Wymiana zaswiadczeń dla kierujących pojazdami OSP

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi uregulowaniami prawnymi 19 lipca 2013 r. upłynął termin, w którym kierowcy pojazdów uprzywilejowanych Ochotniczych Straży Pożarnych posiadający zaświadczenie wydane w trybie art. 95a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym powinni wymienić je na zezwolenie, o którym mowa w art. 106 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami (decyzja Starosty).

Kto tego nie uczynił po tej dacie nadal będzie mógł kierować pojazdami uprzywilejowanym OSP na zasadach dotyczących osób, które nigdy takiego zaświadczenia nie posiadały.

Lecz aby zachować uprawnienia po 4 stycznia 2016 r. kierowca będzie musiał w międzyczasie ukończyć kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi według wymogów ustawy o kierujących pojazdami i uzyskać wydawane przez Starostę zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy.

„Wymiana” zaświadczenie na zezwolenie w podanym na wstępie terminie sprawia, że ci kierowcy nie będą musieli w przyszłości ukończyć kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi według wymogów ustawy o kierujących pojazdami.

Dołącz do nas
Google+