GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE 2013

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE 2013

Tegoroczne gminne zawody sportowo-pożarnicze w Gminie Dębnica Kaszubska zaplanowano na dzień 9 czerwca 2013 roku. Gospodarzem zawodów będzie jednostka OSP Budowo.Miejsce zawodów boisko sportowe KS SKOTAWA w Budowie.

Zgodnie z ustaleniami doroczne gminne zawody sportowo – pożarnicze jednostek OSP odbędą się 9 czerwca 2013 roku na boisku sportowym  w Budowie, początek o godz. 10.00. Zawody odbywać się będą wg Regulaminu Zawodów Sportowo - Pożarniczych OSP z 10 lutego 2011 roku.


Harmonogram zawodów

 1. do godz. 9.45 Przybycie jednostek na zbiórkę
 2. 10.00 - Zgłoszenia imienne uczestników poszczególnych drużyn na drukach. Przedstawienie dokumentów tożsamości, zaświadczeń lekarskich
 3. 10.30   Przygotowanie drużyn do zawodów
 4. 10.45.  Uroczyste otwarcie zawodów
 5. 11.10 – 12.00 Przeprowadzenie konkurencji bieg wahadłowy (młodzież do lat 16)
 6. 12.00 – 13.00  Sztafeta 7 x 50 m (grupa A i C) (od 13.oo wydawane będą posiłki)
 7. 13.00 – 14.30  Przeprowadzenie zawodów w konkurencji ćwiczenie bojowe
 8. 14.30 – 14.45  Podsumowanie wyników
 9. 14.45 – 15.00  Uroczyste zakończenie zawodów, wręczenie nagród i dyplomów

Ustalenia regulaminowe dotyczące przebiegu zawodów

 1.  w ceremonii otwarcia i zamknięcia zawodów reprezentacje występują w jednolitych ubiorach startowych i hełmach, (dodatkowo pasy bojowe dla grupy męskiej A),
 2. grupy młodzieżowe dziewczęce i chłopięce (wiek od 10 do 16 lat ) startują zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami według regulaminu w biegu wahadłowym i ćwiczeniu bojowym,
  zawodnicy grupa męska A startują;
 • według nowego Regulaminu z 10 lutego 2011 roku z podziałem na funkcyjnych,
 • wiek powyżej 18 lat (dopuszcza się młodzież od 16 lat, z wyjątkiem funkcji mechanika i dowódcy),
 • w obuwiu na twardej podeszwie z cholewką powyżej kostki lub skuterach,
 •  w pasie bojowym bez podpinki, zatrzaśnika i toporka,
 •  w ubraniu jednolitym typu „moro", koszarowe lub kombinezony, hełmy.
  Drużyna składa się z 9 osób - 8 zawodników z dowódcą i zawodnik rezerwowym (podział funkcyjnych zgodnie z Regulaminem Zawodów Sportowo-Pożarniczych ÓSP z 10 lutego 2011 r.

  zawodniczki grupa kobieca C startują:

 • według nowego regulaminu z podziałem na funkcyjnych, - wiek powyżej 16 lat, - w jednolitych strojach,
 • w obuwiu sportowym z wyłączeniem korkotrampek i kolców.
  Drużyna składa się z 10 osób - 8 zawodniczek z dowódcą (dodatkowo jedna zawodniczka rezerwowa) i jeden zawodnik (mężczyzna.) w wieku powyżej 18 lat z danej OSP do obsługi motopompy (podział funkcyjnych zgodnie z Regulaminem j.w.)

Konkurencje zawodów rozgrywane będą na dwóch torach - czas wykonania konkurencji nic może przekraczać 3 minut (dyskwalifikacja), w ćwiczeniu bojowym drużyny startują używając własnych motopomp o następujących parametrach:

 • konstrukcja pomp fabryczna bez przeróbek, i zmian technicznych,
 • maksymalna wydajność podana przez producenta do 1200 l/min.,
 • sposób uruchamiania dowolny,
 • Odwołanie może złożyć dowódca drużyny do sędziego głównego tylko na piśmie, w czasie 15 minut od zakończenia ćwiczenia przez drużynę,
 • w przypadku niestawienia się drużyny na start po dwukrotnym wywołaniu, drużynę się dyskwalifikuje,
 • podczas pokonywania przeszkód i na strefie zmian zawodnik, który opuścił prądownicę musi ją podnieść,
 • zawodnicy przed startem sztafety muszą znajdować się w strefie zmian,

Kierownik drużyny (dowódca) dostarczy do sekretariatu przed rozpoczęciem zawodów:

 • wypełnione imienne zgłoszenie drużyn na druku (wzór w Regulaminie),
 •  aktualne zaświadczenie lekarskie zezwalające na start w zawodach,
 • dowód osobisty lub legitymacja szkolna dla młodzieży (przechowuje kierownik drużyny do wglądu Sędziego Głównego),
 • drużyny na zawodach startują we własnych oznaczeniach funkcyjnych.

Grupa wiekowa do 16 lat (dziewczęta i chłopcy).

 1.  zawodnicy startujący muszą mieć legitymacje szkolne potwierdzające nie przekroczenie w dniu zawodów 16 lat,
 2.  zespół liczy 7 osób w biegu wahadłowym, w ćwiczeniu bojowym dodatkowo 8 zawodnikiem jest osoba dorosła - mechanik (uruchamia motopompę, zasysa i podaje wodę: pomaga w przeniesieniu linii ssawnej do zbiornika i nadzoruje zanurzenie smoka) 
 3. ubiór zawodników: hełm młodzieżowy, jednolite stroje, obuwie sportowe (nie dopuszcza się korkotrampek lub obuwia z kolcami),
 4. sprzęt (prądownice, węże) drużyny zapewniają zawodnikom we własnym zakresie
 5.  podczas wykonywania konkurencji, zgubioną prądownicę należy podnieść.

Zabezpieczenie punktu medycznego, przygotowanie torów i zbiorników do „bojówki” oraz zasilanie wodne zapewnia jednostka OSP Budowo współorganizator zawodów

Dołącz do nas
Google+