OSP Trzebielino
Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze

Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze

W dniu 12.06.2021r. o godzinie 17 w Urzędzie Gminy Trzebielino, odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo - wyborcze OSP Trzebielino.

Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście:

Komendant Powiatowy PSP - bryg. Dariusz Kaźmierczak;
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bytowie Dh Wojciech Megier,
Przewodniczący Rady Gminy Trzebielino– Jerzy Tarnowski;
oraz druhny i druhowie OSP Trzebielino..

Podczas tego zebrania podsumowano działalność OSP za rok 2020r.
Rok 2020. zapisał się w naszych statytykach bardzo pracowicie. Nasza jednostka odnotowala 66 wyjazdy do różnego rodzaju zdarzeń. Zostały również przedstawione oraz przedyskutowane zapotrzebowania na szkolenia, które pozwolą naszym druhom na jeszcze bardziej profesjonalne niesienie pomocy potrzebującym.

W tym roku dobiegła końca kadencja zarządu i komisji rewizyjnej, została wszczęta procedura wyborcza oraz powołano stosowne komisje. W wyniku głosowania wybrano skład nowego zarządu, który po ukonstytuowaniu prezentuje się w następujący sposób:

PREZES – dh Henryk Kula
WICEPREZES- NACZELNIK – dh Robert Skwierawski
II WICEPREZES– dh Mariusz Szarek
Z-CA NACZELNIKA – dh Tomasz Beger
SEKRETARZ – dh Paweł Jabłoński
SKARBNIK – dh Roman Derbiszewski
CZŁONEK ZARZĄDU – dh Damian Gadomski

W skład komisji rewizyjnej OSP Trzebielino, która będzie nadzorowała pracę i funkcjonowanie zarządu weszli:

PRZEWODNICZĄCY – dh Maciej Żuchowski
SEKRETARZ– dh Jakub Stawski
CZŁONEK KOMISJI – dh Ślusarski Grzegorz

W dalszym etapie zebrania zostali wybrani delegaci do Zarządu Gminnego ZOSP RP w Trzebielinie.

Dziękujemy wszystkim, którzy swoim oddaniem pomagali nam w roku 2020 w naszych działaniach, oraz mamy nadzieję na dalszą współpracę.

Dołącz do nas
Google+