24 września 2010 roku był szczególnym dniem w historii jednostki OSP w Łęgu.Tego dnia jednostka otrzymała nowy ufundowany przez miejscową społeczność sztandar.Zastąpił on stary sztandar (z poprzedniej "epoki")nadany jednostce jeszcze w latach siedemdziesiątych.Jak wynika z zaproszeń uroczystość przekazania poprzedniego sztandaru miała miejsce 8 sierpnia 1976 roku i mała ,zgodnie z tym co wyhaftowano na sztandarze, upamiętniać przypadającą w 1975 roku 80 rocznicę powstania jednostki.Jej powstanie datowano wtedy na 1895 rok a więc 10 lat wcześniej jak na to wskazują obecnie dostępne dokumenty.(statut jednostki z 1905r.)

O tym że w jakiejś formie działało i wcześniej OSP pośrednio świadczyć może dokument z 1910 r. w którym jest mowa o potrzebie remontu wieży do suszenia węży która jest w fatalnym stanie technicznym .Wydaje się wręcz niemożliwe aby w zaledwie 5 lat uległa ona takiemu zniszczeniu?
Ale niestety są to dziś już tylko przypuszczenia i pośrednie dowody.Sztandar wykonała pracownia pani Zofii Jankowskiej z Starogardu Gdańskiego. 

 

Dołącz do nas
Google+