OSP Trzebielino
Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze

Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze

W dniu 27.02.2016 r. o godzinie 17 w Urzędzie Gminy Trzebielino, odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo - wyborcze OSP Trzebielino.

Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście:

Komendant Powiatowy PSP - st. bryg. Lech Chrostowski;
Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego - Jerzy Barzowski;
Wójt Gminy Trzebielino - Tomasz Czechowski;
Sotys Trzebielina - Irena Andrys;
Sotys Dolna - Janina Marcula-Kamińska; jak i druhny i druhowie OSP Trzebielino..

Podczas tego zebrania podsumowano działalność OSP za rok 2015r.
       Rok 2015r. zapisał się w naszych statytykach bardzo pracowicie. Nasza jednostka odnotowala 52 wyjazdy, w tym zanotowaliśmy 9 wypadków drogowych w tym 1 śmiertelny, 18  pożarów , 19 wyjazdów do innych zdarzeń  oraz odnotowaliśmy 1 fałszywy alarm.
       Druhowie naszej jednostki brali czynny udział w uroczystościach religijno-patriotycznych, tj. warta przy Grobie Pańskim na Wielkanoc, noszenie baldahimu i chorągwi kościelnych w Boże Ciało i w oktawie tego święta, udział w obchodach gminnych Dnia Strażaka, pokazy sprzętu na dożynkach gminnych, udział w spotkaniu opłatkowym w jednostce OSP w Trzebielinie.
        Zostały również przedstawione oraz przedyskutowane zapotrzebowania na szkolenia, które pozwolą naszym druhom na jeszcze bardziej profesjonalne niesienie pomocy potrzebującym.

        W tym roku dobiegła końca kadencja zarządu i komisji rewizyjnej, a w związku z tym, że w trakcie zebrania przyjęto nowy statut, który został ujednolicony do wzorcowego statutu obowiązującego na terenie całego powiatu bytowskiego, została wszczęta procedura wyborcza oraz powołano stosowne komisje. W wyniku głosowania wybrano skład nowego zarządu:

PREZES – dh Sylwester Skonieczka
WICEPREZES- NACZELNIK – dh Henryk Kula
II WICEPREZES– dh Mariusz Szarek
Z-CA NACZELNIKA – dh Maciej Żuchowski
SEKRETARZ – dh Paweł Jabłoński
SKARBNIK – dh Monika Staroszak
CZŁONEK ZARZĄDU – dh Robert Skwierawski

 skład komisji rewizyjnej OSP Trzebielino:

PRZEWODNICZĄCY – dh Roman Derbiszewski
WICEPRZEWODNICZĄCY – dh Dariusz Stawski
CZŁONEK KOMISJI – dh Patryk Omelański

W dalszej części zebrania zostali wybrani delegaci do Zarządu Gminnego ZOSP RP w Trzebielinie.

OSP Trzebielino dziękuje wszystkim, którzy swoim oddaniem pomogli i wsparli naszą jednostkę w roku 2015r.  współpracę.

Dołącz do nas
Google+