Historia OSP W Lubichowie

Początki działalności straży pożarnej w Lubichowie datuje się na 1905 rok. Głównym organizatorem był Polak, nauczyciel z Osowa o nazwisku Stenzel, a współorganizatorami byli: Adam Melcer, Michał Wontka, Ryszard Rook, Franciszek Muller, Waldemar Kramp. Pierwszą strażnicę wybudowano z drewna jeszcze przed wybuchem I wojny światowej. Znajdowała się ona w pobliżu jeziora, naprzeciw dzisiejszego budynku Urzędu Gminy. Sprzęt strażacki na początku był bardzo prymitywny. Składał się z sikawki ręcznej umieszczonej na furmance, z węży gaśniczych, drabin oraz wiader do wody.

Po uzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1920 w skład zarządu wchodzili: Marcjan Hapka, Ignacy Szydłowski, Stanisław Kluk, Sylwester Witt. Pod koniec lat dwudziestych XX stulecia przy OSP w Lubichowie powstaje sekcja żeńska. Jej kierowniczką była Helena Muller. Ważnym wydarzeniem w życiu OSP było otrzymanie na krótko przed wybuchem II wojny światowej motopompy o mocy 350 DKW. W roku 1939 strażacy brali udział w akcjach zbiórkowych na Fundusz Obrony Narodowej. Pierwszego listopada 1939 z rąk hitlerowców ginie były prezes organizacji strażackiej Marcjan Hapka. Niektórzy strażacy zostali wysiedleni ze swoich gospodarstw. Po zakończeniu działań wojennych przedwojenni działacze Józef Filcek, Marian Brucki, Jan Bąkowski, Klemens Wontka, Brunon Muller, Jan Szczygielski przystąpili do zabezpieczenia pozostawionego sprzętu strażackiego. Do OSP zaczęli wstępować nowi ochotnicy: Franciszek Wysocki, Wiktor Czubek, Edmund Rogaczewski, Czesław Połom, Franciszek Wiórek, Władysław Laskowski. To oni w przyszłości musieli nadawać ton rozwojowi straży. Oprócz sekcji bojowej utworzono sekcję sanitarną i amatorsko-artystyczną. Organizowano wieczorki i zabawy dochodowe, a uzyskane środki przekazywano na rozwój straży. Strażacy włączyli się również w nurt życia religijnego, biorąc udział w uroczystościach kościelnych. Ważnym wydarzeniem było przeniesienie remizy strażackiej na ulice Starogardzką i uzyskanie pierwszego polskiego samochodu gaśniczego STAR 20.

W latach 60. najważniejszym zadaniem okazała się budowa własnej siedziby. W 1962 roku przystąpiono do budowy obecnej remizy przy ul. Dworcowej. Remizę budowano w czynie społecznym. Ze względu na brak środków jej budowę zakończono w 1970 roku.W latach 70. i 80. czołowymi postaciami organizacji strażackiej byli: Franciszek Wysocki, Wiktor Czubek, Henryk Kluk, Czesław Połom, Tadeusz Jurczyk, Tadeusz Pilacki, Jan Wysocki, Teofil Buniek, Konrad Makowski, Władysław Widliński, Jan Kaszubowski, Henryk Rożek, Ryszard Deptulski, Czesław Kamiński. 25 sierpnia 1985 roku OSP w Lubichowie uroczyście obchodziło 80-lecie swego istnienia. Wówczas to strażacy z rąk naczelnika Gminy Ryszarda Alechniewicza odebrali przekazany w imieniu społeczeństwa pamiątkowy sztandar.

W 1995 roku OSP spotkało ogromne wyróżnienie. Jako jedna z sześciu jednostek w powiecie została z dniem 4 kwietnia włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Lata 90. przynoszą zmianę w kierownictwie straży. W skład zarządu wchodzą: Marian Jach, Zygmunt Wysocki, Brunon Alfuth, Ryszard Deptulski, Stanisław Karaszewski, Marek Gatz, Jan Wysocki, Grzegorz Wysocki, Krzysztof Karaszewski, Karol Dziedziński, Piotr Jach. Nowy zarząd OSP przystąpił w roku 1997 do rozbudowy remizy, która na 100-lecie została odnowiona.

W 2005 roku nasza jednostka obchodziła hucznie 100 lecie swojej działalności. Z okazji rocznicy otrzymaliśmy ciężki samochód gaśniczy GCBA 5/24 marki Jelcz. Następnie przez kolejne lata nasza jednostka otrzymała samochód osobowy marki Lublin, 6 szt. Aparatów Auer Air Go Fix, 20 szt. Węży oraz wiele innego sprzętu gaśniczego. Na dzień dzisiejszy nasze stowarzyszenie liczy 92 członków w tym: 9 dh honorowych, 44 wspierających, 23 dh czynnych, 15 członków MDP. W skład zarządu wchodzą Wysocki Zygmunt, Dziedziński Karol, Karaszewski Krzysztof, Wysocki Michał, Wysocki Grzegorz, Guzenda Paweł, Gatz Marek, Zieliński Łukasz, Wysocki Jan

Dołącz do nas
Google+