Powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej

          Początek powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebielinie sięga 1946 roku. Na zebraniu wiejskim mieszkańcy uchwalili o założeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebielinie. Pierwszymi członkami OSP Trzebielino byli:

 • Klasa Antoni
 • Klasa Bolesław
 • Narloch Józef
 • Janusiewicz Jan
 • Beger Maks
 • Zięba Alojzy
 • Kamiński Władysław
 • Kwaśniewski Władysław 

 Pierwsi strażacy to:DSC01384.JPG

 • Naczelnik              -   Bucholc Józef
 • z-ca Naczelnika   -   Klasa Antoni
 • d-ca sekcji            -   Zięba Alojzy
 • obsługa pompy   -   Narloch Józef, Klasa Bolesław, Janusiewicz Jan, Kwaśniewski Władysław

 

DSC01361.JPG

 

Antoni Klasa - I zastępca Naczelnika OSP w Trzebielinie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Początki nie były łatwe. Strażacy dysponowali jedynie konnym wozem ciągniętym przez 2 konie, niewielką ilością węży oraz ręczną pompą która była obsługiwana przez 2 strażaków.

DSC01359.JPG

 Pierwszy budynek - Remiza OSP Trzebielino

 

 

 

 

 

 

 Do 1956 roku oprócz zwiększania liczby członków, większych zmian nie było.

Z upływem lat, grono strażaków powiększało się.

DSC01388.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby zaopatrzyć Gminy w wozy bojowe, OSP z rozbitków i wraków, po dokonaniu niezbędnych remontów i napraw uzyskiwała samochody pożarnicze.

DSC01366.JPG

 Pierwszy kierowca naszej straży to : Marcula Stanisław. na zdjęciu w środku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwsze legitymacje strażackie, wydawane członkom OSP Trzebielino przez Okręg Woj. w Szczecinie.

DSC01386.JPGDSC01387.JPG

 

 

 

 

 

 

Rok 1956 to przydzielenie wozu bojowego dla OSP Trzebielino.Od prawej nasza jednostka.

Strażacy oczekują na przyjazd nowego wozu bojowego.

 Drużyny Strażackie na szkoleniu i ćwiczeniach w Miastku.

 

 

 

 

 

 

Liczna Drużyna OSP Trzebielino wraz z dawną drużyną młodzieżową.

 Konnica OSP Trzebielino oczekująca na przyjazd Biskupa w 1958r.

 1975r. to wręczenie sztandaru dla OSP Trzebielino.

 

 

 

 

 

 

 1980 rok Gminne zawody strażackie w Suchorzu, obserwowane przez Gminnego Naczelnika OSP Franciszka Bruskiego

Składanie meldunku gotowości jednostek przed rozpoczęciem zawodów sportowo pożarniczych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 1982r do roku 1995r działalnoś Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebielinie ograniczała się jedyniedo  zabezpieczenia przeciwpożarowego podległego terenu.
Od 1995r po likwidacji Innych jedmostek OSP z terenu naszej gminy: Zielin, Suchorze, Cetyń, Miszewo, Poborowo, nasza jednostka została jako jedyna na terenie Gminy Trzebielino.
W 1997 zostaliśmy włączeni do Krajowego Systemu Ratownictwa Drogowego.
Od 2000r po okresie stagnacji, został wybrany nowy zarząd,który za główny cel przyjął odbudowę działalności OSP, powołanie MDP, spotkania z młodzieżą. Jednostka zaczeł sie rozwijać, doposarzana była w nowszy lepszy sprzęt. Zorganizowane zostały w Trzebielinie na szczeblu powiatowym ćwiczenia  - pozorowany wypadek cysterny z samochodem osobowym.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

 

 

 

 

 

 

09.09.2001r, podzczas odbywających sie dożynek powiatowych w Trzebielinie, JRG Miastko przekazało naszej jednostce, samochód pożarniczy GBA STAR 244.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Wręczenie aktu nadania samochodu, od lewej :
komendant PSP Bytów L. Chrostowski
radny powiatowy S. Skonieczka
starosta L. Pałasz
wójt R, Ostrowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 29.05.2004r odbyły się uroczystości : wręczenie sztandaru oraz 55-lecie jednostki OSP w Trzebielinie. Aby zebrać pieniądze na ten cel, Strażacy zbierali złom, organizoawli zabawy taneczne. Zrezygnowali również z ekwiwalentu za udział w akcjach bojowych. Znaleźli się również sponsorzy którzy przekazali darowizny na ten cel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dołącz do nas
Google+