historia

Straż pożarna w Międzyrzeczu Górnym założona została w dniu 5 czerwca 1892 roku i pierwotnie nazywała się Ochotnicza Straż Ogniowa. Było to po klęsce pożarów, jaka nawiedziła Międzyrzecze Górne w 1892 roku. Założona została z inicjatywy Andrzeja Solicha.

Datę założenia straży ustalono na podstawie zapisu w księdze kościelnej oraz zapisów w Gwiazdce Cieszyńskiej znajdującej się w Muzeum w Cieszynie.
Przez rok była to wspólna jednostka dla całego Międzyrzecza. W jednostce tej podobnie jak w okolicznych wioskach na terenie Śląska Cieszyńskiego, które przez długi czas były pod wpływami niemieckimi, wydawanie komend w straży z małymi wyjątkami odbywało się w języku niemieckim. Język ten był obowiązujący nawet na zebraniach członków straży. Było to jednym z powodów, dla którego strażacy z Międzyrzecza Dolnego postanowili założyć u siebie własną jednostkę. Powstała ona w roku 1893.

Na temat działalności OSP w Międzyrzeczu Górnym aż do zakończenia II wojny światowej brak jest dostępnych materiałów, umożliwiających na odtworzenie jej działalności. Brak zarówno danych źródłowych jak i przekazów ustnych.
Wiadomo, że pierwsza remiza strażacka powstała w roku 1908. Remiza ta do tej pory istnieje, na jej wieży bociany uwiły sobie gniazdo. W późniejszym okresie w Międzyrzeczu Górnym powstały jeszcze dwie remizy, zwane „DEPO”. Jedna z nich, w przysiółku Rudawka jeszcze istnieje, druga, zlokalizowana obok gospodarstwa Eligiusza Czulaka została rozebrana po wojnie.
Po II wojnie światowej straż wznowiła normalną działalność statutową w 1945 roku, rozpoczynając ją od kompletowania zdewastowanego sprzętu pożarniczego.
W dniu 18. czerwca 1950 roku społeczeństwo sołectwa ufundowało straży sztandar z wizerunkiem św. Floriana na prawym płacie oraz wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej i Polskim Orłem bez korony na lewym płacie.
Od roku 1982 przez 13 lat trwała budowa nowej remizy strażackiej. Powstała ona na miejscu dawnego Domu Ludowego.
Obecnie nasza Straż posiada piękny piętrowy dom strażaka z dwoma boksami garażowymi na samochody pożarnicze. Organizowanych jest tu wiele imprez, takich jak dożynki gminne i sołeckie, festyny, bale, wesela, przyjęcia okolicznościowe.

W 1992 roku straż w Międzyrzeczu Górnym świętowała jubileusz 100-lecia OSP. Podczas tej uroczystości jednostka odznaczona została Złotym Znakiem Związku OSP RP.

W roku 2006 jednostka ta otrzymała samochód pożarniczy Mercedes GBA

Dołącz do nas
Google+