HISTORIA SZTANDARU OSP WŁADYSŁAWOWO.
W 1948 r a więc 12 lat po założeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkiej Wsi z inicjatywy jej Prezesa Dh. Józefa KORTAS i Stanisława TORLIŃSKIEGO podjęto działania w sprawie rozwinięcia Sztandaru dla OSP. Środki finansowe zebrano do istniejących zakładów pracy, miejsowej ludności i samych strażaków.

3.JPG

Zakupiony został Sztandar, którego rozwinięcie nastąpiło w 1948 r, była to pierwsza duża uroczystość strażacka w Wielkiej Wsi po II wojnie światowej.

2.JPG

Na płacienaszego Sztandaru znajdowała się postać św. Floriana – patrona strażaków widniał także napis "Bogu na chwałę, Bliżniemu na ratunek". Ten wzór – historyczny przecież odbiegał od ustawowego wzoru sztandarów organizacji społecznych w powojennej Polsce. Stąd też Sztandar nasz nie mógł uczestniczyć w oficjalnych uroczystościach państwowych, musiał być przez pewen czas nawet ukrywany, przed konfiskatą. Strażacy jednak ochronili swój sztandar i nie zmienili jego szaty, był symbolem i jednoczył członków naszej jednostki do roku 2002. Warto tu nadmienić iż niektóre jednostki naszego rejonu, które rozwijały swoje Sztandary w latach 80-tych wykonywały trzy płaty – tzn. oficjalne wzory sztandaru oraz trzeci płat, z wizerunkiem św. Floriana, który dopinano w czasie uroczystości kościelnych, w których jednostki straży Pożarnych zawsze i nieprzerwanie uczestniczyły.

W 2002 r w czasie walnego zebrania sprawozdawczego na wniosek Zarządu OSP podjęto uchwałę o ufundowaniu nowego Sztandaru dla naszej jednostki. Ze względu na na duże uszkodzenia istniejącego Sztandaru Zarząd postanowił nie zmieniać szaty nowego sztandaru, lecz wykonać dokładną replikę jego historycznego poprzednika.

Replikę wykonał zakład hafciarski w Redzie. W dniu 12 października 2002 r w sali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 nastąpiło uroczyste rozwinięcie Sztandaru oraz przekazanie naszej jednostce samochodu ratownictwa technicznego marki VW. W uroczystości oprócz strażaków OSP brały udział władze samorządowe i powiatowe z Starostą Puckim, Komendant Wojewódzki i Powiatowy PSP oraz delegacje OSP z miata Władysławowa, Helu i Jastarni.

Dołącz do nas
Google+