OSP  Międzyrzecze Górne
Zebranie walne

Zebranie walne

W sobotę 28 lutego 2014 roku w strażnicy OSP Międzyrzecze Górne miało miejsce Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu Górnym.

W zebraniu uczestniczyli m.in. Wójt oraz Prezes Zarządu Gminnego OSP RP dh Janusz Pierzyna, wiceprezes dh Wiesław Siąkała, Mł. brygadier Radosław Radkowski, Honorowy Prezes OSP dh Otton Wiśniański,Prezes Koła Łowieckiego Hubertus Andrzej Pindur ,Pastor Andrzej Dyczek radni Sławomir Masny, Tomasz Osuch, sołtys Maria Głuc-Mrzyk,Kierownik GOK Krzysztof Czader, Prezes KGW Anna Zpiser oraz delegacje z OSP Mazańcowice
z OSP Międzyrzecze Dolne z OSP Ligota
członkowie jednostki oraz członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Otwarcia Zebrania dokonał i gości przywitał Prezes dh Krzysztof Wieczerzak. Po wyborze przewodniczącego zebrania (dh Tomasza Osuch), sekretarza (dh Ryszarda Bebek), Komisji Skrutacyjnej (dh Jan Polak, dh Józef Wieczerzak, dh Tomasz Bebek) oraz Komisji Uchwał i Wniosków (dh Paweł Czader, dh Andrzej Zemanek, dh Sebastian Folek)
Sprawozdania z działalności jednostki przedstawili:
Prezes dh Krzysztof Wieczerzak -Sprawozdanie z działalności zarządu za rok 2014
Naczelnik dh Krzysztof Ryszka -Sprawozdanie Naczelnika za rok 2014
Skarbnik dh Anna Gacek - Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014
Przew. Komisji Rewizyjnej dh Bronisław Wydra - Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok obrotowy 2014
dh Adrian Tolasz - Sprawozdanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
W dyskusji nad sprawozdaniami głos zabrali: Wójt Janusz Pierzyna Mł. Brygadier Radosław Radkowski,Przewodniczący Koła Emerytów Henryk Kozik, Wójt Janusz Pierzyna, radny Sławomir Masny oraz sołtys Maria Głuc-Mrzyk, dziękując zarządowi oraz wszystkim strażakom za ostatni rok pracy na rzecz jednostki, gminy, sołectwa i parafii.
Po dyskusji członkowie OSP w głosowaniach przyjęli wszystkie sprawozdania a następnie jednogłośnie udzielili zarządowi jednostki absolutorium za rok 2014

Po dyskusji przyjęty został plan pracy oraz plan finansowy na rok 2015.
Wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna a także Prezes naszej jednostki Krzysztof Wieczerzak wręczyli pamiątkową tabliczkę z okazji pięciolecia Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej
Zebranie zakończyło się pokazem musztry oraz kabaretem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
Po zakończeniu części oficjalnej resztę wieczoru goście oraz strażacy spędzili przy poczęstunku, przygotowanym przez ich małżonki.
Rafał Ryszka

Dołącz do nas
Google+