Zarys historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Klinczu.

Założycielem straży pożarnej w 1911 roku był dzierżawca dóbr Wielkiego Klincza Maks Rick. Straż ogniową zorganizował przede wszystkim dla ochrony własnego majątku. Jej członkami byli głównie pracownicy folwarku. Na wyposażeniu straży znajdowały się wiadra i beczki z wodą na płozach ślizgowych oraz wóz z beczkami.

W okresie międzywojennym aż do parcelacji dóbr w Wielkim Klinczu straż funkcjonowała przy majątku. Z chwilą przejęcia w 1928 roku zabudowań dworskich przez 2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich włączono ją w struktury wojskowe, wyposażając w konny wóz strażacki z ręczną sikawką. Po odejściu wojska straż przestała należycie funkcjonować. Z inicjatywy Zarządu Okręgowego Ochotniczej Straży Pożarnej reaktywowano ją 12 marca 1933 roku w lokalu Teodora Gliszczyńskiego. Wtedy to zapisało się 21 członków oraz wybrano zarząd w następującym składzie: Jan Ciesielski – Prezes; Mieczysław Oborski – sekretarz i skarbnik; Ferdynad Wierzba – naczelnik i Augustyn Krużycki – z-ca naczelnika. Kolejne wybory odbyły się na walnym zebraniu 23 lutego 1936 roku. W zebraniu udział wzięło 56 członków. Do zarządu na okres 3 lat wybrani zostali; Jan Ciesielski – prezes; Mieczysław Oborski – sekretarz; Augustyn Pałasz – skarbnik; Cichosz – gospodarz. Komendantem został – Jan Urbanowicz. W czasie II wojny światowej zarząd nad Ochotniczą Strażą Pożarną przejęły władze niemieckie.

Po zakończeniu wojny na nowo straż pożarną zorganizowali: Leon Guziński – komendant; Antoni Ciesielski – z-ca komendanta; Franciszek Makowski sekretarz; Michał Świtała – skarbnik. To oni skompletowali nowy sprzęt gaśniczy, w którego skład wchodziła pierwsza motopompa. Nowy zarząd w składzie: Władysław Domarus – komendant, Bronisław Potrac – z-ca komendanta; Franciszek Malinowski – sekretarz; Kazimierz Krużycki – skarbnik powołano w grudniu 1953 roku. Kolejne zmiany w 1956 roku podyktowane były reorganizacją OSP w całym kraju. Wtedy to powołano Związek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wybrano nowy zarząd w składzie: Jan Kowalewski – prezes; Władysław Domarus – naczelnik; Franciszek Malinowski – sekretarz; Kazimierz Krużycki – skarbnik. W 1959 roku z inicjatywy członków oraz przy materialnym wsparciu Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kościerzynie zbudowano w czynie społecznym nową remizę przy skrzyżowaniu ulic 8 Marca i Klasztornej. Dwa lata później strażacy otrzymali już pierwszy samochód ciężarowy marki Lublin. Był to samochód ze skrzynią drewnianą pozyskany z wojska, natomiast w roku 1966 straż otrzymała typowy wóz pożarniczy Star 25 GM.

Samochód marki Star 26 GBAM wyposażony w zbiornik wody, autopompę, motopompę i działko gaśnicze przyjęto na wyposażenie w 1972 roku. Wkrótce okazało się, że dotychczasowa remiza nie spełnia swoich funkcji. Przystąpiono więc w 1978 roku do budowy remizy ze świetlicą i magazynem przy ulicy Wybickiego. Inwestycję zrealizowano w czynie społecznym przy finansowym wsparciu ówczesnych władz i Państwowego Ośrodka Maszynowego.

W 1987 roku ze względu na pozyskanie drugiego wozu bojowego GBM Star 200 przystąpiono do budowy drugiego boksu. Także i w tę inwestycję włączyli się nasi strażacy. W tym samym roku z inicjatywy zarządu oraz ks. Proboszcza Lecha Tomaszyka został ufundowany sztandar dla jednostki Wielki Klincz z wizerunkiem patrona strażaków św. Floriana.

W 1988 roku OSP Wielki Klincz liczyło 32 członków. W skład zarządu wchodzili: Józef Wencki – prezes; Władysław Domarus – naczelnik; Stanisław Kreft – z-ca naczelnika; Zofia Wencka – sekretarz; Piotr Jankowski oraz Janusz Piechowski jako członkowie zarządu, natomiast członkami Komisji rewizyjnej zostali Stefan Jankowski, Zygmunt Potrac i Władysław Jach. W grudniu 1990 roku wybrano nowe władze zarządu OSP: Józef Wencki – prezes; Piotr Jankowski – naczelnik; Stanisław Kreft – wiceprezes; Władysław Jach – sekretarz; Jerzy Kreft – skarbnik; Zygmunt Potrac – gospodarz; Mirosława Domarus – członek zarządu; Janusz Piechowski – członek zarządu. 23 kwietnia 1991 roku Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych odznaczył jednostkę z Wielki Klincza „Złotym Znakiem Związku”.
W 1993 roku OSP Wielki Klincz otrzymała samochód bojowy marki Mercedes GLAM od zaprzyjaźnionej Gminy Colbe oraz pierwszą w powiecie motopompę pływającą od Gminy Kościerzyna. Rok później Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej włączył jednostkę do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

W 1995 roku na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym powołano nowe władze jednostki w składzie : Stanisław Kreft – prezes; Piotr Jankowski – naczelnik; Józef Wencki wiceprezes; Janusz Piechowski – sekretarz; Władysław Jach – skarbnik; Zygmunt Potrac – gospodarz; Roman Fibich – kronikarz. Następne zebranie sprawozdawczo - wyborcze w roku 2001 wyłoniło nowy skład zarządu: Stanisław Kreft – prezes; wiceprezes Józef Wencki; Piotr Jankowski – naczelnik; Arkadiusz Maliszewski – sekretarz, Władysław Jach – skarbnik; Roman Fibich – członek zarządu; Zygmunt Potrac – gospodarz.

Kolejną ważną datą jest rok 2002, w którym OSP Wielki Klincz otrzymała kolejny wóz bojowy. Jest nim przekazany z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie STAR 244 GBA, który służy po dzień dzisiejszy.

Niewątpliwie ważnym wydarzeniem w historii OSP Wielki Klincz było oddanie nowej remizy w roku 2006. W remizie znajdują się 2 garaże, pomieszczenie socjalne, sanitariaty, magazyn sprzętu oraz magazyn paliw. Strażnica mieści się również przy ulicy Wybickiego. Warto wspomnieć również o ostatnim byłym Zarządzie, który został wybrany podczas Walnego Zebrania w roku 2007. W skład którego wchodzili następujący druhowie: Stanisław Kreft – prezes, Piotr Jankowski – naczelnik, Arkadiusz Maliszewski – sekretarz, Henryk Nadolny – skarbnik, Daniel Justka – gospodarz, Tomasz Czyżewski – kronikarz, Roman Fibich – członek.

Przytaczając Państwu historię Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Klinczu chciałbym oddać honory wszystkim druhom, którzy przyczynili się do rozwoju tej jednostki przez minione stulecie.

Dołącz do nas
Google+