nformacje
Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej polega na bezpośrednim przeciwdziałaniu zaistniałym niebezpieczeństwom dla zdrowia i życia ludzi, a także na aktywności prewencyjnej w zakresie pożarnictwa.
Misja
- działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami,
- wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej zleconych przez organy administracji publicznej,
- informowanie o występujących zagrożeniach pożarowych i innych zagrożeniach miejscowych oraz sposobach im zapobiegania,
- rozwijanie i upowszechnianie działalności kulturalnej,
- rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu,
- udział w imprezach sportowych
- udział w organizowaniu pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży.
- mobilizowanie społeczeństwa do udziału w realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej,
Opis
Ochotnicza Straż Pożarna w Chmielnie została założona 17 czerwca 1932 r. Obecnie liczy ponad 71 członków czynnych i ponad 100 członków wspierających

Dołącz do nas
Google+