OSP  Międzyrzecze Górne
Walne Zebranie OSP MG 2014

Walne Zebranie OSP MG 2014

sobotę 22 lutego 2014 roku w strażnicy OSP Międzyrzecze Górne miało miejsce Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu Górnym

W zebraniu uczestniczyli m.in. Wójt oraz Prezes Zarządu Gminnego OSP RP dh Janusz Pierzyna, wiceprezes dh Krzysztof Kuś, komendant gminny dh Roman Marekwica, Honorowy Prezes OSP dh Otton Wiśniański, księża Witold Grzomba oraz Łukasz Zych, radni Sławomir Masny, Tomasz Osuch i Leszek Mroczko, sołtys Maria Głuc-Mrzyk, Zarząd OSP, członkowie jednostki oraz członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Otwarcia Zebrania dokonał i gości przywitał Prezes dh Krzysztof Wieczerzak. Po wyborze przewodniczącego zebrania (dh Leszek Mroczko), sekretarza (dh Rafał Ryszka), Komisji Skrutacyjnej (dh Jan Polak, dh Józef Wieczerzak, dh Marek Stokłosa) oraz Komisji Uchwał i Wniosków (dh Krzysztof Gola, dh Andrzej Pudełko, dh Sebastian Folek) sprawozdania z dzialalności jednostki przedstawili:

Prezes dh Krzysztof Wieczerzak - Sprawozdanie z działalności Zarządu OSP za okres od poprzedniego Walnego Zebrania oraz kadencje 2009 - 2014
Naczelnik dh Krzysztof Ryszka - Sprawozdanie Naczelnika za rok 2013
Skarbnik dh Anna Gacek - Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013
Przew. Komisji Rewizyjnej dh Bronisław Wydra - Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok obrotowy 2013
dh Adrian Tolasz - Sprawozdanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

W dyskusji nad sprawozdaniami głos zabrali: ks. Witold Grzomba, Przwodniczący Koła Emerytów Henryk Kozik, Wójt Janusz Pierzyna, radny Slawomir Masny oraz sołtys Maria Głuc-Mrzyk, dziękując zarządowi oraz wszystkim strażakom za 5 lat pracy na rzecz jednostki, gminy, sołectwa i parafii.

Po dyskusji członkowie OSP w głosowaniach przyjęli wszystkie sprawozdania a następnie jednogłośnie udzielili zarządowi jednostki absolutorium za kadencję 2009-2014.

Po uzyskaniu absolutorium przyszedł czas na podziękowania oraz wręczenie odznaczeń. Prezes dh Krzysztof Wieczerzak podziękował wszystkim strażakom za współpracę w okresie ostatnich 5 lat, na ręce Wójta i Prezesa Zarządu Gminnego dh Janusza Pierzyny złożył podziękowania za współpracę z Zarządem Gminnym, Urzędem Gminy a także za udzieloną pożyczkę na rozbudowę remizy. Z kolei delegacja strażaków podziękowała dh Krzysztofowi Wieczerzakowi za ogromną pracę, którę w okresie 5 lat jako prezes jednostki wykonał na jej rzecz, dh Leszkowi Mroczko za przygotowanie, pomoc w realizacji oraz rozliczanie realizowanych przez jednostkę projektów unijnych.

Wręczono następujące oznaczenia:

Odznaka "Za wysługę lat":

35 lat - Krzysztof Ryszka, Kazimierz Zawiła,
30 lat - Józef Łopacki
10 lat - Krzysztof Gola, Andrzej Pudełko, Rafał Pudełko
5 lat - Mirosław Krutnik, Leszek Mroczko, Tomasz Osuch, Rafał Ryszka
Odznaka "Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza":

Złota Odznaka - Sebastian Folek
Srebrna Odznaka - Adrian Tolasz, Damian Folek, Łukasz Jędrzejko, Angelika Szot
Brązowa Odznaka - Adrian Sosna, Wiktoria Caputa, Kacper Kubas, Aleksandra Mroczko, Magdalena Mroczko
W podziękowaniu za dobrą współpracę Prezes wręczył Jubileuszowy Medal delagacji OSP Bronów.

Dokonano wyboru nowych władz statutowych jednostki na lata 2014 - 2019:

Zarząd jednostki:

Krzysztof Wieczerzak - Prezes Zarządu
Krzysztof Ryszka - Wiceprezes Naczelnik
Leszek Mroczko - Wiceprezes
Ryszard Bebek - Sekretarz
Anna Gacek - Skarbnik
Paweł Czader - Zastępca Naczelnika
Andrzej Czader - Gospodarz
Sławomir Masny - Kronikarz
Józef Łopacki - Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna:

Bronisław Wydra - Przewodniczący
Bogdan Kucza - członek
Kazimierz Zawiłą - członek
Po wyborach przyjęty został plan pracy oraz plan finansowy na rok 2014.

Zebranie zakończyło się pokazem musztry oraz sprawności bojowej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Po zakończeniu części oficjalnej resztę wieczoru goście oraz strażacy spędzili przy poczęstunku, przygotowanym przez ich małżonki.

LeM

Foto: Barbara Mroczko

Dołącz do nas
Google+