr roznosił gonty i łaty daleko na kamienice.

1660 rok - w lutym spaliła się gorzelnia przy zamku w Skoczowie. 1713 rok - 4.04. miasto nawiedził wielki pożar. Wybuchł koło północy w domu garncarza w pobliżu kościoła. W kilka godzin całe miasto zamieniło się w kupę gruzów i zgliszcz.

1723 rok - wg katastru „Karolińskiego" miasto liczy 154 budynków (68 w mieście i 86 na przedmieściu). 1756 rok - 7.05. prawie w samo południe wybuchł w budynku koło browaru pożar, który pochłonął całe miasto, zamek, kościół i 105 budynków.

1773 rok - mokry rok. Od wiosny do zimy bez przerwy padało. Deszcze spowodowały wiele szkód. 1813 rok - 27-28.08. wylała Wisła i w Skoczowie powstało jakby morze.

1821 rok - rok był od wiosny do zimy - zimny i mokry. Duże straty. 30.09. koło godz. 16 wiał potężny wiatr z błyskawicami i grzmotami. Wyrządził wiele szkód.

1821 rok - 25.12. burza szalała taka, że zburzyła wiele domów. Nawet bydło zostało przygniecione w stajni. Pozrzucało wiele dachów, w lasach leżały całe linie wyrwanych z korzeniami i połamanych drzew.

1873 rok - 28.05. - na zebraniu obywateli miasta podjęto uchwałę o założeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Skoczowie. Na tymże zabraniu uchwalono i zatwierdzono przygotowany przez Franciszka Owaka statut związku OSP. W pierwszym roku istnienia straż liczyła 85 członków, w tym 63 czynnych i dzieliła się na wydział, zarząd i 3 kompanie strażaków.

1996 rok -jednostka została włączona w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a rok później w skład KSR-G włączono sekcję płetwonurkową.

1997 rok - 04.05. -sekcja płetwonurków otrzymuje od Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Białej samochód marki Nysa na potrzeby tej grupy.

1998 rok -125-lecie OSP Skoczów. Prezesem jest wychowanek straży – druh st.bryg.inż. Kazimierz Chrapek, funkcję Naczelnika pełni druh Edward Sawczuk.

2001 rok - 06.07. Jednostka otrzymuje nowy wóz bojowy Star na podwoziu Jelcza a poprzedni samochód przekazuje sąsiedniej OSP Kiczyce.

W dniu 27.06.2002 odchodzi od nas na wieczną wartę dh.Edward Sawczuk ,który pełnił funkcje naczelnika naszej jednostki a zarazem funkcje Komendanta Miejsko-Gminnego.Po jego śmierci funkcję naczelnika obejmuje dh. Bogdan Kowalczyk.

2003 rok - 130 lecie naszej jednostki.

W 2007 roku zostaje rozwiązana Zakładowa Straż Pożarna w Kuźni a jej majątek odkupuje gmina i przekazuje nieodpłatnie jednostkom z terenu gminy ,przez co nasza jednostka otrzymuje samochód marki Żuk a wysłużona Nyska idze na sprzedaż.

2008 rok jest rokiem jubileuszowy dla naszej 135-letniej jednostki.W maju podczas Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka w Teatrze im.Adama Mickiewicza w Cieszynie jednostka zostaje odznaczona Medalem Zasłużony dla Województwa Śląskiego.Oprócz jednostki wyróżnieniem tym zostali uhonorowani trzej członkowie jednostki :Adam Polok,Bogdan Kowalczyk,Roman Kohut. Poza tym jednostka brała udział w 73 interwencjachw tym 19 pożarów,41 miejscowych zagrożeń,13 zabezpieczeń miasta.

Rok 2011 jednostka wzbogaca się o dwa samochody:lekki samochód ratownictwa technicznego na podwoziu CITROENA JUMPERA od stycznia w naszej jednostce i samochód operacyjny Volkswagen Golf 3 od marca w naszej jednostce.

Dołącz do nas
Google+